Ana SayfaeTwinning Öğretmen ProjeleriMÜNAZARA İLE OKULA DEVAM

MÜNAZARA İLE OKULA DEVAM

MÜNAZARA İLE OKULA DEVAM

Osman TEZGİDEN
Ayşegül KOCAÇİL
Fatoş KOÇANALI
Yaşar YILMAZ
Mehmet DÖNMEZ
AFYONKARAHİSAR / MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

1. Giriş
Meslek liseleri genel olarak sadece meslek eğitimi veren ve sadece mesleki alanda
projeler üreten eğitim kurumları olarak bilinmektedir. Bu algının kırılması ve meslek lisesi
öğrencilerinin mesleki konuların yanında sosyal ve kültürel alanlarda da yeterli donanıma
sahip, iş hayatına ve sosyal hayata iyi hazırlanmış bireyler olarak topluma kazandırılması
hedeflenmiştir.

Münazara; yıllardır uygulanan bir eğitim etkinliğidir. Münazarayı sadece bir yarışma
olarak değil okuma alışkanlıklarına katkı sağlayacak bir araç olarak görerek “Münazara Ligi
”nin yapılması planlanmıştır. “Münazara Ligi” ile öğrencilerin ilgisini çekebilmek ve
okumaya daha çok yönlendirmek, öğrenciler için bir rekabet ortamı oluşturarak okula
devamın arttırılması amaçlanmıştır.

2. Problem Durumu
İlimizde ve özellikle meslek liselerinde Yapılan 50 soruluk problem tarama Envanteri,
saha çalışmaları ve paydaşların yaptıkları çalışmalar sonucunda eğitimde en önemli
sıkıntılarımız; devamsızlık, okullaşma oranlarının azalması ve devam eden öğrencilerin ise
kendilerini ifade edebilmede zorluk yaşamaları olarak tespit edilmiştir. 2016 yılı Devamsızlık
Nedenleri Anketinden yoğun çıkan öğrenci cevapları;
– Okul ders saati fazla olduğu için sıkılıyorum (%17)
– Ders dışında etkinlik olmadığı için sıkılıyorum(%16)
– Sosyal etkinliklere zamanım olmadığı için okula gelmek istemiyorum(%12)

3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Yukarıda bahsettiğimiz öngörüyle yapılacak seminer ve eğitimlerle öğrencilerimize
münazaraya karşı ilgi oluşturup dolaylı olarak araştırma, sorgulama ve okuma alışkanlığı
kazandırmak ve Okullarımızı daha çok tercih edilen mesleki eğitimin cazibesinin arttığı
kurumlar haline getirmek, öğrencinin müfredat dışında sosyal ve kültürel etkinliklerle okula
bağlanması ve devamsızlık oranının azaltılması amaçlanmıştır.
Ekibimiz; hedeflerimizi 2015-2018 yılları arasında aşağıdaki gibi belirlemiştir.
– Öğrenci devamsızlık oranlarını % 40 lardan %20’ye indirmek
– Okulumuzda kitap okuma oranını % 10 dan % 50 lilere çıkarmak
– Kendini ifade edebilen fikrini savunabilen bunu yaparken de farklı fikirlere saygı ve
hoşgörü ile yaklaşabilen farklı fikirlere tahammül gösterebilen bireyler yetiştirmek.
– Münazara etkinliğini il genelinde uygulanmaktadır Afyonkarahisar merkez olmak
üzere farlı şehirlerinde katılımını sağlamak uzun vadeli hedeflerimiz arasındadır.

4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Projemiz başlamasından itibaren okulumuz ve diğer paydaşlar planlama yaptıktan
sonra yaklaşık 500 öğrenciye ve öğretmenlere eğitimler vermiştir. Münazara Liglerinin tüm
öğrencilere izleme açık olduğu düşünüldüğünde farklı birçok okuldan öğrenci ve
öğretmenler bu sürece dahil edilmiştir.

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.