Multidisiplinler Etik Kongresi 2012

Multidisiplinler Etik Kongresi

Değerli Katılımcılar

Bilindiği gibi 2008 yılından itibaren her yıl 25 Mayıs günü Etik Günü, aynı günün yer aldığı hafta ise Etik Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu gün ve hafta içi yapılan etkinliklerde, toplumda etik duyarlılığın artırılması ve etik değerlerin tüm kesimlerde içselleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışmalar yapılması yönünde üniversitelere büyük sorumluluklar düşmektedir.

Bu sorumluluktan hareketle Niğde Üniversitesi’nin kuruluşunun 20. yılı etkinlikleri çerçevesinde 28-30 Mayıs 2012 tarihleri arasında Multidisipliner Etik Kongresi düzenlenecektir. Kongre çerçevesinde belirlenen konu başlıkları altında konferans, panel, sözel ve poster bildirilerine yer verilecektir.

Geleceğin bilim insanlarını, yöneticilerini ve meslek üyelerini yetiştiren üniversitelerde etik bilincin yerleştirilmesi ve geliştirilmesi sizlerin katkıları ile mümkün olacaktır.

Keşfedilmemiş eşsiz doğal ve tarihi güzellikleri ile Tyanalı Apollon’un yaşadığı Niğde’de görüşmek dileğiyle…

Kongre Başkanı

Prof.Dr.Mehmet ŞENER

 

Amaç Ve Kapsam
Bilindiği gibi 2008 yılından itibaren her yıl 25 Mayıs günü Etik Günü, aynı günün yer aldığı hafta ise Etik Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu gün ve hafta içi yapılan etkinliklerde, toplumda etik duyarlılığın artırılması ve etik değerlerin tüm kesimlerde içselleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışmalar yapılması yönünde üniversitelere büyük sorumluluklar düşmektedir.

Bu sorumluluktan hareketle Niğde Üniversitesi’nin kuruluşunun 20. yılı etkinlikleri çerçevesinde 28-30 Mayıs 2012 tarihleri arasında Multidisipliner Etik Kongresi düzenlenecektir. Kongre çerçevesinde belirlenen konu başlıkları altında konferans, panel, sözel ve poster bildirilerine yer verilecektir.

Konu Başlıkları
•Felsefe ve bilim etiği, kuramsal tartışmalar
•Etik değerler altyapısı; etik iklimi, kodlar, davranışlar
•Etik değerlerin oluşturulması, üniversitelerde etik eğitimi
•Meslek etiği (eğitim, sağlık, çevre, basın, hukuk, siyaset, mühendislik)
•Bilimsel araştırmalarda uyulması gereken etik ilkeler; araştırma etiği, yayın etiği
•Türkiye’de ve dünyada etik kurullar, işleyiş ve mevzuat
•Güncel örneklerle etik ikilemler

Ayrıca belirlenen konular dışında yapılan özgün çalışmalar da değerlendirme kapsamında olacaktır.

 

İletişim
KONGRE SEKRETERYASI

Yrd.Doç.Dr. Figen İNCİ

Arş.Gör. Yağmur SEZER

Arş.Gör.Züleyha KILIÇ

Batuhan TAŞDURMAZ

Tel:  0 388 211 41 14 –  0 388 211 41 03

E-mail: [email protected]   ,    [email protected]