Mükemmellik Eğitimi

BJK Koleji’nde 2011-2012 öğretim yılından itibaren 2,3,4,5 ve 6. sınıflara “Mükemmellik Eğitimi” programı uygulanacak. “Mükemmellik Eğitimi” üstün zekâlı ve özel yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi, değerlendirilmesi ve özel eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacını taşıyor. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı ve TÖDER (Tüm Özel Eğitim Kurumları Derneği) Başkanı Sayın Enver Yücel şunları söyledi: “Mükemmellik Programını” başlatarak eğitimdeki ezberi bozduklarını, eski köye yeni adet getirdiklerini belirterek, “Dünyadaki çocukların yüzde 2.5’u üstün zekâlıdır. Türkiye’de de 40 bin üstün zekâlı çocuğumuz var.

Özel yetenekli çocuklar

Üstün zekâlı ve yetenekli bireylerle ilgili yapılan tüm çalışmalar ışığı altında cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılı olan 2023 yılında fen, teknoloji, güzel sanatlar, spor, edebiyat alanlarda dünya çapında başarılara imza atacak bilim insanlarının yetiştirilmesi, bu politikaların hedefi olarak ortaya kondu. Bu hedef doğrultusunda üstün zekâlı ve özel yetenekli çocukları keşfedecek eğitecek bir üstün zekâ eğitiminin ülkemizde programlanması için gerekli çalışmalar başladı. Bizler yıllardır bu çalışmaların içindeyiz. Üstün zekâlı ve yetenekli çocuklar a odaklanarak onlara özel eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak bir eğitim sunan ‘Mükemmellik Eğitimi’ projesi, Türkiye’deki üstün zekâ ve yetenek eğitimine ivme kazandıracaktır. Bu program, ülkemizin herhangi bir yerinde keşfedilmeyi bekleyen geleceğin liderlerine ulaşmamızı sağlayacaktır.”

Sisteme yenilik getirecek

Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi Özgür Bolat ise “Mükemmellik Eğitim”nin uzun yıllardır üzerinde çalıştıkları ve programladıkları bir üstün zekâ eğitimi projesi olduğunu belirtti. Bolat şöyle devam etti: “Üstün zekâlı öğrencilerin keşfedilmesi, değerlendirilmesi ve özel eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yola çıkan ‘Mükemmellik Eğitimi’, özgün modeliyle eğitim sistemine bir yenilik getirmeyi hedefliyor. Türkiye’de, üstün zekâlı öğrencilere yönelik uygulamalar bu çocuklara özel okul açmak ve onları akranlarından ayırarak eğitim vermek yönündedir. Bilim Sanat merkezlerinde yapılan okul sonrası programlar da yine sadece üstün çocuklara kapılarını açmaktadır.

Oysa üstün çocukların akranlarıyla eğitim almaya, sınıf içinde zenginleştirilmiş müfredata ve okul sonrası ileri seviye çalışmalara, ilgi alanlarına dönük derinlemesine çalışmalarıyla uzmanlaşmaya ihtiyaçları vardır. Bu gerçekten yola çıkarak ‘Mükemmellik Eğitimi’ üstün çocukların özel eğitim ihtiyaçlarını kendi okullarında, akranlarıyla birlikte eğitim alırken karşılamaları için gerekli altyapıyı hazırlıyor. Okulun içinde ‘Mükemmellik Eğitimi’ birimi kurarak hedef öğrenci kitlesini belirliyor, üstün zekâlı davranış modeline odaklanarak oluşturduğumuz öğrenci eğitim programını okulun müfredatına modifiye ediyoruz.

Olumlu katkı sağlayacak

Nüfusun % 10’unun üstün ve parlak zekâlı olduğu göz önüne alınırsa okuldaki mevcudun % 10’luk bir kısmına yönelik bu eğitim modeli sadece onlara değil, okulun bütün öğrenme ortamına olumlu bir katkı sağlayacak, eğitim sistemini iyileştirme konusunda da fark yaratacaktır. ‘Mükemmellik Eğitimi’, BJK Koleji’nde gerçekleştirdiği özgün modelini diğer seçkin okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim kurumlarına yayarak Türkiye’deki üstün zekalılar eğitimine bir çözüm sunmayı hedeflemektedir.”