Muhteşem Üçlü: Doğa, Geometri ve Öğretim

Geometri

Muhteşem Üçlü: Doğa, Geometri ve Öğretim
4004 – DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI

Doğada geometrik bir düzen vardır. Ağacın gövdesinden yaprağına, kum parçacıklarından yağmur veya kar tanesine ve güneş ışınlarından bal peteklerine kadar farklı sistemlerle oluşmuş şekiller veya nesneler geometrinin doğadaki keşfinde bütünleyici unsurlardır. Ancak sınıf ortamında gerçekleştirilen geometri öğretim etkinliklerine, ilgili geometrik formları taşımak neredeyse imkânsızdır. Bilişsel ve duyuşsal öğrenme faaliyetlerine olumlu etkileri olan işbirlikli öğretim yöntemi ile doğadaki nesnelerin geometrik yansımalarını anlamlaştırmak, bunlara ilişkin matematiksel modeller oluşturarak oyunlarla pekiştirmek ve elde edilen bilgi ve becerilerin öğrenme ortamlarına aktarılması, geometri öğretimini daha kalıcı ve eğlenceli öğrenmelere dönüştürebilecektir. Bu sayede bilgi ezberlenerek değil, zihinsel yetenekler kullanılarak, sosyal etkileşimler geliştirilerek, modeller ile keşfederek ve günlük yaşamla bütünleştirilerek kazanılmış olacaktır. Bu çerçevede projenin amacı dört duvar arasında işlenen geometri dersinde özellikle sınıf ortamında yeterli düzeyde kazandırılamayan nitelikleri, doğada öğrencilere kazandırabilmek, etkileşimli uygulamalarla doğaya taşımak, ortaya çıkan yansımalar sayesinde öğrencilere daha zengin, kalıcı ve eğlenceli geometri deneyimi kazandırmaktır.

TUBİTAK tarafından desteklenen “Muhteşem Üçlü: Doğa, Geometri ve Öğretim” isimli projenin amacı; dört duvar arasında işlenen geometri dersinde özellikle sınıf ortamında öğrenciye yeterli düzeyde kazandırılamayan öğretim faaliyetlerini doğaya taşıma yoluyla matematiğin doğayla ilişkisini göstermek, ortaya çıkan yansımalar sayesinde çocuklara daha zengin, kalıcı, anlamlı ve eğlenceli geometri deneyimi kazandırmaktır. Proje Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı sosyoekonomik düzeyi düşük okullarda okuyan 36 ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi ile yürütülecektir.

Proje ilkokul üçüncü sınıf matematik dersi, geometri alt öğrenme alanının kazanımları doğrultusunda, doğada gerçekleştirilecek “geometri öğretimi etkinlikleri” ile “doğa ve geometri” materyal sergisinden oluşmaktadır. Etkinlikler; Siirt Kezer Mesire Alanında, Hz. Veysel Karani Türbesi, Ulu Cami, Tillo İlçesi-Kale, Hasankeyf-Midyat Gezisi ve Siirt Üniversitesi kampüsünde, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının Haziran ayının üçüncü haftasında (18/06/2018-28/06/2018)gerçekleştirilecektir.,Geometri öğretimi etkinlikleri modelleme, işbirlikli ve oyun temelli öğrenmeye dayalı olarak, Siirt Üniversitesinden iki öğretim üyesi (Prof.Dr. CahitPesen ve Dr.Öğr. Üyesi İlyas Karadeniz) ve bir öğretim görevlisi (Caner Doğrusever), Munzur Üniversitesinden bir öğretim görevlisi (Öğr.Gör. Aziz İlhan), Siirt İl Mili Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilkokullarda görev yapan öğretmenler (Kadri Eşin, Hazal Emre Batur, Erdoğan Ekinci) bir güvenlik görevlisi ve bir hemşire tarafından yürütülecektir.

Matematik eğitimi alanında deneyimli öğretim elemanları ve öğretmenler tarafından doğada yürütülecek geometri öğretimi etkinleri sayesinde, geometrik şekil ve cisimlerin doğadaki yansımalarının öğrenciler tarafından keşfedilerek daha eğlenceli, kalıcı ve etkin öğrenmelerin gerçekleşmesi sağlanacaktır. Böylece öğrencilerin korktukları bir ders olan matematiğe yönelik olumlu tutumlarıgelişecek, bilimsel olgulara yaklaşımları ve araştırma deneyimleri, öğrenme istekleri ve merak duyguları artacaktır. Ayrıca ilgili etkinliklerden öğrencilerin elde ettikleri kazanımlar, onların gelecekteki eğitim hayatında, özellikle matematikbaşarılarının yüksek olmasında önemli bir süreklilik oluşturacaktır.

Proje Yürütücüsü
Dr. Öğr. Üyesi Halil Coşkun Çelik
e-mail: dogageometri@siirt.edu.tr

Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi: 02/05/2018 – 02/11/2018

http://dogageometri.siirt.edu.tr/