Mühendislik Tasarım Temelli Fen Eğitimi

TÜBİTAK 2237-A
Mühendislik Tasarım Temelli Fen Eğitimi

Değerli Fen Bilimleri Öğretmenleri
“Mühendislik Tasarım Temelli Fen Eğitimi” başlıklı proje TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında desteklenmektedir.

Proje Yürütücüsü
Doç. Dr. Nevin KOZCU ÇAKIR

Etkinliğin hedef kitlesini; Türkiye’de fen bilimleri eğitiminde lisansüstü öğrenim gören Fen Bilimleri öğretmenleri oluşturacaktır.

Etkinliğin yaygın etkisini arttırabilmek amacıyla ülke genelindeki farklı illerde görev yapan ve lisansüstü öğrenim gören 20 fen bilimleri öğretmenleri hedef kitleye dâhil edilecektir. Katılımcıların seçiminde eşit sayıda cinsiyet olmasına ve her ilden en fazla iki öğretmenin katılmasına dikkat edilecektir. Etkinliğe asil olarak belirlenen öğretmenlerin projeye katılamama durumları göz önünde bulundurularak lisansüstü öğrenim gören 8 fen bilimleri öğretmeninden oluşan yedek listeler oluşturulacaktır. Yeterli başvuru olmaması durumunda fen bilimleri eğitiminde lisansüstü eğitim görmekte olan öğrenciler veya lisansüstü eğitim almış fen bilimleri öğretmenleri katılımcı olarak kabul edilebilecektir. Bu süreçte katılımcı öğretmenlerin başvuruları proje web sayfası (http://www.mttfe.mu.edu.tr) üzerinden başvuru formu aracılığıyla alınacaktır.

Hedef kitleden katılımcılar aşağıdaki kriterlere göre seçilecektir:

Fen bilimleri eğitiminde lisansüstü öğrenim görüyor olmak ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Fen Bilimleri öğretmeni olarak görev yapmak,
TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmak,
Daha önce 2237-A kapsamında 3’ten fazla eğitim almamış olmak.

Proje kapsamında gerçekleşecek olan etkinlikler ve uygulamalar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi merkez kampüsünde yer alan Eğitim Fakültesi Tasarım ve Beceri Atölyesinde gerçekleştirilecektir.

Proje başvuruları 17 Ağustos 2022 saat 17:00’a kadar yapılabilmektedir.

Proje sonuçları 21 Ağustos 2022 tarhinde yayınlanacaktır.

TÜBİTAK tarafından desteklenen bilimsel etkinliğe katılan katılımcıların yol, yemek, konaklama ve kırtasiye giderleri “TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı” tarafından karşılanacaktır..

Başvurular elektronik ortamdan gerçekleştirilecektir.

Başvuru formu 17 Ağustos 2022 saat 17:00’a kadar yanıtlanabilecektir.

Etkinlik Tarihi: 29 Ağustos- 2 Eylül 2022 arasındadır.

Etkinlik Yeri: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi/MUĞLA

Mühendislik Tasarım Temelli Fen Eğitimi Başvuru Formu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejR7BP4S6cQKfkVPfpoKfS24TZ2KL25F6YZ2uaW5WWKk-cUQ/viewform