Mühendislik Fakültesi Öğrencilerine Karşılıksız Burs

Karşılıksız Burs
Mühendislik Burs

Mühendislik Fakültesi Öğrencilerine Karşılıksız Burs
Care Your Career Başvuruları Başladı!

✔️ Mühendislik fakültelerinin 3. ve 4. sınıflarında, başarılı üniversite öğrencilerini istihdama kazandırmayı amaçlayan burs programı olan Care Your Career ile kariyerinizi şekillendirmek için bir adım atın.

Neden Mi Care Your Career?

? Program boyunca alanınızla ilgili bir projeyi şirket içinde deneyimli meslektaşlarınızla birlikte yürütme fırsatı elde edersiniz.
? Program kapsamında size deneyimli bir mentor atanır; tecrübelerini paylaşır, stajınızı destekler ve en uygun alanda çalışmanızı planlar.
? Kişisel gelişim eğitimleriyle de desteklenip, istihdama hazırlanmanıza yardımcı oluruz.
? Karşılıksız burs desteğinin yanı sıra mesleki gelişimine katkı sağlayacak birçok fırsat programda seni bekliyor olacak.

Hayalindeki kariyere bir adım daha yaklaşmak için hemen başvur!

? Başvuru İçin Son Tarih: 14 Ağustos

❗️ Unutmayın, geleceğiniz bizim için önemli ve birlikte inşa ediyoruz. Care Your Career ile kariyerinizi şekillendirmeye hazır mısınız?

Care Your Career, mühendislik fakültelerinin 3. ve 4. sınıflarındaki başarılı üniversite öğrencilerini hedefine alarak istihdama kazandırmayı amaçlayan bir burs programıdır.

Care Your Career’in alışılagelmiş burs programlarından ayırt edici en önemli özelliği, öğrencinin sadece maddi olarak değil mesleki açıdan da gelişimine katkı sağlamasıdır. Aylık maddi desteğin yanı sıra öğrencilerin staj, istihdam ve kariyer ihtiyaçlarını da gözeten Care Your Career, her öğrenci için ayrı bir program tasarlar. Her programda öğrencilere iştirakçi şirketlerden bir mentor atanır. Mentor tüm mesleki tecrübesini öğrenci ile paylaşır, öğrencinin staj çalışmalarını destekler ve en uygun alan veya birim için stajını planlar.

Öğrenciler stajları boyunca alanlarıyla ilgili bir proje üslenir ve o projeyi şirket içerisinde çalışan deneyimli meslektaşları ile sürdürür. Care Your Career’de, öğrencinin isteği ve ihtiyacı doğrultusunda, okulu ile yapılacak değerlendirmeler sonrası eğitim hayatı etkilenmemesi ön koşulu ile öğrenciye yarı zamanlı iş imkanı da sağlanır. Programdaki öğrenciler çeşitli kişisel gelişim eğitimleriyle de desteklenip, staj boyunca tecrübe kazandırılarak istihdama hazırlanır.

Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, akademik olarak başarılı ve yetenekli, aynı zamanda maddi imkanı yetersiz olan meslek yüksekokulu ve üniversite öğrencilerine karşılıksız nakit burs ve Bursa’da öğrenim görecek üniversite öğrencilerine Çağdaş Eğitim Kooperatifi’nde konaklama bursu vermektedir.

GENEL KOŞULLAR
Burslardan faydalanmak için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir.

T.C. vatandaşı olmak.
Yurt içindeki kamu eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak. Özel Üniversiteler, Vakıf Üniversiteleri, Açık Öğretim ve Uzaktan Öğretim Programları kapsam dışındadır.
Öğrenimini tamamlayabilmek için maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olmak ve belirlenen kriterler çerçevesinde akademik olarak başarılı olmak.
Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak. Disiplin cezası alan veya bu konuda yanlış beyanı tespit eidlen öğrencinin bursu sona erdirilir.
Başka bir kurumdan maaş, ücret ve/veya burs (kamu kuruluşlarınca verilen burslar hariç) almıyor olmak.
Aksi belirtilmedikçe, burslar karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.
Bursların kontenjan, kapsam, miktar ve koşulları her yıl Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
2023-2024 Yılı Eğitim ve Öğretim Dönemi?nde mühendislik fakültelerinin 3. ve 4. Sınıf öğrencilerine burs verilecektir.

BURS MİKTARI VE ÖDEMESİ
Bursu kabul edilen öğrencilerin Akbank A.Ş.’de kendi isimlerine TL hesabı açtırması gerekmektedir.
Önemli Not: Ödemelerde aksama yaşanmaması adına; Iban numarasında hatalı bildirimin önüne geçebilmek için 0 224 243 11 46 no’lu fax numarasına hesap cüzdan fotokopinizi fakslamanız veya taratıp elektronik posta ile göndermenizi önemle rica ederiz.
Burs ödemeleri aylık yapılacak olup 9 aylık süreç, Ocak-Haziran ve Ekim-Aralık dönemlerini kapsayacaktır.
İlgili dönemde ödeme yapılabilmesi için bursiyerin gerekli bilgi ve belge güncellemelerini yapmış olması şartı aranır. Eksik ve güncel olmayan bilgi ve belge olması durumunda burs ödemesi yapılmaz.

BURS SÜRESİ
Burs almaya hak kazanan öğrenciler için, aşağıda değinilen “burs kesilme nedenleri”ne ilişkin bir tespitte bulunulmadığı sürece ve eğitim hayatı ile sınırlı olarak burs ödenir. Her yıl tekrar bir değerlendirme yapılmaz. Ancak bursiyerlerin her başvuru döneminde internet üzerinden başvurularını yenilemeleri istenir, her dönem sonunda Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı tarafından öğrencilerin döneme ilişkin transkriptleri alınır ve bursun devamı için gereken başarı kriterlerini sürdürüp sürdürmedikleri incelenir.
Bursun devam edilebilmesi için, bursiyerin tüm derslerinden başarılı olması ve aşağıda değinilen burs kesme gerekçelerinden herhangi birinin gerçekleşmemiş olması yeterlidir.

BURSİYERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Bursiyer programın kural ve ilkelerine uymak, başvuru safhasından itibaren gerçek dışı ve yanıltıcı bilgi vermemek,
Başvurusundan sonra bursiyer olarak devam ettiği süre boyunca beyanında meydana gelen değişiklikleri anında bildirmekle yükümlüdür.
Bursiyerlerin, burs aldıkları süre boyunca, her öğrenim dönemi başvuru döneminde internetten başvuru formu doldurmaları, ilgili yıla ait transkriptlerini ve öğrenci belgelerini belirtilen sürede Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı’na elden ya da posta yolu ile ulaştırmaları gerekmektedir.
Bursiyerler, Vakıftan burs aldığı süre içinde kamu kuruluşları haricinde başka bir kurum, kuruluş veya şahıstan nakit yardım şeklinde burs alması durumda Coşkunöz Eğitim Vakfı’na bilgi vermekle yükümlüdür.

Üniversite Öğrencilerine Karşılıksız Burs Başvuru:
https://www.coskunozegitimvakfi.org/tr/faaliyetlerimiz/care-your-career-burs-programi