MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE ENDÜSTRİ İLE İŞBİRLİĞİ

Değerli Mühendis, Eğitimci ve Sanayici Paydaşlarımız,

    Günümüzde enerji, su, gıda, yenilenebilirlik, sürdürülebilirlik, ve savunma konu başlıkları öncelikli alanlar olarak ilan edilmekte, iletişim/bilişim yöntemleri sürekli güncellenmekte, bilgi toplumuna dönüşüm süreçleri hız kazanmakta, bilgi, öğrenim kalite ve düzeyleri önemli ölçütler haline gelmektedir. Bu değişim ve gelişimi organize edecek, bilginin üretilmesi, kullanılması ve paylaşılmasını sağlayacak olan üniversitelerden beklentiler artmaktadır. Üniversitelerin yeniden yapılanmaları, teknolojiyi ekonomik değere dönüştürebilme yeteneği ve Ar-Ge kültürüne sahip kurumlar haline gelmeleri arzu edilmektedir. Bu kapsamda geleceğin mühendislik profili de hızla değişmektedir. İyi eğitilmiş mühendisler yetiştirmek ve geleceğe yönelik yeni modeller üretmek, eğitimi güncellemek ve yapılandırmak kaçınılmazdır.

    Konunun öneminin bilincinde olan SDÜ Teknoloji Fakültesi 1-2 Kasım 2012 tarihlerinde uluslararası katılımlı “Geleceğin Mühendislik Eğitiminde Endüstri ile İşbirliği Sempozyumu” düzenleyecektir. Sempozyumun bu yılki teması ‘’Mühendislik Eğitiminde İşyeri Eğitiminin önemi ve Yeri’’ olarak belirlenmiştir.

    Bu sempozyum çalışması ile üniversitelerdeki mühendislik eğitimi alanlarında uzman, tecrübe ve birikimlere sahip akademisyen, araştırmacı, iş dünyası, meslek odaları temsilcileri ve öğrencileri bir araya getirerek ortak bir platformda buluşturmak, eğitim altyapısı, eğitim teknolojilerinin kullanımı ve özellikle işyeri eğitiminin önemi konularıyla ilgili problemleri tespit etmek ve çözüm yolları üretmek için yeni vizyon ve anlayışların kazandırılması hedeflenmektedir.

    Bu kapsamda davetli konuşmacılar, bildiri sunumları ve paneller düzenlenmesi planlanmaktadır.
Sempozyuma yönelik bildiri ve afişler değerli katılımcılara duyurulmak üzere ekte sunulmuştur. Daha detaylı bilgilendirmeyi http://meeis2012.sdu.edu.tr/ web adresinden edinebilir, görüş ve önerilerinizi meeis2012@sdu.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.

    Katkılarınızı bekler, göstereceğiniz ilgi ve desteğe teşekkür eder, aramızda görmek dileğiyle saygılar sunarım.