Mühendislik Eğitimi Uluslararası Konferansı 2012

2. Mühendislik Eğitimi Uluslararası Konferansı (MEUK2012)
“Yeni Eğilimler ve Beklentiler”

31 Ekim – 3 Kasım 2012, Club Hotel Sera, 07160 Lara ANTALYA

Konular

(Başlıklar Listedekilerle Sınırlı Değildir)
◦Mühendislik Mesleğinde Uluslararası Örgütlenme ve İşbirliği
◦Mühendislik Eğitimi Programlarının Yeniden Yapılandırılması
◦Mühendislik Eğitiminde Yenilikçi Öğretim Metotları
◦Mühendislik Eğitiminde Eğitim Teknolojileri ve Uzaktan Eğitim
◦Mühendislikte Eğitiminde Sürdürülebilirlik ve Çevre Bilinci
◦Mühendislik Eğitimi, Teknoparklar ve Cazibe Merkezleri
◦Mühendislik Eğitiminde Pedagojik Yaklaşımlar ve Değerlendirme
◦Mühendislik Eğitiminde Çok Disiplinli Yaklaşımlar
◦Mühendislik Etiği Eğitimi: Aşırmaya Karşı Eğitim
◦Yabancı Dille Mühendislik Eğitimi ve Etkileri
◦Mühendislik Eğitiminde Yetkinliğin ve Bilginin Önemi
◦Mühendisliğin ve Mühendislik Eğitiminin Sorunları ve Geleceği
◦Mühendislik Eğitiminde Sanayi İşbirliği
◦Mühendislik Eğitiminde Akreditasyon
◦Mühendislik Eğitimi ve Ar-Ge İlişkisi
◦Mühendislik Eğitiminde Kullanılan Altyapılar
◦Mühendislikte Kadın
◦Mühendislik Eğitiminde Çıktı Tabanlı Yaklaşımlar
◦Mühendislik Eğitiminde Kalite Güvencesi
◦Mühendislik Eğitiminde Uluslararası Hareketlilik
◦Mühendislik Eğitiminde Küresel Girişimcilik
◦Mühendislik Eğitiminde Küreselleşmenin Etkisi
◦Mühendislik Eğitimine İlişkin Diğer Konular

Çalıştaylar

Değerli Araştırmacı,

Hepimizin bildiği gibi Eğitim Bilimleri, temelleri milattan önceki yıllara dayanan bir alandır. Eğitim bilimleri son derece karmaşık ve birbirinden farklılık gösteren bir yapıya sahip olan insanı ve eğitim verilmesi hedeflenen alanı her boyutu ile inceleyerek, uygun ve etkin eğitim-öğretim yöntemlerinin, ortamlarının, yaklaşımlarının ve teorilerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını hedefler. Ancak, gerek ülkemizde gerekse dünyada mühendislik eğitimi alanında eğitim bilimleri tarafından geliştirilen teorilerin ve yaklaşımların etkin olarak kullanılması konusundaki çalışmalar son derece kısıtlıdır.

Atılım Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Southern Illinois Üniversitesi Edwardsville (ABD) mühendislik eğitimi çalışmalarının bir ivme kazanmasına katkıda bulunmak amacıyla Uluslararası Mühendislik Eğitimi Konferansı düzenlemektedir. 31 Ekim-3 Kasım 2012 tarihleri arasında Antalya Lara’da ikincisi düzenlenecek olan bu konferans ile dünyada mühendislik eğitimi alanında yapılan çalışmaları yansıtan bir paylaşım ortamının oluşturulması hedeflenmiştir.

Sizleri genel olarak konferans sitesinde belirtilen konu başlıkları çerçevesinde ve özellikle de üniversitenizde/kurumunuzda mühendislik eğitimi alanında yapılan çalışmalarınızı tanıtmak amacıyla konferans çatısı altında bir çalıştay düzenlemeye davet ediyoruz. Yapacağınız bu katkı için lütfen ekteki formu doldurarak bize iletiniz.

Konferans ile ilgili daha detaylı bilgiye aşağıdaki web sitesinden ve ekte sunulan bildiri çağrısından erişebilirsiniz.

2. Mühendislik Eğitimi Uluslararası Konferansı: Yeni Eğilimler ve Beklentiler (MEUK2012)’ye yapacağınız katkılardan ötürü teşekkür ederiz.

Prof. Dr. İsmail Bircan
Rektör Yardımcısı
Atılım Üniversitesi, Ankara, Türkiye

İletişim

Y. Doç. Dr. Besim BARANOĞLU – Atılım Üniversitesi

E-posta : bbaranoglu@atilim.edu.tr

Tel : +90 (312) 586 88 56

Y. Doç. Dr. Deniz YILMAZ – Ankara Üniversitesi

E-posta : dyilmaz@eng.ankara.edu.tr

Tel : +90 (312) 203 34 41

Adres: Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
İncek, Gölbaşı, 06836, Ankara, TÜRKİYE

Tel: +90 (312) 586 88 56, +90 (312) 203 34 41
Faks: + 90 (312) 586 80 91

E-posta: meukonferansi@atilim.edu.tr