Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 30. Yıl Logo tasarımı y

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 30. YIL LOGO TASARIMI ŞARTNAMESİ

Yarışmanın Adı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 30. Yıl Logo tasarımı yarışması

Yarışmanın Konusu ve Amacı
Üniversitemizin 30. Yıllık gelişim öyküsünü bir logo ile görünür kılmak için düzenlenen yarışma
ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi logosu ile birlikte kullanılacak 30. Yıl Logo tasarımı hazırlatılması
amaçlanmaktadır. Hazırlanan logo ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin misyon, vizyon, tarihsel
gelişimini, birikimini ve son dönemde ortaya konan Ar-Ge ve öğrenci odaklı ilerleyişini yansıtmak ve
logoyu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ni temsilen 2022 yılında düzenlenecek her türlü etkinlik,
duyuruyu her türlü basılı materyal ve dijital ortamlarda kullanmaktır.

Misyon
Bilginin teknolojik ürüne ve toplumsal faydaya dönüşümünü öncelemek, paylaşarak üreten, geleceği
öngörerek araştırma ve projeler yapmak; sunduğu nitelikli eğitim-öğretimle mesleki bilgi, beceri ve
yetkinlikler ile donatılmış yenilikçi ve girişimci bireyler yetiştirmektir.

Vizyon
Uluslararası standartlarda gerçekleştirdiği eğitim-öğretim, yerli ve milli araştırma ve
uygulamalarıyla markalaşan ve toplumsal refahın artmasına öncülük eden bir dünya üniversitesi
olmaktır.

Adaylardan, bu amaçları dikkate alan 30. Yıl logosu tasarlamaları beklenir.

Katılım Koşulları
1. Yarışma herkesin katılımına açıktır.
2. Her katılımcı en fazla üç adet tasarımla yarışmaya katılabilir.
3. Seçici kurul ve seçici kurulun birinci derece yakınları bu yarışmaya katılamaz.

Teknik Koşullar
1. Seçilen logo; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ni
temsilen her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile
promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri
ortam ve faaliyetlerde kullanılacaktır. 30 Yıl Logo tasarımının renkli ve siyah beyaz
kullanıma uygun olarak, büyütülüp küçültüldüğünde görselliğinin bozulmayacağı,
çok küçük ölçülerde ayrıntıların kaybolmayacağı, çok büyük ölçülerde dağınık
görünmeyeceği bir biçimde ve her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz
kullanılabilir şekilde hazırlanması gerekmektedir.
2. Logo tasarımı “30. Yıl” rakam ve kelimelerinden oluşmalı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi logosu
ile birlikte tasarlanmalıdır. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi logosu şu linkten indirilebilir:
https://www.mu.edu.tr/tr/genel-bilgiler/bilgiler/universite-logosu
İndirilen Adobe Illustrator dosyasında ortadaki renkli logo kullanılacaktır.
3. Logo Tasarımlarının A4 boyut üzerinde uzun kenarı 15 cm’i geçmeyecek biçimde renkli olarak
üstte, ayrıca aynı A4’de aşağıda tek satır halinde ve uzun kenarı 2 cm.’ye küçültülmüş olarak 1 adet
renkli örneği, 1 adet siyah-beyaz pozitif örneği ve 1 adet siyah-beyaz negatif örneği ile birlikte
gönderilmesi gerekmektedir.
4. Tasarımlar; Adobe Illustrator programında 300 dpi CMYK renk formatında vektörel olarak
hazırlanmalı, JPEG ve PDF formatında gönderilmelidir. (PDF yapmadan önce bütün fontlar embed,
convert edilmelidir)
5. Yarışmaya sunulan tasarımların özgün olup daha önce başka bir yerde kullanılmamış ya da
yayınlanmamış olması, diğer kurum ve kuruluşlarca tasarlanan logoları çağrıştırmaması
gerekmektedir. Seçici Kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan logolar değerlendirmeye
alınmayacaktır. Logo tasarımının kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek,
verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir. Oluşacak her türlü sorunun
hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek
sorunlardan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sorumlu tutulamaz.
6. Seçici Kurul, tasarımları, amaca uygunluk, özgünlük, yaratıcılık, Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi’nin misyon, vizyon, tarihsel gelişimi ve birikimini dikkate alan bir çerçevede
değerlendirecektir.
7. Seçici Kurul; uygun gördüğü bir tasarımı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin 30. Yıl logosu olarak
belirleyecektir.

Logo tasarımlarının adlandırılması ve gönderilmesi

1. Her tasarıma 6 harf ve/veya rakamdan oluşan bir rumuz yazılacaktır.
2. Katılımcılar, tasarım(lar)ını aşağıdaki katılımcı iletişim bilgileriyle birlikte
30.yillogo@mu.edu.tr e-posta adresine göndermelidir.
Katılımcı iletişim bilgileri:
Rumuz: (logo tasarımına verilen rumuzla aynı olacaktır)
Adı, Soyadı:
Doğum Tarihi:
Eğitim durumu:
Açık Adres:
Telefon (ev/iş):
Telefon (GSM):
e-posta:

3. Logo tasarımının adı sadece rumuzla belirtilecek, rumuz dışında bir adlandırma tespiti halinde o
tasarım yarışma dışı bırakılacaktır.

4. Logo tasarımının üzerinde katılımcıya ait isim, imza ya da ayırıcı bir işaret bulunamaz. Bu tip
ayrıştırıcı işaret bulunduran tasarımlar yarışma dışı bırakılacaktır.

5. Logo tasarımları, katılımcı iletişim bilgileri ile birlikte 15 Mayıs 2022 Pazar saat 23.00’e kadar
e-posta yoluyla gönderilecektir. E-postadan kaynaklanan kaybolma ve gecikmelerden dolayı
sorumluluk kabul edilmez. Belirtilen süre içerisinde belirtilen e-posta adresine ulaşmayan tasarımlar
yarışmaya dâhil edilmeyecektir.

6. Başvuru ve teknik koşullara uymayan logo tasarımları yarışma dışı bırakılacaktır.

7. Birden fazla tasarımla katılan tasarımcılar, her tasarım için ayrı rumuz kullanmalıdır.

8. Birden fazla tasarımla katılan tasarımcılar, logo tasarımlarını aynı e-posta içinde göndermelidir.
Seçici Kurul
Prof. Yakup Öztuna Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Prof. Hasip Pektaş İstinye Üniversitesi İletişim Fakültesi
Prof. Erol Turgut Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Prof. Dr. Lale Altınkurt Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Öğr. Gör. Özden Işıktaş Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü
Öğr. Gör. Bulut Tanyeri Basın, Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü

1. Seçici Kurul, seçilen tasarım üzerinde değişiklik isteme hakkına sahiptir. Seçilecek tasarımla
sahibinden Seçici Kurulun görüşü doğrultusunda, teknik sorunların çözümüne yönelik
değişiklikler yapması istenebilir. Bunun için ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz. Ödüle hak
kazanan tasarımın antetli kağıt, kartvizit ve zarf üzerinde uygulamalarının, negatif ve pozitif
çözümleri ile birlikte, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra en geç 10 gün içinde Adobe Illustrator
dosyası halinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne gönderilmeleri gerekmektedir.
Katılımcı şartnamedeki bu maddeyi kabul etmiş sayılır.

2. Seçici Kurul ödüle layık tasarım bulunamadığı takdirde hiçbir tasarıma ödül vermeme hakkını saklı
tutar.

Kullanım Hakkı
Katılımcı, seçilen tasarımın Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne süresiz olarak tam kullanım
hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,
gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği tasarımın çoğaltma, işlenme,
yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.
Ödül kazanan tasarım; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi’ni temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları
ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam
ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı ödül dışında herhangi bir telif
hakkı talep edemeyecektir.

Tasarımlarını gönderen katılımcılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma şartlarını, Seçici Kurul
kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

Yarışma Takvimi
Son Başvuru tarihi: 15 Mayıs 2022, Pazar Saat 23.00
Sonuçların Açıklanması: 20 Mayıs 2022 Cuma
Sonuçlar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi www.mu.edu.tr web sayfasında yayınlanacaktır.

Ödül
Birinci 7.500.00 TL.
İkinci 2.500.00 TL.
Üçüncü 2.000.00 TL.