Muğla Büyükşehir Belediyesi Resim Yarışması

Resim Yarışması
Resim Yarışması

“Muğla’da Yaşam” konulu Resim Yarışmamız başlıyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Resim Yarışması

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1- YARIŞMANIN ADI
a) Muğla Büyükşehir Belediyesi Resim Yarışması

2- TEMA
a) Muğla’da Yaşam

3- YARIŞMANIN AMACI VE KAPSAMI
a) Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından; Cumhuriyetimizin 100. Yılı anısına plastik sanatlar
alanında Cumhuriyetin yetiştirdiği sanatçıların çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek ve
sergilemek amacıyla “Resim Yarışması” düzenlenecektir.

4- KATILIM KOŞULLARI
a) Muğla Büyükşehir Belediyesi Resim Yarışması; yarışmanın Seçici Kurul Üyeleri ile Seçici
Kurul Üyeleri’nin birinci derece yakınları ve Muğla Büyükşehir Belediyesi personeli dışında
yarışmanın son başvuru günü itibariyle 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşlarına açıktır.
b) Her katılımcı yarışmaya, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş
üç (3 adet) eseri ile katılabilir.
c) Katılımcılar, eserlerinin özgün olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu konuda çıkacak
bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.
d) Başvuru eserinin, daha önce herhangi bir yarışmalı sergiye (sosyal medya, youtube vb.
platformlarda düzenlenen yarışmalar da dâhil) katılmış olduğunun tespiti halinde ilgili eserin
adaylığı/başvurusu derhal iptal edilecektir. Ayrıca esere ait görseller belge niteliği
taşıyacağından e-posta ile yapılacak başvuruda görsellerde herhangi bir düzenleme
yapılmamalı, görseller ile eserin aslı uyumlu olmalıdır. Orijinal eserlerin değerlendirilmesi
aşamasında bu hususların tespiti halinde adayın eserinin iadesine ilişkin hiçbir masraf kurum
tarafından karşılanmayacaktır. Bu konudaki tüm sorumluluk eser sahibine ait olacaktır.
e) Yarışmaya katılan eserlerin ön kısmında katılımcının kimliğini belirten ad, imza vb. işaretler
bulunmamalıdır. Herhangi bir yerinde katılımcının kimliğini belirten işaret veya imza bulunan
eserler, seçici kurul tarafından tutanakla değerlendirme dışı bırakılır.
f) Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun tuval üzerine yağlıboya, akrilik ve/veya boyar
çizer malzemelerle yaptıkları çalışmalarla yarışmaya katılabilirler. Kâğıt ya da karton gibi
dayanıksız malzemeler üzerine çalışılmış veya cam ile çerçevelenmiş eserler kabul
edilmeyecektir.
g) Yarışmaya katılan eserlerin kısa kenarları en az 80 cm, uzun kenarları en fazla 150 cm olmalıdır.
h) Muğla Büyükşehir Belediyesi Resim Yarışması ile ilgili tüm güncellemeler ve bilgilendirmeler
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitelerinde (https://www.mugla.bel.tr) aktif
olarak duyurulur. Eseri ödüle ve sergilemeye değer bulunan katılımcılara, lüzumlu hallerde,
başvuru sırasında belirttikleri e-posta adresine gönderilen iletiler ve ekleriyle gerekli
bilgilendirmeler yapılır. Katılımcıların, https://www.mugla.bel.tr ve
https://turkansaylan.mugla.bel.tr adreslerini günlük olarak takip ettikleri kabul edilir.

5- BAŞVURU SÜRECİ
a) Yarışma başvurusu; 12 Haziran 2023 Pazartesi- 21 Temmuz 2023 Cuma Günü mesai
bitimine kadar aşağıda belirtilen belgelerle birlikte tscym@mugla.bel.tr adresine
gönderilmelidir.
b) Başvuru esere ilişkin görseller, eserin farklı açıdan çekilmiş en fazla 3 (üç) adet fotoğrafından
oluşmalıdır. Üç fotoğraftan birisi mutlaka eseri bütün olarak gösterecek şekilde önden, diğer
ikisi ise eserin tekniği ve dokusunu gösterecek şekilde detay (zoom) fotoğrafı, yarışmalı sergi
kataloğunda yer alacak nitelikte çekilmelidir. Başvurulacak eser sayısına göre aynı kural
tekrarlanacaktır.
c) Katılımcılar tarafından ek-1, ek-2 ve ek-3 formları eksiksiz doldurulmalı, eserin fotoğrafı
JPG/JPEG formatında, 72-300 DPI çözünürlükte ve görsellerin her biri en az 2 MB en fazla 5
MB boyutunda olacak şekilde kaydedilmesi sağlanmalıdır. (Fotoğraf çekimlerinin paspartusuz
olarak düz bir fonda temiz bir zeminde yapılmasına özen gösterilmelidir.)
d) Bilgilerin ve belgelerin eksik olması durumunda başvuru, seçici kurul elemesine girmeden
değerlendirme dışı bırakılacaktır.
e) Gönderilecek görsellerin başvuru eserini, en iyi şekilde ve teknik şartlara uygun olarak
yansıtması zorunludur.
f) Katılımcılar, kayıt formunda başvuru eseriyle ilgili istenen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak
doldurmalıdır.
g) Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda ödül alan eserler katalogda yer alacağından sisteme
kaydedilecek görsellerin temiz bir zeminde olmasına özen gösterilmelidir.

6- SEÇİCİ KURUL DEĞERLENDİRMESİ
a) Muğla Büyükşehir Belediyesi Resim Yarışması’nın Seçici Kurul’u 5 (beş)
akademisyen/sanatçıdan oluşmaktadır.
b) Seçici Kurul değerlendirmesi iki aşamalı olacaktır. Dijital görseller üzerinden yapılacak birinci
aşama değerlendirmesi katılımcılar tarafından e-posta ile gönderilen görseller üzerinde
yapılacaktır. Dijital görseller üzerinden değerlendirmeyi geçen eserler, seçici kurul tarafından
belirlenip https://www.mugla.bel.tr adresinde duyurulacaktır. Birinci aşamada seçilen eserler
belirtilen tarihe kadar “Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi
Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak No:2 Menteşe/Muğla” adresine posta veya elden
teslim edilecektir. Seçici kurulun orijinal eserler üzerinden yüz yüze yapacağı ikinci aşama
değerlendirmesi ile de başarı ödülü kazananlar belirlenecektir. Birinci aşamada seçilen eserlerin
belirtilen tarihe kadar ikinci aşamaya kurula sunulmak üzere gönderilmemesi durumunda ikinci
aşama değerlendirmesine dâhil edilmeyecektir. Kişi, eseri süresinde teslim etmemekle bu
hususu peşinen kabul etmiş olacaktır.
c) Dijital görsellerin değerlendirilmesi: 25 Temmuz 2023
d) Orijinal eserlerin değerlendirilmesi: 26 Ağustos 2023
e) Seçici Kurul, değerlendirme esnasında eser görselleri ve eser bilgileri dışında katılımcıya ait
hiçbir kişisel bilgiye ulaşamayacaktır.
f) Yarışmaya katılan eserlerin özgün olması temel koşuldur. Seçici Kurul değerlendirme
aşamasında başvuruları anlam, yaratıcılık, farklılık, sanatsal kaygı ve estetik bütünlük
çerçevesinde ele alacaktır.
g) Seçici Kurul, değerlendirme aşamasında gerekli gördüğü takdirde yarışma sekretaryası
aracılığıyla katılımcılardan ek bilgi veya eserin farklı görsellerini talep edebilecektir.
h) Seçici Kurul, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir. Ödüller birden
fazla katılımcı arasında paylaştırılabilir.
i) Sonuçların ilanı 28 Ağustos 2023 tarihinde Muğla Büyükşehir Belediyesi resmi internet
sayfalarından duyurulacaktır.

7- ESER TESLİMİ
a) Dijital görseller üzerinden değerlendirmeyi geçen eserler, https://www.mugla.bel.tr
adresinden duyurulacak ve bu eserlerin 22 Ağustos 2023 tarihine kadar elden ya da kargo ile
kurumun şartnamede belirtilen adresine kargo masrafları katılımcıya ait olacak şekilde
gönderilecektir. İkinci aşama değerlendirilmesi için belirtilen tarihe kadar eserlerin kuruma
ulaştırılması zorunludur. Süresinde kuruma ulaştırılan orijinal eserler üzerinden yapılacak
değerlendirme sonucunda ödül kazanamayan ve kurum tarafından sergileme için satın
alınmayan eserlerin iade masrafları kurum tarafından karşılanacaktır. Eserlerin iadesinde beyan
edilen adreslerde sorun yaşanması durumunda (adres bilgilerinin eksik ya da yanlış olması)
ikinci bir kargo yapılmayacak olup eser kurum envanterine kaydedilecektir, eser sahibi hiçbir
hak talebinde bulunamayacaktır.
b) Dijital görsel değerlendirmesini geçen ve yarışmaya gönderimi yapılacak eserlerin arka yüzüne
ek-2 belgesinin doldurup yapıştırılması gerekmektedir.
c) Seçici kurulun birinci aşama değerlendirmesi sonucunda belirlenen eserlerin sergilenmeye
hazır, arkalarında asma aparatı olacak şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.
d) Seçici Kurul değerlendirmesi neticesinde başarı alan eserler; 2023 yılı içerisinde ödül törenini
de kapsayacak şekilde Muğla Büyükşehir Belediyesi Resim Yarışması Sergisi ile
sanatseverlerin beğenisine sunulacaktır. Başarı ödülü alan eserler sergi tarihi ve yeri Muğla
Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitelerinden (https://www.mugla.bel.tr ve
https://turkansaylan.mugla.bel.tr) duyurulacaktır.

8- ÖDÜLLER
a) Muğla Büyükşehir Belediyesi Resim Yarışması’nda dağıtılacak ödüller:
Başarı Ödülü (15 Adet) : 8.000 TL + Katılım Belgesi
b) Muğla Büyükşehir Belediyesi; ödül almayan eserlerden dilediği kadarını eser sahibinin kabul
etmesi durumunda 2.000 TL bedel ödeyerek satın alabilir.
c) Yarışmada yalnızca başarı ödülü alan (Yarışmacıların beraberinde getirecekleri misafirlerin
veya tayin ettikleri vekillerin masrafları kendilerine ait olacaktır.) sanatçıların şahsına ait
ulaşım ve bir gece konaklama masrafı Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır.
d) Yarışma sonuçları, Muğla Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitelerinden duyurulacak olup,
katılımcılar telefon ya da e-posta ile ayrıca bilgilendirilmeyecektir.
e) Şartnamede belirtilen başarı ödülü, Muğla Büyükşehir Belediyesi Resim Yarışması Sergisi
açıldıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN
numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Muğla
Büyükşehir Belediyesinin istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli,
sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı
durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
f) Başarı ödülü alan eserler Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kültürel amaçlı
kullanılabilecek veya yayınlanabilecektir. Jüri tarafından seçilen ve sergilenmeye değer görülen
eserler Muğla Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenecek olan bir katalogda toplanacaktır.
Kataloğun basılma zorunlu olmayıp dijital ya da basılı olarak hazırlanabilecektir.

9- TELİF HAKKI
a) Yarışma sonunda ödüle ve sergilenmeye değer görülen eserlerin görselleri, bütün telif haklarıyla
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi
işlem görür. Muğla Büyükşehir Belediyesi ödül eserlerin görsellerini; Muğla Büyükşehir
Belediyesi uzantılı internet sayfalarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve
eğitim faaliyetlerinde, afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma,
temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra
sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi
bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Aday bu hususa herhangi bir itirazda
bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat
ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Eserlerin kullanım hakkı üçüncü bir kişi ya da kuruma
satılamaz/ devredilemez. Bu eserler Muğla Büyükşehir Belediyesi arşivlerinde saklanacaktır.
b) Başarı ödül sahipleri, ödül tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül alan
eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne
nam altında olursa olsun Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden herhangi bir talepte
bulunmayacağını kabul eder.
c) Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir
hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; üçüncü şahıslarca
aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu;
beyan, kabul ve garanti etmektedir. Eseri ödül alan veya sergilenmeye değer bulunan
katılımcının bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiğinin ortaya çıkması veya tespit edilmesi
halinde bu yarışma ile elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
d) Eserlerde yer alacak görseller ile ilgili izinsiz kullanım, telif vb. taleplerden doğabilecek hukuki
sorumluluklar da yarışmacıya aittir.
e) Ödül alan eserler Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından sergilenecek ve bu eserler ile ilgili
her türlü dijital ve basılı materyal üretilebilecektir.
f) Eserler Muğla Büyükşehir Belediyesi hizmet alanlarında sergilenebilecektir.
SANATÇILARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZ.

İLETİŞİM
Santral : 0(252) 212 26 14 Dâhili-1953
Adres : Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam
Merkezi Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak No:2
Menteşe/Muğla
E-Posta : tscym@mugla.bel.tr
Web : www.mugla.bel.tr
Muğla Büyükşehir Belediyesi gerek görülmesi durumunda bu şartnamede değişiklik yapma hakkını
saklı tutar.