Müfredat Temelli Stem Workshopları

Müfredat Temelli STEM Workshopları

Yaşadığımız yüzyıl yapılan araştırmalar ile birlikte yeni buluşları, gelişen teknoloji ile ortaya
çıkan yeni ihtiyaçları içermektedir. Dolayısıyla eğitimde de yenilik ve revizyona
gidilmektedir. Eğitim programlarının ve ders planlarının yeniden düzenlenmesi ve
amaçlarının ona göre belirlenmesi gerekmektedir.

Müfredat Temelli STEM Workshopların temel amacı, öğretmen ve öğretmen adaylarına
STEM programını tanıtmak, öğretmenlerin ders içinde kullandıkları etkinlikleri STEM
çalışmaları haline dönüştürebilmeleri konusunda destek vermektir.

STEM eğitimi, fen bilgisi öğretmenleri ve öğretmen adayları için ilgi çekici durmasına
rağmen STEM eğitimi şuan sadece robotik ve kodlama uygulamaları olarak ele alınmaktadır.
Bu sebeple de STEM etkinlikleri ders dışı etkinlik olarak görülmektedir. Fen, Matematik,
Teknoloji ve Mühendislik entegre bir biçimde verilememekte; ayrıca STEM’de en ayırt edici
faktör olan ‘’Mühendislik Tasarım Süreci’’ de etkin bir biçimde öğretilememektedir.
STEM’in ilk basamağı olan yaratıcılık ve yaratıcı düşünme ise tüm çalışmalarda göz ardı
edilmektedir. Müfredat temelli STEM workshopları ile STEM eğitiminin ders içinde nasıl
kullanılması gerektiği, nelere dikkat edilmesi gerektiği konuları ele alınacak; ülkemizdeki
STEM çalışmalarına üst düzey ve ideal bir yaklaşım kazandırılacaktır.

Eğitimlerimiz öğretmen ve öğretmen adaylarına yönelik disiplinler arası yaklaşım ve STEM
eğitimi ile ilgili temel pedagojik alan bilgisi, yaratıcılık ve problem çözme becerilerinin
müfredata entegresini içermektedir. Bu program farklı disiplinlerden uzmanlık alanlarına
sahip bir ekip tarafından oluşturulmuş olup; uygulamada öğretmen ve öğretmen adaylarına
yeni bir bakış açısı kazandıracağı düşünülmektedir.

Uygulamalı olarak yürütülecek program 24 saat sürecektir.
Katılımcılara İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi onaylı Katılım Belgesi verilecektir.
Eğitimler üç gün; günde sekizer saatten verilecektir.
3 günlük eğitimin ücreti; Öğretmenler için 250 TL, öğretmen adayları için 200 TL olarak belirlenmiştir.

I.BÖLÜM: YARATICILIK VE YARATICI DÜŞÜNME
• Yaratıcılığın Tanımı
• Yaratıcı Düşünmenin Tanımı
• Yaratıcı Düşünmenin Boyutları
• Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünmenin Önemi
• Yaratıcılığın Geliştirilmesi
• Yaratıcı Düşünme Teknikleri

II.BÖLÜM: STEM
• Disiplinler Arası Yaklaşımın Tanımı
• Disiplinler Arası Yaklaşımın Gerekliliği
• Disiplinler Arası Öğretim İçin Program Geliştirme
• STEM Tanımı
• STEM Programının Önemi
• STEM Neden Gerekli
• Müfredat Etkinlikleri STEM Projelerine Dönüştürülmesi

III.BÖLÜM: STEM Uygulamaları
• Köprü Yapımı
• Vinç Yapımı
• Hidrolik Sistem Uygulamaları
• Müzik Aletleri Yapımı
• Bot Dizaynı

 

İletişim:

Uzm. Berkan AVCI  0544 271 24 25 avci.berkann@gmail.com

Uzm. Zuhal TOPÇU zuhaltopcu@aydin.edu.tr

Florya Yerleşkesi: Beşyol,  İnönü Cad. No: 38 Küçükçekmece / İstanbul