MUCİZE YARATAN YARA BANDI ÖĞRENCİ PROJESİ

YARALARIN İYİLEŞMESİNDE MUCİZE YARATAN YARA
BANDI

Öğrenci: SILA KOÇ
Danışman: GÜNEŞ ŞEKER

Yaralanmalarda yaraların erken iyileşmesi insan hayatında en önemli
konulardan biri olmuştur. Yaraların geç kapanması kişinin hayat
standartlarını düşürmekte ve yaşam kalitesini azaltmaktadır.
Çalışmadaki amaç yaraların daha hızlı iyileşmelerini sağlamaktır.
Yapılan literatür taramasında yaraları iyileştirmek için, bal, ipek böceği
kozası gibi çalışmaların yapıldığı tespit edilmiştir. Araştırmalar
sonucunda salyangoz sıvısı ve havaciva bitki kökünün yaraları
iyileştirici özellikleri olduğu öğrenilmiş ve bu iki malzemenin
kullanılmasına karar verilerek bir yara bandı yapılmaya çalışılmıştır.
Çalışmada 2 adet salyangoz beslenmiş ve bu salyangozların sıvıları bir
kaşık yardımıyla salyangozlara zarar verilmeden çıkarılmıştır. Havaciva
kökü ise toz haline ve krem haline getirilerek iki şekilde kullanılmıştır.
Çalışmada önce 4 adet aynı tür ve aynı büyüklükte halkalı solucan
üzerine deneyler yapılmıştır. Bu deneylerde halkalı solucanlara
enlemesine kesik atılmış ve kesiklere ilkine salyangoz sıvısı, ikincisine
havaciva bitkisinin kökü ve üçüncüsüne ise havaciva kökü, balmumu ve
zeytin yağından yapılmış havaciva kökü kremi sürülmüştür. Dördüncü
halkalı solucan ise kontrol grubu olarak kullanılmıştır. Değişimleri
gözlemlemek için halkalı solucanlar tek tek 182,2 gram toprak konulan
cam kavanozlara konulmuştur. Bir gün sonra gözlem yapılmış fakat
bütün halkalı solucanlarda iyileşme görüldüğü için deneyin
tekrarlanmasına karar verilmiştir. Tekrarlanan deneyde bir saat
aralıklarla gözlemler yapılmış ve havaciva kökü sürülen halkalı
solucandaki kesiğin diğer kesiklere göre daha hızlı iyileştiği
gözlemlenmiştir. Deneyden alınan sonuçtan dolayı havaciva kökü
sürülmüş yara bantları yapılmasına karar verilmiştir.