Mucize Fikirli Genç Beyinler Yarışması

Mucize Fikirli Genç Beyinler Yarışması

MUCİZE FİKİRLİ GENÇ BEYİNLER ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ PROJE YARIŞMA ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ
Günümüz gençliğinin bilimsel düşünme ve uygulamaya koyma yetisini canlı tutarak
kendilerini geliştirme, temel ve uygulamalı bilimlere olan ilgilerini arttırma ve bilime meraklı
gençlerin yolunu açarak Geleceğin Bilim İnsanlarını yetiştirme arzusuyla düzenlediğimiz
proje yarışması yetenekli bilim meraklılarını bekliyor.

2. KATILIMCILAR
T.C. Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm liselerin 9, 10, 11 ve 12. sınıfları yarışmaya
katılabilir. Yarışma Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) ve Bilgisayar Teknolojileri
(Matematik ve Uygulamaları, Elektronik, Mekatronik, Kodlama) alanları olmak üzere iki
kategoride düzenlenecektir.

3. YARIŞMA KOŞULLARI
Yazım dili Türkçe olan yarışma ön eleme ve final olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.
Bir projede en fazla iki öğrenci olmak şartı ile projelerde danışman öğretmen bulunma
zorunluluğu yoktur ve okullar, yarışmaya birden fazla projeyle katılabilir. Fen Bilimleri
kategorisindeki projeler bilimsel bir araştırma niteliği taşımalı ve özgün orijinal olmalıdır.
Bilgisayar Teknolojileri kategorisindeki projeler ise matematikte kullanılan bir teoremin farklı
bir yolla çözümü bilgisayar teknolojilerine uygulanmaları veya yenilik katması, bilgisayar
programcılığı destekli, toplum problemlerini ve güncel sorunları çözümlemeye yönelik olarak
robotik teknolojiler veya mikro denetleyiciler (Arduino vb.) kullanılmalı, özgün ve orijinal
olmalıdır.

Bu özelliklere sahip olmayan projeler değerlendirme aşamasında elenecek olup orijinal
olmayan ve gerçekliği yansıtmayan projelerin sorumluluğu proje sahipleri ve danışmanlara
aittir.

Yarışmaya bir öğrenci ancak bir projeyle katılabilir. Projeler en fazla iki öğrenci tarafından
hazırlanabilir.

Hazırlanan proje raporları 1 Ocak 2018 tarihinde başlayacak ve 16 Mart 2018 saat 17.30’da
sona erecektir. Başvurular online olarak kabul edilecek olup, ön elemeyi geçen projeler web
sayfamızdan duyurulacaktır. Yarışmayla ilgili soru ve görüşlerinizi
info@bayrampasabilimmerkezi.com adresine e-posta yoluyla gönderebilirsiniz.
Başvuru sırasında istenen proje özetleri 150-250 kelime aralığında olup, 12 punto ve Times
New Roman yazı karakterinde olmalıdır. Başvuruları uygun olmayan projeler sistem
tarafından kabul edilmeyecektir.

4. PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
4.1. Projeler 2 Nisan 2018 tarihine kadar jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek ve ön
elemeyi geçen projelerin sahipleri web sayfamızdan ilan edilecektir.
4.2. Ön elemeyi geçen proje sahipleri projelerini materyalleri ile beraber 14 Nisan 2018
tarihinde yarışma jürisine sunacaklardır.
4.3. Projelerin değerlendirilmesinde düşünce ve uygulamada bilimsellik, yaratıcı düşünce ve
özgünlük, uygulanabilirlik, ekonomik bir yarar sağlama, açık ve anlaşılır olma ve sunumu
hazırlamada gösterilen özen gibi ölçütler göz önüne alınacaktır.

5. ÖDÜLLER VE ÖDÜL TÖRENİ
Yarışma sonunda Bilimsel Araştırma ve Bilgisayar Teknolojileri kategorilerinde dereceye
girecek olan ilk üç proje ödüllendirilecektir. Ödüller, projeyi hazırlayan kişi sayısına
bakılmaksızın proje başına verilecektir.

1. 3.000 TL
2. 1.500 TL
3. 750 TL

Not: Ayrıca ön elemeyi geçen tüm projeler ödüllendirilecektir.
Ödül töreni 14 Nisan 2018 Cumartesi günü yapılacaktır.

6. JÜRİ
Değerlendirmeler Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından yapılacaktır.

7. DİĞER
Yarışma koşullarına uymadığı belirlenen, bilimsel çalıntı (intihal) yoluyla akademik
dürüstlükten uzaklaşan okul ve öğrenciler hakkında ve burada yer almayan hususlarda son
kararı verme yetkisi jüri üyelerine ait olup alınacak kararlar itiraz yoluna kapalıdır.

Mucize Fikirli Genç Beyinler Proje Başvuru Formu için Tıklayınız