Mücevher Tasarım Yarışması

Mücevher Tasarım Yarışması

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
2018 JTR MÜCEVHER TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1- YARIŞMANIN KONUSU VE KATEGORİLER :

Konu: Altından ve/veya değerli taşlardan mamül mücevher tasarımı.

Tema: Haremin İhtişamı

Kategoriler: Yarışmamızın iki kategorisi bulunmaktadır:
1- Altın takı
2- Değerli Taşlardan Mamul Mücevher

Yarışmacılar “Haremin İhtişamı” teması ile bu iki kategorideki üretilebilir, satılabilir, kullanılabilir niteliklerde tasarımları ile yarışmaya katılabilirler. Yarışmacılar sadece bir kategoriye veya her iki kategoriye birden katılım sağlayabilirler.

Altın Takı: Ürünün görünen kısmının en az %80’i altın olan takılardır. Yarışmacılar cam, abanoz, sedef, renkli taşlar gibi ürünleri bu kategoride tasarımlarında kullanabilirler.

Değerli Taşlardan Mamul Mücevher: Ürünün görünen yüzeyinin en az %50’si değerli taşlardan oluşan mücevherlerdir.

Her iki kategoride de fildişi, kaplumbağa kabuğu gibi soyu tükenme tehlikesi altında olan hayvanlara ait parçalar kullanılamaz.

2- YARIŞMANIN AMACI :

– Altın Takı ve Mücevher tasarımında yaratıcılığı teşvik ederek çarpıcı, çağdaş tasarımların yaratılması için platform yaratmak,
– Türk mücevherinde katma değeri yüksek ürünlerin tasarlanmasını teşvik etmek,
– Genç, başarılı, yaratıcı, dinamik tasarımcıların sektöre kazandırılmasına katkıda bulunmak.

3- YARIŞMA ORGANİZATÖRÜ:

Yarışma, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde yer alan Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) tarafından düzenlenmektedir.

4- YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI:

a. Yarışma profesyonel ve öğrencilerin katılımına açıktır. Profesyonel ve öğrenciler ayrı kategorilerde değerlendirilecektir.
a. b. Tasarımların daha önce başka bir yarışmaya katılmamış, özgün ve herhangi bir yerde sergilenmemiş olması gerekmektedir. Benzer ya da alıntı olduğu belirlenen projeler yarışma dışı bırakılır; ödül kazandıysa İMMİB Genel Sekreterliği’nce ödülü geri alınır.

c. Eserlerde; ağırlıklı olarak değerli maden ve yanında istenilen farklı materyal kullanılabilecektir. Fildişi, kaplumbağa kabuğu gibi soyu tehlike altında olan hayvanlara ait parçalar kullanılamaz.

d. Ayrıca, yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.

e. İMMİB çalışanları, görevden çekilmiş olsalar bile seçici kurul asil üyeleri, yedek üyeleri ve yarışma raportörleri ve görevlileri ile bunların birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, söz konusu proje yarışmadan diskalifiye edilir. Ödül verilmişse, İMMİB Genel Sekreterliğince ödülü geri alınır.

f. Yarışmayı kazanan kişilerden gerekli görüldüğü takdirde tasarımlarını jüri önünde çizmeleri istenebilir.

g. Bir yarışmacı her bir kategoride en fazla 5’er eser olmak üzere toplamda en fazla 10 eser ile yarışmaya katılabilecektir.

h. Yarışmada daha önceki yıllarda birincilik derecesi almış kişiler yarışmaya katılamaz.

i. Finalist eserler için, üretim aşamasında teknik mekanik zorunluluklar hariç tasarıma bire bir sadık kalınacaktır.

j. Yarışmaya katılanlar, şartnameyi okumuş ve kabul etmiş olurlar.

k. Yarışmada birden fazla (1’den fazla) derece alan katılımcılara, yalnızca alınan en yüksek derecenin para ödülü verilir.

5- YARIŞMAYA KATILIM ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER:

Yarışmaya aşağıdaki yönergeler izlenerek kayıt yapılması gerekmektedir;

1. Online Başvuru: Yarışma katılımcılarının öncelikle Mücevher İhracatçıları Birliği’nin websitesinde (www.jtr.org.tr) yer alan “Tasarımcı Girişi”nden tasarımcı portalına giriş yaparak portalda profil oluşturması gerekmektedir. Profil oluşturulurken “Öğrenci” veya “Profesyonel” bilgisi girilir. Portala giriş yapınca görülebilen “Jtr Mücevher Tasarım Yarışması” butonuna tıkladıktan sonra sitenin yönlendirmeleriyle “Altın” veya “Mücevher” kategorisi seçerek ve 3 adet paftanın görsellerini yükleyerek online başvurularını gerçekleştirmiş olacaklardır. Katılımcılara, sistem tarafından her bir başvuru için özel olarak üretilen rumuz verilecektir. Bu rumuzlar unutulmamalıdır. Online başvurusunu süresi içinde tamamlamayan veya yarışma pafta görsellerini online sisteme yüklemeyen katılımcıların eserleri yarışmaya kabul edilmeyecektir. Online başvurunun onaylandığına dair Birliğimiz
1. tarafından katılımcıya e-mail gönderilecektir. Bu e-mailde şartnamede belirtilen tüm şartların kabul edildiğine dair taahhütname ve zarf etiketi bulunacaktır.
• Katılımcı tarafından taahhütnamenin bir adet yazıcı çıktısı alınacak, doldurulup imzalanacaktır ve kimlik zarfına konacaktır.
• Zarf etiketi ise başvuru zarfı hazırlamada kullanılacaktır.
2. Başvuru Zarfı: Online başvuru onaylandıktan sonra e-mail ile iletilen “zarf etiketi” doldurularak, herhangi bir A3 büyüklüğündeki zarfın üzerine yapıştırılarak başvuru zarfı haline getirilecektir. Başvuru zarfında başka işaret bulunmayacaktır. Başvuru zarfı içine
• bir adet kimlik/pasaport zarfı,
• bir adet pafta zarfı konulacaktır.

3. Kimlik/Pasaport Zarfı: Nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisinin, özgeçmişin ve onay mailinde gönderilmiş olan taahhütnamenin konduğu bir zarftır.

4. Pafta Zarfı: Tasarımlar; 3 pafta halinde A3 boyutunda renkli çizim olacaktır. Kalınlığı 5 mm’yi aşmayan fotoblok desteği ile pafta haline getirilmelidir. Paftalardan:
1. pafta: Artistik çizim (son sunum) paftası olacaktır.
2. pafta: Ürünün teknik çözümlemesinin yapıldığı, teknik üretim yöntemlerinin belirtildiği ve bağlantı ya da kilit sistemlerinin çözümlenmiş olarak sunulduğu pafta olacaktır.
3. pafta: Tasarımın esinlenme, çıkış noktasının anlatıldığı öykü panosuna bu kısımda yer verilecektir.

Paftaların arka sağ üst köşesine online başvurudan alınan rumuzların yazılması gerekmektedir.

Başvuru zarfının üzerine e-mail ile iletilen “zarf etiketi” doldurularak başvuru adresine gönderilecektir.

5. Başvuru Zarfı Teslim Adresi:
Basvuru zarfının aşağıdaki adrese gönderilmesi ya da elden teslimi gerekmektedir. AFK İLETİŞİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (OUTWORK)
Balmumcu Mahallesi Gazi Umur Paşa Sokak Bimar Plaza No:38 Kat:4 Daire:14 Beşiktaş İSTANBUL TEL: 0539 523 40 85

7- TAKVİM

Yarışma Duyurusu : 9 EKİM 2017
Elektronik kayıt tarihleri : 9 EKİM 2017– 15 ARALIK 2017
Online Juri Değerlendirmeleri : 19– 25 Aralık 2017
Juri Toplantısı : 28 ARALIK 2018 Üretilmiş Finalist Eserlerin Teslimi :13 ŞUBAT 2018 Final Jüri Toplantısı :20 ŞUBAT 2018
Ödül töreni : 23 MART 2018*

* İstanbul Mücevher Fuarı ile eş zamanlı yapılması planlanan Ödül Töreni ile ilgili detaylı bilgiler daha sonra duyurulacaktır.

Üretilmek üzere seçilen finalist eserler sosyal medyada ve www.jtr.org.tr ve www.mucevhertasarimyarismasi.com web sitelerinde ilan edilecektir.

8- ÖDÜLLER ve FİNALİST ESER KOLEKSİYONU

I. Para Ödülü
Her iki ürün kategorisinde ilk 3’e giren eserlerin tasarımcıları ödüllendirilecektir. Finale kalan tasarımcılar mansiyon ile ödüllendirilecektir.
Yarışma seçici kurulu yarışma kriterlerine uygun yeterli sayıda tasarım olmaması durumunda seçilecek eser adedi konusunda jüri toplantısında karar alma hakkını saklı tutar.

Profesyonel Altın ve Mücevher Takı Kategorilerinde;
Birincilik ödülü: 10.000TL para ödülü, İkincilik ödülü: 7.500 TL para ödülü, Üçüncülük ödülü:5.000 TL para ödülü

Öğrenci Altın ve Mücevher Takı Kategorilerinde;
Birincilik ödülü: 7.500TL para ödülü, İkincilik ödülü: 5.000 TL para ödülü, Üçüncülük ödülü:3.000 TL para ödülü

II. Yurtdışı Eğitim
2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğe İlişkin Uygulama Usul ve Esaslarına ait Genelge uyarınca, yarışmada dereceye giren tasarımcılar yurt dışı eğitim desteğine başvuru yapma hakkı kazanırlar. Genelge çerçevesinde başvurularını gerçekleştiren tasarımcılar arasından seçim Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılacaktır.

9- SEÇİCİ KURUL
Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) tarafından seçilen Seçici Kurul Üyeleri daha sonra belirlenerek; www.jtr.org.tr ve www.mucevhertasarimyarismasi.com adreslerinde yayınlanacaktır.

Seçici kurulun oluşturulmasında aşağıdaki kriterler dikkate alınmıştır.
• Kurul toplam üye sayısının yarısından bir fazlası profesyonel tasarımcı olması,
• Sektörün ileri gelenlerinin jüri üyesi olmasına özen gösterilmesi,
• Üniversitelerden, kendi konusunda başarılı ve tanınmış insanlardan da jüriye katılım sağlanması,

10- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Seçici Kurul değerlendirmesinde tasarımların konuya bağlılık, özgünlük ve görsel estetik niteliklerini taşıyıp taşımadıkları öncelikle dikkate alacak; üretime uygunluk, pazarlanabilirlik, ergonomik yapı ve estetik kriterleri aranacaktır. Üretilmesi zor veya mümkün olmayan eserler yarışma dışı kalacaktır. Bu konuda uzman seçici kurul üyeleri karar verecektir.

Seçici Kurul değerlendirmesinde dikkate alınacak hususlar aşağıda belirtilmiştir;

• Tema: Tasarım önerisinin ilgili temaya uygun olması,
• İnovasyon: Tasarım önerisinin yenilikçi ve özgün olması,
• Gerçekleştirilebilirlik: Tasarım önerisinin üretime uygun ve kullanılabilir olması ve tasarımın işlevine uygun malzeme seçimi,
• İhracat Potansiyeli: Tasarım önerisinin ihracat potansiyelini taşıyor olması, uluslararası pazarda satılabilir olması,
• Genel ve Mekanik Aksam Estetiği: Tasarım önerisinin estetik açıdan yeterli olması, mekanik açıdan görsel bütünlük, çekicilik, duygulara hitap.

11- DEĞERLENDİRME SONUÇLARI:
Finale kalan tasarımlar, Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) yayınları, sosyal medya ve aktivitelerinde tasarımcısının detaylarıyla birlikte yer alarak mücevher takı üreticilerine duyurulacaktır.

12- ESERLERİN İADESİ:
Yarışmaya katılan tüm eserler, ödül töreni yapıldıktan sonra 1 ay içinde geri alınmalıdır. İstanbul Mücevher İhracatçıları Birliği, bu süre içinde geri alınmayan eserleri saklamakla yükümlü değildir ve eserlerin kaybolması durumunda sorumluluk kabul etmez.

13- YARIŞMA SEKRETARYASI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Yarışma ile ilgili tüm iletişim aşağıda bilgisi verilen firma ve verilen iletişim bilgilerinden yapılacaktır.

FİRMA: AFK İLETİŞİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (OUTWORK)
ADRES: Balmumcu Mahallesi Gazi Umur Paşa Sokak Bimar Plaza No:38 Kat:4 Daire:14 Beşiktaş İSTANBUL TEL : 0539 523 40 85
EMAIL: tasarim@jtr.org.tr

14- DİĞER HUSUSLAR
Yarışma şartnamesine uygun olmayan eserler, jüri değerlendirmesine sunulmayacaktır.
Ödül kazanan projelerin telif hakları ve korunması konusu proje sahibi tasarımcılara aittir.
Birlik/JTR, gerekli görülen hallerde katılımcılardan başvuru sırasında verilen belgelerin asıllarını isteyebilecektir.

Yarışma kapsamında Birlik/JTR tarafından teslim alınan proje ve belgeler iade edilmeyecektir.

Birlik/JTR, yarışmacılar tarafından aksi talep edilmediği takdirde, katılımcılara ait bilgi ve resimleri projeleriyle birlikte duyurabilir ve yayınlayabilir.

Birlik/JTR yarışmaya katılan tüm projeleri yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır.

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİNE

YARIŞMA ŞARTNAMESİNDE BELİRTİLEN ŞARTLARI KABUL EDİYOR;
MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (JTR) TARAFINDAN DÜZENLENEN
“JTR MÜCEVHER TASARIM YARIŞMASI”NA
KATILIYORUM/ESERLERİMİ TESLİM EDİYORUM.

Tasarımcı adı :

Rumuz :

Tarih :

İmza :

İrtibat Adresi ve Telefonu : e-posta :
Mobil Telefon :

 

Yarışma web sitesi için Tıklayınız