Muazzez Karaçay İlkokulu-Kültürel Ayak İzim

Kültür; tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünüdür. Bir milletin en önemli değerleri içerisinde kültürleri yer almaktadır. Kültürel değerlerimiz bize atalarımızdan kalan miraslardır. Bir milleti diğer milletlerden ayıran kültürel değerlere  de milli kültür denir. Millî kültür ögelerimiz; dinî ve millî bayramlar, gelenek görenekler, millî kıyafetler, el sanatları, dil, tarih, ata sporları, masallar-hikayeler-kahramanlar, halk oyunları gibi ögelerdir. Atalarımızdan gelen kültürel değerlerimizi çocuklarımıza aktararak milli kültürümüzü bilmeli, korumalı ve daima yaşatmalıyız.

Biz de bu proje ile öğrencilerimizin; çok kültürlülüğün ve çok dilliliğin olduğu Dünyamızda, kültürlerarası öğrenmeyi gerçekleştirmek için köprüler kurabilmelerini, kültürümüzü tanımalarını, farklı kültürleri tanımalarını, farklı dilleri tanımalarını ve farklı kültürlerdeki arkadaşlarıyla iletişime geçebilmelerini, geliştikleri- öğrendikleri ve akranlarının da gelişimine katkıda bulunabildikleri işbirlikçi öğrenme becerisini kazanabilmelerini, İngilizce dil ve bilişim teknolojileri becerilerini geliştirebilmelerini hedefliyoruz.

Aralık 2021 de başlayan projemizi Türkiye, Romanya, Gürcistan, İspanya ve Letonya’dan 13 ortağımızla devam ettirmekteyiz.