MOSB I. Enerji Verimliliği Proje Yarışması 2011

1. YARIŞMANIN AMACI:
Yarışmanın amacı; iyi uygulamaların yaygınlaştırılarak enerji verimliliği konusunda bilincin arttırılması ve ortaya çıkacak kullanılabilir nitelikteki projelerin ekonomimize kazandırılmasıdır.
2. PROJE KONUSU:
 Yarışmaya katılan projelerin değerlendirilmesinde;
– Sanayide enerjinin verimli kullanılması ve enerji tasarrufu sağlayıcı fikirleri içermesi,
– Çevrenin korunmasına dikkat çekmesi,
– Ülke ekonomisine katkıda bulunabilecek öneriler taşıması,
– Uygulanabilir/Yaygınlaştırılabilir önerilerden oluşması,
konularına dikkat edilecektir.
3. PROJEDE UYULMASI GEREKEN KOŞULLAR:
3.1. Projede kullanılacak tüm malzeme ve teknik donanım serbesttir.
3.2. Yarışmaya katılımda sunulacaklar:
3.2.a. Tanıtım Sayfası:
Tanıtım sayfasında, firma ve proje ekibi tanıtım bilgileri ile proje özeti yer alacaktır. Proje özeti en çok  2 sayfalık (A4- 12 Punto Arial) formatında, projenin amacını, projenin çevreye katkısını, projeyi gerçekleştirme safhalarını, projenin işleyişini ve fayda-maliyet analizini içeren bölümlerden oluşacaktır.

3.3.b. Sunum:
Proje özetinde yer alan bilgiler grafik, sayısal veriler, görseller ile desteklenerek detaylandırılacaktır. Özgün projeler için ayrıca bir puanlama yapılacaktır. Sunumlar, Powerpoint formatında hazırlanacak olup, sayfa sınırlaması yoktur.
4. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI:
4.1. MOSB bünyesinde faaliyet gosteren tüm sanayi tesislerinin katılımına açıktır.
4.2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
4.3. Yarışmaya gönderilen projelerin, Firmanın izniyle MOSB tarafından herhangi periyodik yayında (dergi, bülten, web sayfası vb.) veya basılı eserde (afiş, broşür, kitap vb.) kullanılması proje sahibine telif hakkı doğurmayacaktır. 
4.4. Projelerin son teslim tarihi 30 Aralık 2011 Cuma saat 18.00’e kadardır.
4.5. Projeler,  bir üst yazı ile, MOSB Çevre ve Altyapı Grup Yöneticisi Sn.Tekin Yıldırım’ a elden teslim edilecektir. Proje özeti basılı, sunum ise CD’ ye kopyalanarak teslim edilecektir.
4.6. Yarışma sonucu, 13 Ocak 2012 Cuma günü yapılacak olan ödül töreninde açıklanacaktır. Tören sırasında yarışmaya katılan projeler, poster sunumları ile tüm sanayiciler ile paylaşılacaktır.
Tören yeri ve saati: Manisa Organize Sanayi Bölgesi Eğitim Salonunda, Saat 10:00’da gerçekleştirilecektir.
5.DEĞERLENDİRME KURULU: Bütün projeler bir değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilecektir.Enerji Verimliliği Proje Yarışması