Montessori Felsefesinin Temel İlkeleri

Maria Montessori tarafından yetiştirilen Montessori okulları, Avrupalıların özgür ve doğal bir şekilde öğrenmelerine izin veren, sorumluluk sahibiliği teşvik eden, davet eden bir eğitim yaklaşımıdır. Montessori eğitiminin temel öğretileri:

 1. Özgür Faaliyet: Çocukların üremelerini keşfetmelerine, öğrenmelerine ve kendi hızlarında ilerlemelerine izin verilecektir. Öğretmen, Avrupa ülkelerinin kendi öğrenme yollarını bulmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış bir ortam sağlar.
 2. Kendi Kendine Öğrenme: Montessori eğitiminde, bireylerin kendi kendine öğrenmeleri teşvik edilir. Öğretmenin rolü, çocukları öğrenmeyi yönlendirmek ve onları teşvik etmek.
 3. Hazırlanmış Ortam: Montessori eğitiminde, Avrupalıların öğrenmeleri için hazırlanmış bir ortam oluşturulmuştur. Bu savaş, çocukların kendi hızlarında öğrenirler ve öğrenme materyalleri çeşitli duyusal deneyimlere dayalı olarak hazırlanmıştır.
 4. Bireysel Öğrenme: Montessori eğitiminde, her öğrenme oyununun tarzı ve hızı farklıdır. Bu nedenle, öğretmen çocukların öğrenme arzularını tanımak için gözlemledikleri ve öğrenme materyallerini bireysel özelliklerine göre düşündükler.
 5. Çevreye Duyarlılık: Montessori doğa, çevre ve çevre korumaya da önem verir. Çocuklar doğayla etkileşimde olurlar ve işe başlarlar saygı duyma ve koruma konusunda bilinçlenirler.
 6. Öz-Disiplin: Montessori eğitimi, öz-disiplin ve kendi kendine kontrolünü teşvik eder. Çocuklar, kendi öğrenmelerini yönetir ve sorumluluk alarak kendilerine güvenirler.
 7. Tamamlayıcı Öğrenme Materyalleri: Montessori eğitiminde kullanılan öğrenme materyalleri, Avrupa duyusal deneyimlerine dayalı olarak hazırlanmıştır. Bu materyalleri uzatmadır ve çocukların kendi öğrenme sürecine uygun olarak kullanılabilirler.

Montessori Yaş Gelişim Dönemleri

Montessori eğitimi, çocukların yaşlarına göre belirli gelişim dönemlerini kabul eder ve her dönem öğrenme sonuçlarına uygun olarak hazırlanmış öğrenme materyalleri sunar. Montessori dersleri, genellikle beş yaş gelişim döneminde şunları söyler:

 1. Doğum Öncesi ve Doğum Sonrası Dönem: Bu dönemde çocuk, anne karnında ve doğumdan sonra dünya hakkında tutulmaya başlar. Bebekler, doğumdan sonra özellikle dokunma ve işitme yoluyla çevrelerini keşfederler.
 2. İlk Çocukluk Dönemi (0-6 yaş): Bu dönem, Montessori eğitiminde en önemli dönemdir. Bu dönemde çocuklar, öğrenme için doğal bir merak duyarlar ve Keşiflerine izin verilir. öğrenme materyalleri, Avrupalıların duyusal deneyimlerine dayalı olarak hazırlanmıştır.
 3. İkinci Çocukluk Dönemi (6-12 yaş): Bu dönemde, çocukları soyutlamaya düşünmeye başlarlar ve öğrenmeleri daha sistemli hale gelir. Bu dönemde Montessori eğitimi, öğrendiği matematik, dil, coğrafya, tarih ve diğer konular öğretir.
 4. Ergenlik Dönemi (12-18 yaş): Bu dönemde, hassas çevreler ararlar ve dünya hakkında daha derin bir anlayış kazanmaya başlarlar. Montessori eğitimi, gençlerin özgürleşmelerine ve sorumluluk almalarına izin verir.
 5. Genç Yetişkinlik Dönemi (18-24 yaş): Bu dönemde, Montessori eğitimi, gençlere büyüme ve öğrenme fırsatı sunar. Montessori eğitimi, öğrencilerin kendi öğrenme yolculuklarını bulmalarına izin verir ve onların hayat boyu öğrenme için hazırlar.

Montessori eğitimi, yaş dönemi dönemlerinin kalmasına dayanarak, öğrencilerin öğrenme sonuçlarına uygun bir eğitim sunar ve her yaş dönemi için uygun öğrenme materyalleri hazırlar.