Moleküler Biyoloji Laboratuvarı Yaz Okulu, MOBİLYO

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları
“Moleküler Biyoloji Laboratuvarı Yaz Okulu, MOBİLYO” Projesi

Projenin Hedefi

Genç katılımcıların modern bir bilimsel araştırma laboratuvarında çalışmalarını sağlayarak, gelecekte bilimsel araştırmaya katkıda bulunabileceklerini göstermek ve bilimi gündelik yaşamlarının bir parçası olarak görmelerini sağlamak amaçlanmıştır.
Proje etkinlikleri, genç bireylerde yaşam bilimleri farkındalığı yaratarak, bilime ve bilimsel düşünceye ilgilerini arttırarak bilim kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacaktır.
Projemiz kapsamında moleküler yaşam bilimlerinde kullanılan temel yöntemlerin uygulatılması ile DNA teknolojisinin ulaşılabilir ve anlaşılabilir olduğunun farkındalığı yaratılarak, günlük yaşamımızı etkileyecek şekilde kullanımı hızla yaygınlaşan bu teknolojiyi ileride anlayarak kullanabilecek ve sonuçlarını yorumlayabilecek bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Kimler Başvurabilir?

Projeye İzmir ve çevre illerde eğitim gören ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri başvurabilir.
Projemizin öncelikli hedef kitlesini, İzmir il ve ilçelerinde M.E.B.’ye bağlı okullarda eğitim gören ilköğretim 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır.
Başvuru sayısının proje kontenjanından (80 katılımcı) fazla olması durumunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı öğrencilere ve Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında eğitim gören öğrencilere öncelik sağlanacaktır.

Projemiz 2-22 Eylül 2013 tarihleri arasında E.Ü. Eczacılık Fakültesi FABAL Laboratuvarında gerçekleştirilecek.

Başvurular web sayfası üzerinden yapılabilir.

İletişim

Arş. Gör. Dr. Çiğdem Selli Karakaya
E.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

mobilyo@yahoo.com

www.mobilyo.ege.edu.tr