Mobilya Ve İç Mekan Tasarım Yarışması

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
MOBİLYA VE DEKORASYON PROGRAMI
MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIM YARIŞMASI

Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane Meslek Yüksekokulu, Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü, Mobilya ve Dekorasyon Programı 30 Mayıs 2011 – 30 Nisan 2012 tarihleri arasında Türkiye genelinde “Mobilya ve İç Mekan Tasarım Yarışması’’ düzenlemektedir.

Amaç: Mobilya Tasarımı, İç Mekan Tasarımı, Ahşap Oyuncak ve Ahşap El Sanatları konularında yaratıcı düşünmeyi sağlamak ve özgün ürün tasarımları çıkarmak.
 
KATILIM KOŞULLARI

 Herhangi bir yaş sınırı yoktur. 
 Bireysel veya grup çalışması olarak katılabilinir.
 Yarışmacıların jüri üyeleri ile birinci dereceden akrabalık ilişkilerinin olmaması şarttır. 
 Tasarlanan ahşap oyuncaklar eğitici, yaratıcı ve öğretici özellikte olmalıdır.
 Yarışmaya katılan eserlerin özgün, daha önce üretilmemiş ve herhangi bir yerde yayınlanmamış olması esastır.

KATILIM FORMATI

 Yarışmacılar tasarımlarını, A3 ölçülerindeki en az 1 (bir) en fazla 5 (beş) sayfalık beyaz zemin üzerinde gerçekleştireceklerdir. Yatay olarak kullanılacak olan bu kâğıdın sağ üst köşesine AD-SOYAD yazılacaktır. Tasarımlar, yukarıda belirtilen kurallara tam olarak uygun olmak koşuluyla, elle çizilebilir veya bilgisayar ortamında (AutoCAD veya 3DMax programlarında) hazırlanabilir olmalıdır. Kâğıt üzerine “yapıştırma” işlemleri kabul edilmeyecektir.
 Oyuncaklar 1/1 ölçekli, katılım şartlarında belirtilen gerçek malzemeler ile hazırlanmış olmalıdır. 
 Özet 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde, Times New Roman yazım karakteri kullanılarak 12 punto ve 1 satır aralığı ile hazırlanmalıdır (Ek-2).
AÇIKLAMALAR

Her yarışmacı yarışmaya, Gümüşhane Üniversitesi ve Gümüşhane Meslek Yüksekokulu web sayfalarından temin edecekleri “Başvuru Formu”nu (Ek-1) doldurup imzalayarak katılabilir. Yarışmacılar söz konusu Başvuru Formu’nun sağ üst köşesine tasarımlarının üzerine yazmış olduğu aynı ismi yazıp diplomat zarfa koyarak, bu zarfın içinde A3 formatındaki çizimler ve Özet ile birlikte teslim edeceklerdir. Grup çalışmalarında, ”Başvuru Formu”, grubun bütün üyeleri tarafından imzalanacaktır. Yarışmacılar yarışmaya sundukları bütün çalışmaların kendilerine ait olduğunu ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmeleri halinde sorumluluğun yarışmacıya ait olduğunu bildiren “Başvuru Dilekçesi”ni (Ek-3) imzalayıp başvuru formunun ekinde teslim edecektir.

TASARIMLARIN TESLİM YERİ VE TARİHİ

Yarışmacılar tasarımlarını, 30 Mayıs 2011 – 30 Nisan 2012 tarihleri arasında Mobilya ve Dekorasyon Programı Yarışma Sekreterliği’ne şahsen veya kargo ile ulaştırabilirler. Tasarımların teslim tarihini aşmaması gerekmektedir. Herhangi bir şekilde gönderimden kaynaklanan aksaklıklardan yarışma sekreterliği sorumlu değildir.

Katılım Adresi:
Gümüşhane Üniversitesi
Gümüşhane Meslek Yüksekokulu
Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü
Mobilya ve Dekorasyon Programı
Bağlarbaşı Mahallesi
29100 GÜMÜŞHANE

Yarışma Sekreterliği:
Öğr. Gör. Mehmet YAŞAR
Öğr. Gör. Mehmet ÖZ

Tel:  0 456 2337321-205
Fax: 0 456 2337322
YARIŞMA KOORDİNATÖRÜ

Yrd. Doç. Dr. M. Said FİDAN      Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölüm Başkanı

BAŞVURU TARİHLERİ          

Başvuru Tarihleri         :  30 Mayıs 2011 – 30 Nisan 2012
Seçici Kurul Toplantısı :  11 Mayıs 2012
Ödül Töreni ve Sergi    :  17 Mayıs 2012

ÖDÜLLER

Birincilik ödülü      :     2.000 TL
İkincilik ödülü       :      1.000 TL
Üçüncülük ödülü  :         750 TL

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

Prof. Dr. İhsan GÜNAYDIN                                         Gümüşhane Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Haydar AKYAZI                         Gümüşhane Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Özgün KALKIŞIM             Gümüşhane Meslek Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. Günay ÇAKIR                                                Ormancılık Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. M. Said FİDAN       Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Yener TOP            Mobilya ve Dekorasyon Programı Öğretim Üyesi
Öğr. Gör. Mehmet ÖZ                              Mobilya ve Dekorasyon Programı Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Ş. Şadiye YAŞAR                    Mobilya ve Dekorasyon Programı Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Osman KOMUT                      Mobilya ve Dekorasyon Programı Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Mehmet YAŞAR                     Mobilya ve Dekorasyon Programı Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Hakan ADANUR                     Mobilya ve Dekorasyon Programı Öğretim Elemanı

Başvuru Formu (EK-1) 

Özet (EK-2) 

Başvuru Dilekçesi (EK-3) 

Eser Değerlendirme Formu (EK-4)