MOBİLYA AKSESUAR ÜRÜNLERİ TASARIM YARIŞMASI 2011

MAKSDER tarafından her yıl; sektördeki gelişimi teşvik etmek, uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek ürünlerin oluşmasına zemin hazırlamak, tasarımın sektör içindeki önemini vurgulamak, bu alanda başarı gösteren tasarımcı ve üreticileri özendirmek ve ödüllendirmek amacı ile “Maksder Tasarım Ödülleri ”verilir.

 

 
YARIŞMANIN KONUSU
Yarışma aşağıda belirtilen ürün kategorilerinde düzenlenmektedir:
1) Aydınlatma Ürünleri: Mobilyaya yönelik aydınlatma çözüm, tasarım ve sunulmuş
ürünlere verilir.
2) Bağlantı Elemanları: Mobilyaya yönelik bağlantı ve birleştirme çözüm, tasarım ve sunulmuş ürünlere verilir.
3) Kapak Sistemleri: Mobilyaya yönelik yatay, düşey, kalkar ve sürme kapak sistemlerine çözüm, tasarım ve sunulmuş ürünlere verilir.
4) Kulplar: Mobilyaya yönelik özgün çözüm, tasarım ve sunulmuş ürünlere verilir.
5) Mobilya TaĢıma Sistemleri: Her türlü mobilya ayağı ve kaide fonksiyonu gören farklı malzeme uygulamaları, yenilikçi teknolojiler ve bunlarla oluşmuş çözüm, tasarım ve sunulmuş ürünlere verilir.
6) Kiler Sistemleri: Kiler ve mutfak aksesuarları sistemlerinde çağdaş dinamikleri yansıtan farklı malzeme uygulamaları, yenilikçi teknolojiler ve bunlarla oluşmuş çözüm, tasarım ve sunulmuş ürünlere verilir.
7) Çekmece Sistemleri: Her türlü mekana ve mobilyaya kolayca uygulanabilen hem işlevsel hem de estetik yaşam alanı yaratan çekmece sistemlerine uygulanmış çözüm, tasarım ve sunulmuş ürünlere verilir.
8) Masa Sistemleri: Farklı ihtiyaçlara cevap verebilen, ergonomik çalışma ortamları yaratmak için geliştirilmiş masa ve iskelet sistemlerinin çözüm, tasarım ve sunulmuş ürünlerine verilir.
9) Dekoratif ve Fonksiyonel Aksesuarlar: Mobilyaların vazgeçilmez bir parçası olan, mobilyanın içinde ya da yüzeyinde veya kullanım olarak tamamlayıcısı olan kullanıcı ergonomisini ve fonksiyonelliği hedefleyen dekoratif kabaralar, dolap içi çöp kovaları ve
kaşıklıklar gibi her türlü farklı malzeme uygulamaları, yenilikçi teknolojiler ve bunlarla oluşmuş çözüm, tasarım ve sunulmuş ürünlere verilir.
Karaağaç Cad. Altınboynuz Plaza No:116 Kat:6 D:14 Sütlüce – İstanbul
Tel: (0212) 255 70 54-55 • Faks: (0212) 255 70 57 • e-mail:iletisim@maksder.org • www.maksder.org
YARIġMAYA KATILMA KOġULLARI
Yarışma Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği MAKSDER üyelerine “ürünleri” ile,
Üniversitelerin Endüstri Ürünleri Tasarımı ile Mobilya Tasarımı ve üretimi ile ilgili bölümlerinde eğitim gören ya da bu fakültelerden mezun olmuş kişilerin yanı sıra mobilya tasarımı ile ilgilenen uygulayıcıların “tasarımları” ile katılımına açıktır.
Yarışmaya katılan tasarımlarda;
1- Ödüle aday tasarımın:
a. Özgün ve yenilikçi olması,
b. Daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması,
2- Ödüle aday ürünün:
a. Seri üretimine 2010 ve/veya 2011 yılları içinde başlanmış olması ve halen üretiminin devam ediyor olması,
b. Türkiye de üretilmiş olması, şartları aranmaktadır
GENEL DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ
Tasarımlar aşağıdaki kriterler açısından değerlendirilir:
Özgünlük: Tasarımların tasarımcıların kendilerine ait özgün bir çalışma olması gerekmektedir.
Yarışmaya katılan ürünlerde ise ifade edilmek istenen özgünlük kavramı; bu ürünün yurt içinde ve yurt dışında benzerinin üretilmesinden ziyade, daha önce üretilmiş olsa dahi yarışmacının bu yeni tasarıma katkısının sağlamış olduğu faydanın göz önüne alınması ile tarif edilmektedir. Ürün sahibinin meydana getirdiği bu ürün ile seçici kurulu kattığı yenilikler veya sağladığı faydalar konusunda ikna edebilmelidir.
Üretilebilirlik: Tasarımların üretilebilirliğinin jüri tarafından tespit edilmiş olması gereklidir.
Tasarım kriterleri: Tasarımlar; fonksiyonellik, kullanıcı ergonomisi, inovatif yaklaşım ve estetik tasarım açısından değerlendirilir.
Çevrecilik kriteri :Tasarım ürünleri çevre dostu teknolojiler kullanmalı ve çevre normlarına uygun olmalıdır.
Karaağaç Cad. Altınboynuz Plaza No:116 Kat:6 D:14 Sütlüce – İstanbul
Tel: (0212) 255 70 54-55 • Faks: (0212) 255 70 57 • e-mail:iletisim@maksder.org • www.maksder.org
YARIġMANIN KURALLARI
1) Ödüller her kategoride bir ödül olmak üzere toplam 9 ödülden oluşacaktır.
2) Jüri her kategoride sadece bir ürün seçecek, seçilen tasarım dışında herhangi bir derecelendirme yapılmayacaktır.
3) Belirlenen kategorilerin herhangi birinde kriterlere uygun ürün bulunmadığı taktirde jüri tarafından değerlendirme yapılmayacaktır.
4) Aday ürün sahibi firmaların başvuruları gizli tutulacaktır.
5) Fonksiyonel ürünlerin sergilenmesinde, sistemlerin uygulamaları ile ilgili görseller ve açıklayıcı düzenlemeler katılımcılar tarafından yapılacaktır.
6) Ödül kazanan Tasarım ve Ürünler MAKSDER’in belirleyeceği sergilenme koşullarına
uygun olarak İNTERMOB Fuarı süresince sergilenecektir.
7) Ürün gönderimi ve geri alımı ile ilgili tüm giderler başvuru sahiplerine aittir. Dereceye giremeyen ürünlerin ödül töreninden sonra en geç 30 gün içerisinde geri alınmamasından MAKSDER sorumlu değildir.
8) Yarışmaya gönderilen ürünlerin özgün olmamasından doğacak tüm hukuki sorumluluklar yarışmacıya aittir.
9) Bu yarışmaya katılanlar, bu kuralların belirlediği koşulları kabul etmiş sayılırlar.
YARIġMACILARDAN ĠSTENENLER
1) Yarışmacılar yarışmaya, www.maksder.org sitesindeki başvuru formlarını doldurup imzalayarak katılacaklardır.
2) Yarışmaya tasarımları ile katılacak olanlar;
 Yarışmacılar tasarımlarını en fazla 3 sayfa olmak koşulu ile A3 boyutundaki kağıda beyaz zeminde elle çizerek veya bilgisayar ortamında hazırlayacaklar ve yüksek çözünürlü görsellerini TIFF formatında CD içerisinde teslim edeceklerdir.
 Her projede; tasarımın temel ilkelerini tanımlayan ve uygulamalarını anlatan görünüşler ile tasarımın plan, cephe ve kesit görünüşleri yer alacaktır.
 Tasarım yapılan sayfanın alttan 5cm.yukarıda çizilecek bir çizginin alt kısmına sırasıyla;
a. Kategorisi,
b. Tasarımın isim önerisi,
c. Tasarımın konsepti ve temel ilkeleri,
d. Üretimde kullanılacak malzeme,
e. Üretimde kullanılacak teknikler, yer alacaktır.
 Yarışmacılar tasarımlarının sağ üst köşesine üç harf ve beş rakamdan oluşan bir rumuz yazacaklardır.Yarışmaya birden fazla tasarımla katılanlar, her tasarım için ayrı bir rumuz kullanacaklardır.
 Yarışmacılar başvuru formunun sağ üst köşesine, ürün tasarımlarının üzerine yazdıkları aynı rumuzu yazıp diplomat zarfa koyarak kapalı büyük zarfın içinde tasarımları ile birlikte teslim edeceklerdir.
Karaağaç Cad. Altınboynuz Plaza No:116 Kat:6 D:14 Sütlüce – İstanbul
Tel: (0212) 255 70 54-55 • Faks: (0212) 255 70 57 • e-mail:iletisim@maksder.org • www.maksder.org
3- Yarışmaya ürünleri ile katılacak olanlar;
 Yarışmacılar ürün tasarımlarının üzerine görülebilecek şekilde üç harf ve beş rakamdan oluşan bir rumuz yazacaklardır.
 Yarışmacılar başvuru formunun sağ üst köşesine, ürün tasarımlarının üzerine yazdıkları aynı rumuzu yazıp diplomat zarfa koyarak kapalı büyük zarfın içinde ürün örneği ile birlikte teslim edeceklerdir.
 Başvurular yalnızca ürün sahibi firma tarafından yapılabilir.
 Başvuru dosyasında aşağıdaki bilgiler bulunacaktır:
a. Ürünün plan, cephe ve kesit görünüşlerinin yanı sıra bağlantı detayları ve teknik çizimlerinin bulunduğu teknik dosya,
b. Seri üretilmiş üründen ambalajı ile birlikte 2 numune ve ürünü özelliklerini
açıklayan bilgiler 2 nüsha olarak gönderilecektir.
c. Ürünün özellikleri aşağıdaki bilgileri içermelidir;
 Kullanım amacı ve kullanım yerleri.
 Benzer ürünlerden farkı ve avantajı.
 Nakliye ve stoklama özellikleri.
 Tasarımında kullanılan malzeme ve bileşenlerin özellikleri.
 Ulusal ve uluslar arası normlara, güvenlik ve çevre standartlarına uygunluğu.
 Seçici kurul ihtiyaç halinde ilave doküman talep edebilir.
 Yarışma için istenilen bilgi, numune ve modellerin eksik teslim edilmesi halinde tasarım yarışma kapsamından çıkarılacaktır.
 Yarışmada seçilen ürünlerin sergilenmesi esnasında tanıtımlarına yararlı olması amacı ile 50 kelimeyi aşmayan Türkçe ve İngilizce ürünü açıklayıcı bilgiler yarışmacılardan daha sonra istenilecektir.
TASARIM VE ÜRÜNLERĠN TESLĠM YERĠ
Yarışmacılar tasarım zarflarını ve ürünlerini 23 Eylül 2011 saat 17.00’ye kadar MAKSDER yarışma sekreterliğine şahsen veya taahhütlü posta ve kargo yolu ile ulaştıracaklardır.
Belirtilen süre içerisinde adrese ulaşmayan tasarımlar yarışmaya dahil edilmeyecektir.
YarıĢma sekreterliği : MAKSDER Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği
Adres : Karaağaç Cad. Altın Boynuz plaza No:116 Kat:6 No:14
Sütlüce-İstanbul
Tel : 0 212 255 70 54- 55
Faks : 0 212 255 70 57
E-Mail : iletisim@maksder.org
Karaağaç Cad. Altınboynuz Plaza No:116 Kat:6 D:14 Sütlüce – İstanbul
Tel: (0212) 255 70 54-55 • Faks: (0212) 255 70 57 • e-mail:iletisim@maksder.org • www.maksder.org
SEÇĠCĠ KURUL ÜYELERĠ
Üye : Mehmet ASATEKİN Tasarımcı, eğitimci
Üye : Adnan SERBEST Tasarımcı
Üye : Yılmaz ZENGER Tasarımcı
Üye : Ümit ALTUN Tasarımcı
Maksder yarıĢma
komitesi adına : Nesip UZUN Mobilya dekorasyon dergisi
YARIġMA TAKVĠMĠ
YarıĢma ilan tarihi : 15 Temmuz 2011
Tasarımların son teslim tarihi : 23 Eylül 2011
Seçici kurul toplantısı : 28 Eylül 2011
Ödüllü tasarımların sergilenme tarihi : 15-19 Ekim 2011 İNTERMOB Fuarı
TÜYAP-Beylikdüzü
Ödül töreni : 15-19 Ekim 2011 tarihleri arasında
İNTERMOB Fuarında düzenlenecektir.
YARIġMA SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE TANITIMI
Değerlendirme sonucunda ödül kazanan tasarımların ve ürünlerin listesi 5 Ekim 2011 tarihinde www.maksder.org sitesinde ilan edilecek ve 15-19 Ekim tarihleri arasında İNTERMOB Fuarı’nda sergilenecektir.
Karaağaç Cad. Altınboynuz Plaza No:116 Kat:6 D:14 Sütlüce – İstanbul
Tel: (0212) 255 70 54-55 • Faks: (0212) 255 70 57 • e-mail:iletisim@maksder.org • www.maksder.org
ÖDÜL
1) Ödül tasarıma veya ürüne verilen bir onur ödülüdür.
2) Ödüller her kategoride 1 ödül olmak üzere toplam 9 ödülden oluşmaktadır.
3) Ödül kazanan tasarımlara birer tasarım ödülü verilecek, ayrıca tasarım sahibi MAKSDER üyeleri ile anlaşarak tasarımın kullanım haklarını aşağıdaki şartlar çerçevesinde MAKSDER üyesi firmaya devredebilecektir:
 Belirlenen bedelin % 80 i tasarımcıya ödenecek, (%17 stopaj kesintisi düşülerek)
 Geriye kalan % 20 ise dernek üyesi firma tarafından makbuz karşılığında derneğe bağış şeklinde ödenecektir
 Tasarıma birden fazla talep olması halinde ise, MAKDER talipler arasında düzenleyeceği açık arttırma sonucunda alıcı firmayı belirleyecektir.
4) Ödül kazana ürünlere ise birer tasarım ödülü verilecek, ayrıca ürün tanıtım ve reklam çalışmalarında formatı Maksder tarafından hazırlanan Türkçe ve İngilizce
“ En iyi Tasarım” logosunu kullanma hakkına sahip olacaklardır