MOBBİNG

blog yazarı
Yeliz Dilara Koçak

MOBBİNG NEDİR?

İşyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik şekilde devam eden, yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren; kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışlar bütünü olarak tanımlanmaktadır.

MOBBİNG TÜRLERİ NELERDİR?

 

 • Yok sayılma,
 • Lakap takma,
 • Bir çalışan hakkında söylenti yayma,
 • Çalışanın görevlerini yerine getirmesini zorlaştırma,
 • Çalışanı işten ayrılmaya zorlama,
 • Yapılan işi sabote etme,
 • Uygunsuz şakalar yapma,
 • Sürekli suçlanma ve eleştirilme,
 • Cinsel tacize maruz bırakma,
 • Statünün küçümsenmesi,
 • Sözlü veya yazılı tehdit,
 • Rencide etme,
 • Alışılmış iş düzenini bozup farklı işlere yönlendirilmesi,
gibi pek çok mobbing türü vardır.
 
 
MOBBİNG’İN DAVRANIŞSAL BELİRTİLERİ
 • Kişi, başkasının ofisine girdiğinde konuşma kesilir ya da konu değiştirilir.
 • Kişi, işle ilgili önemli gelişmelerin dışında bırakılır.
 • Kişi, her yaptığı işin gözlendiğini hisseder.
 • Kişi, sözlü ya da yazılı soru ve taleplerine yanıt alamaz.
 • Kişi, üstleri ya da iş arkadaşları tarafından kontrolünün dışında tepki vermesi yönünde kışkırtılır.
 • Kişi, çalıştığı yerin özel kutlamalarına veya sosyal etkinliklere kasıtlı olarak çağırılmaz.
 • Kişinin iş ile ilgili sunduğu tüm önerileri reddedilir, yanıtsız bırakılır.
 • Kişiye , kendisinden daha alt düzeydeki görevlerde çalışanlardan daha az ücret ödenir.
 
MOBBİNG’İN RUHSAL VE FİZİKSEL BELİRTİLERİ
 • Panik atak, depresyon, tükenmişlik, öfke problemleri, ilişkisel problemler,
 • Dikkat sorunları,
 • Cinsel işlev bozuklukları,
 • Uykusuzluk,
 • Ağrılar,
 • Titreme, terleme, halsizlik,
 • Kilo kaybı ya da aşırı kilo alma,
 • Kaşınma, kızarma, döküntü gibi deri hastalıkları,
 • Nefessiz kalma, nefes alamama gibi solunum sorunları
 
 
NELER YAPILABİLİR?
Mobbing kurbanlarına, yardım alması, yeni  bir iş araması, kendini yalıtmaması, özgüvenini geliştirmesi, yasal işlem başlatması gibi pek çok şey önerilir. Mobbing’in, ruhsal bütünlüğe saldırı olduğu düşünüldüğünde, başa çıkma becerileri geliştirmenin önemi dikkat çekmektedir. Alınacak olan yardım sorunun kalıcılaşmasını önlemenin yanında bireyin başa çıkmasını sağlayabilmektedir.
 • İşyerinde yaşanan olayın adını koymak ve bununla yüzleşmek,
 • Çalışılan ortamı düzenlemek,
 • Demokratik ve dayanışmaya dayalı iş bölümleri yapmak,
 • Roller ve sınırlar belirginleştirmek ve rollere uygun kişileri yetkilendirmek,
 • Duygusal ifadeye müsaade eden ortam yaratabilmek,
 • Yoğun çalışmaya son vermek,
 • Sağlıklı fiziksel ortam yaratabilmek,
 • Mobbing’i önleyen etik kurallar geliştirmek,