MİNİK DÜŞÜNÜRLER (TINY THINKERS) eTwinning Projesi

Projemizde çocuklar için felsefe(P4C)yöntemi kullanılarak eleştirel, yaratıcı, işbirlikçi, empatik ve özenli düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik etkinler yapılması planlanmaktadır.Web2.0 araçları kullanılarak teknolojiyi faydalı bir şekilde kullanılması hedeflenmektedir.

Projemiz üç ay sürecek olup 6-10 yaş öğrencilerini kapsamaktadır.
In our project, it is planned to carry out activities aimed at developing critical, creative, collaborative, empathetic and attentive thinking skills for children by using the philosophy (P4C) method. It is aimed to use technology in a beneficial way by using Web 2.0 tools. Our project will last for three months and includes students aged 6-10.

ÖZNUR BAŞIBÜYÜK