Ana Sayfa eTwinning Öğretmen Projeleri MİNİK ASTRONOMLAR GÖKYÜZÜ KEŞFİNDE

MİNİK ASTRONOMLAR GÖKYÜZÜ KEŞFİNDE

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri kapsamında ödül alan çalışma:
MİNİK ASTRONOMLAR GÖKYÜZÜ KEŞFİNDE

1.Giriş
Merak eden, hayal kuran, gözlem yapan çocuk kendi öğrenme sürecini pekiştirerek
başarıya ulaşacaktır. Okullarda hayal gücünü geliştiren ortamlar hazırlamak için Astronomi
ve Uzay Bilimleri alanı çok geniş bir laboratuvardır.

Astronominin yararları aşağıdaki maddelerde sıralanmıştır (Trumper, 2006): 1.
Öğrencilerin astronomi alanındaki gelişmelerden haberdar edilmesi, onların ilgisini
uyandırmakta ve öğrencilerin fen öğrenmeye karşı motivasyonunu artırmaktadır. 2. Diğer
fen araştırmaları astronomi bilimi sayesinde zenginleştirilebilir. 3. Bir bilim dalı olarak
astronomi soyut bilgilerin açıklanabilir somut verilerle gösterilebileceğini, bilimsel bilginin
değişebilir olduğunu kanıtlayabilmektedir.

Dezavantajlı bir bölgede bulunan okulumuzda Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında
uygulanan bu projede, çocukların merak etme, gözlem yapma, araştırma, sorumluluk alma,
yaratıcı düşünme ve yeni ürünler ortaya koyma becerileri geliştirilmeye çalışılmıştır.
Özellikle benzer bölgelerdeki okullarda, çalışmamıza dair bir özgünlüğe rastlanmamıştır.

2. Problem Durumu
Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında okullarda öğrencilerin sürece aktif olarak dâhil
edildiği yapılan özgün çalışmalar oldukça sınırlıdır. Dezavantajlı bölgelerdeki öğrenciler
düşünüldüğünde ileriki yaşlarda toplum içinde faydalı bireyler olmaları için, okullarda
olumlu tutum ve davranışlara yönlendirmek gerekmektedir. Astronomi ve Uzay Bilimleri
alanında öğrencilerin aktif katıldıkları etkinlikler, onlar için bu dezavantajı ortadan
kaldırabilir.

3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Projenin sonucunda Astronomi ve Uzay Bilimlerine, gökyüzü gözlemciliğine olan
ilginin ve araştırmaya yönelik bilimsel çalışmalara katılım oranının artması beklenmektedir.
Bu çalışmanın amacı Astronomi ve Uzay Bilimleri temalı yaratıcı materyaller ve
öğrenci merkezli çeşitli etkinliklerle, öğrencilerin merak ve gözlem duygularını en üst
seviyeye çıkarmak, kendi öğrenme ortamlarını oluşturup, bilimsel çalışmalara katılım
düzeylerini artırmaktır.

Çalışma kapsamında ulaşılmak istenilen hedefler şu şekildedir: 1.Öğrenme
ortamlarını, araştırma ve gözlem yapmaya dayalı, öğrencilerin kendiliğinden öğrenme
isteklerini artıracak şekilde düzenlemek, 2.Öğrencilerin üç boyutlu düşünme yetisini artıran
yaratıcı materyaller ve etkinlikler tasarlamak, 3.Öğrencilerin sürece aktif katıldığı gökyüzü
gözlem araçları tasarlamak ve gökyüzünü gözlemlemek, 4.Okul personelinin, öğretmenlerin,
öğrenci ve velilerin, yakın civardaki diğer okulların Astronomi öğrenme ortamlarından
yararlanmasını sağlamak.

4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Projenin başlangıcında, 5.,6.,7. ve 8. sınıf öğrencilerine ilk ders etkinliği olarak boş bir
kağıt verilip en çok merak ettikleri soruları yazmaları istenildi. Soruların daha çok
gökyüzünü merak etme yönünde olduğu görüldü. 5.,6.,7. ve 8. sınıf düzeyindeki toplam 100
öğrenciye Astronomi ve Uzay Bilimleri konularına ait 20 soruluk ön test çalışması yapıldı ve
Astronomi tutum ölçeği uygulandı. Öğrencilerin gök bilimine yönelik ilgilerinin fazla
olduğu ancak bu konudaki teorik ve gözleme dayalı bilgi düzeylerinin düşük olduğu tespit
edildi. Bu sebeple okulumuzda öncelikle gönüllü öğrencilerden oluşan bir Astronomi
topluluğu oluşturuldu.

Sema ÖZKAN
MERSİN / İBRAHİM RENCUZOĞULLARI ORTAOKULU

YORUM YOK

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

sixteen − two =

Exit mobile version