MİMED 2010 MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ PROJE ÖDÜLLERİ

MİMED 2010 MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ PROJE ÖDÜLLERİ

1.       YARIŞMAYI AÇAN KURULUŞ

Yarışma Mimarlık Eğitimi Derneği [MİMED] tarafından her sene periyodik olarak açılmaktadır. Bu sene dokuzuncusu gerçekleştirilecek olan “MİMED2010 Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri”, mimarlık lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin mimari proje stüdyolarının “2008-2009 bahar”, “2009-2010 güz” ve “2009-2010 bahar” yarıyıllarını kapsamaktadır.

 1. 2.       YARIŞMANIN TÜRÜ

Yarışma, mimarlık alanında açık ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş, ulusal bir mimarlık öğrencileri proje yarışmasıdır.

 1. 3.       YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI

Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki mimarlık fakültelerinin mimarlık bölümlerine kayıtlı tüm lisans öğrencilerine açıktır.

“Birinci yıl”, “ikinci yıl”, “üçüncü yıl” ve “dördüncü yıl mimarlık öğrencileri proje ödülleri” olmak üzere dört kategoriden oluşan yarışmaya, öğrenciler “2008-2009 bahar”, “2009-2010 güz” ve “2009-2010 bahar” yarıyıllarında mimari proje stüdyolarında ürettikleri projeleri ile katılabilirler. Öğrenciler yarışmaya birden fazla proje gönderebilirler. Dördüncü yıl kategorisine bitirme projeleri dahil değildir.

 1. 4.       YARIŞMANIN DUYURULMASI

Yarışma, www.arkitera.com, www.mimed.info ve www.mim.itu.edu.tr siteleri üzerinden duyurulmaktadır. Aynı zamanda Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yer alan mimarlık okullarının bölüm sekreteryalarına, bölümlerinde asılarak duyurulmak üzere yarışma-posterleri yollanmaktadır.

 1. 5.       YARIŞMA TAKVİMİ

yarışmanın ilanı                                         : 24.eylül.2010, cuma

projelerin teslimi                                        : 24.kasım.2010, çarşamba I 11.00-18.00

  İTÜ Taşkışla binası I 102 nolu salon

jüri değerlendirmesi                                   : 27-28.kasım.2010 I cumartesi, pazar

sonuçların ilanı I ödül töreni I kollokyum      : 30.kasım.2010 I salı

                                                                  İTÜ taşkışla binası I 127 nolu salon I 17.00

proje sergisi                                             : 30.kasım – 30.aralık.2010

  İTÜ Taşkışla Binası I 102 nolu salon 

 1. 6.       SORULAR ve CEVAPLAR

Yarışmaya ait sorular 11.ekim.2010 tarihine kadar, e-mail yoluyla yarışma raportörlerinden Bihter Yılmaz’a “bihteryilmaz@gmail.com” adresinden iletilebilir. Cevaplar www.arkitera.com, www.mimed.info ve www.mim.itu.edu.tr adreslerinden 15.ekim.2010 tarihinden itibaren duyurulacaktır.

 1. 7.       KİMLİKLERİN GİZLİLİĞİ
 • Yarışmaya yollanan bütün projeler, kimlik bilgileri gizli tutularak teslim edilecek ve değerlendirilecektir.
 • Yarışma raportörleri kimlik kodlarının üzerini örterek, yarışmaya yollanan her projeye, bir sıra numarası verecek ve jüri projeleri sadece bu sıra numarası ile tanıyacaktır.
 • Jürinin değerlendirmesi sona erip ödül alan projeler belirlendiği zaman kimlik zarfları açılacak ve ödül sahipleri belli olacaktır.
 • Sonuçların ilanı ile başlayacak olan yarışma sergisinde, katılan tüm projeler yer alacaktır. Bir yarışmacı, ödül alamaması durumunda kimliğinin gizli kalmasını istiyorsa, bu durumu kimlik zarfına koyduğu belgede belirtmelidir.
 1. 8.       TESLİM KOŞULLARI
 • proje panoları

Projeler, sergileme kolaylığı açısından, en fazla 2 adet A1 [59,4cm. X 84,1cm.] boyutunda karton veya fotoblok pano üzerinde sunulacaktır. Bu pano[lar], dik şekilde tutularak sergilenmek üzere tasarlanacaktır.

Teslim edilecek projeye ait her bir panonun üst kısmında 2 cm.lik bir bant oluşturulacaktır. Bu bantın sağ köşesinde 1x5cm. ebatlarında oluşturulacak bir kutuda, 5 rakamdan oluşan kimlik kodu; bantın sol köşesinde ise MİMED yarışmasının hangi yıla ait olduğunu, ve yarışmacının yarışmaya hangi kategoriden katıldığını belirten bir ifade yer alacaktır. Bu ifade her bir yıl için; “MİMED2010 I kategori: 1.yıl”, “MİMED2010 I kategori: 2.yıl”, “MİMED2010 I kategori: 3.yıl”, “MİMED2010 I kategori: 4.yıl” şeklinde olacaktır.

Sunum tekniğine ilişkin herhangi bir kısıtlama yoktur.

 • CD

Bir “MİMED mimarlık öğrencileri proje yarışması arşivi” oluşturmak ve aynı zamanda yarışmaya katılan projelerin yayınlanması durumunda kullanılmak üzere, sunum paftalarının 200 dpi  çözünürlükte, jpeg veya pdf  formatında birebir kopyalarını içeren ve üzerinde proje sahibinin isim ve soyisminin yazılı olduğu bir CD, A4 boyutundaki “kimlik zarfı” nın içerisinde teslim edilecektir.  

 • kimlik zarfı

“Kimlik zarfı”, sağ üst köşesinde yarışmacının belirlemiş olduğu, projeye ait her bir panoda da yer alan ve beş rakamdan oluşan kimlik kodunun yazılı olduğu, kapalı ve içini göstermeyen A4 formatında bir zarf olmalıdır. Bir yarışmacı, ödül almaması durumunda kimliğinin gizli kalmasını istiyorsa bu durumu “başvuru formu”na ek olarak “kimlik zarfı”na koyduğu “AÇILAMAZ” yazılı bir başka belge ile belirtmelidir.

Proje ile birlikte teslim edilecek olan “kimlik zarfı” nda yer alacak belgeler şunlardır:

 • öğrencinin kimlik bilgilerinin bulunduğu, proje yürütücüsü veya bölüm başkanına imzalatılmış olan “başvuru formu” [başvuru formu ektedir.]
 • yukarıda detayları belirtilen CD.
 • makbuz

Mimarlık Eğitimi Derneği’nin “Ayaspaşa İşbankası Şubesi, 425044” no’lu hesap numarasına 20TL yatırıldığına dair “makbuz” teslim sırasında yarışma raportörlüğüne elden teslim edilecektir. [yarışmacılar birden fazla proje ile katılmaları durumunda da sadece 20TL yatıracaklardır.]

Yukarıda belirtilen dökümanlar 24.kasım.2010, çarşamba günü, saat: 11.00-18.00 arasında, aşağıdaki adrese elden veya posta ile ulaştırılacaktır. Posta ile gönderilecek projeler belirtilen tarih ve saatler arasında proje raportörlüğüne ulaşmış olmalıdır. Bu zamanlamanın öncesi veya sonrasında yapılan teslimler geçersiz sayılacaktır.

 

adres: MİMED2010

İstanbul Teknik Üniversitesi

Mimarlık Fakültesi I 102 nolu salon

34437, Taşkışla

Taksim I İstanbul

 1. 9.       JÜRİ

Yarışmaya katılan projeler, çeşitli mimarlık okullarından öğretim üyeleri ile uygulama alanından davet edilen mimarların oluşturduğu bir jüri tarafından değerlendirilecektir. 

 • MİMED 2010 mimarlık öğrencileri proje yarışması jüri üyeleri *;

Özgür Bingöl   [y.doç.dr., msgsü]

Özge Cordan   [y.doç.dr, itü]

Alişan Çırakoğlu   [y.mimar., odtü]

Şebnem Yalınay Çinici   [doç.dr., ytü]

Namık Erkal   [y.doç.dr., odtü]

Mehmet İnceoğlu   [y.doç.dr., anadolu üniversitesi]

Murat Kader   [y.mimar, itü / upenn]

Funda Uz Sönmez   [y.doç.dr., itü]

Yavuz Taneli   [y.doç.dr., uludağ üniversitesi]

Zeynep Uludağ   [doç.dr., gazi üniversitesi]

raportörler*

Meltem Baslo   [araş.gör.dr., itü]

Bihter Yılmaz   [araş.gör., itü]

* isimler soyadına göre alfabetik sırada verilmiştir.

 1. 10.   ÖDÜLLER

MİMED her yarışma dönemi için ödül ve mansiyon sayısını ve bedellerini bütçe olanakları içerisinde belirler. MİMED2010 için seçilen her bir başarı ödülüne 1500ytl teşvik ödüllerine ise 750ytl para ödülü ve plaketler verilecektir.

 1. 11.   SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Yarışmanın sonuçları 30.kasım.2010 tarihinde yapılacak olan kollokyumda açıklanacak ve aynı gün itibariyle www.arkitera.com, www.mimed.info ve www.mim.itu.edu.tr sitelerinde duyurulacaktır.

 1. 12.   PROJELERİN GERİ VERİLMESİ

MİMED yarışmaya katılan tüm projeleri yayınlama hakkına sahiptir. Yarışmada ödül alamayan ve sergi için seçilmiş grupta yer almayan katılımcılar, ödül törenini takiben iki ay içerisinde projelerini yarışmanın dönem raportörleri kanalıyla geri alacaklardır. Bu tarihten sonra MİMED’in projelerle ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

 

 

 

İLETİŞİM

Meltem Baslo                 baslo@itu.edu.tr   

Bihter Yılmaz                       bihteryılmaz@gmail.com   

 MİMED2010 mimarlık öğrencileri proje ödülleri
 proje sahibinin
proje kimlik kodu  
adı-soyadı  
ev telefonu  
cep telefonu  
e.mail adresi  
posta adresi  
bağlı bulunduğu; üniversite, fakülte, vebölüm adı  
 
projeninait olduğu yıl  1.sınıf  2.sınıf  3. sınıf  4. sınıf
projenin ait olduğu dönem 2008-2009 bahar 2009-2010 güz 2009-2010 bahar
 
proje yürütücüsü/ yürütücülerininadı-soyadı  
 
 
 
 
 
proje yürütücüsü onayı   veya bölüm başkanı onayı
 adı-soyadıimza  adı-soyadıimza