Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencileri Tasarım Yarışması

Öğrenci Tasarım Yarışması
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencileri Tasarım Yarışması

Ateş. Su. Toprak. Yel.
Dört unsuru bu dizelerle ele alan Yunus’un düşüncesinde suya verilen önem diğer tasavvuf alimlerinde olduğundan daha başkadır. Su, madde aleminde fiziksel bir gerçekliği tanımlasa da mana aleminde daha derin anlamlara kavuşur; hayat veren, ateşi söndüren, yol olup götüren ve getiren, şeylerin künhüne sızan, aşmayı öğreten bir olgudur. Ateşe yakacak odun, yele değecek ten, toprağa hayat verecek su gerekir. Su kendinedir: diridir, devinir, övünür, aşar, aşındırır, yol verir, yol alır. Sudan olan suya gider, su kavuşmak, buluşmak, buldurmak yolundadır. Yağmuru denize, buharı buluta, insanı kendine, insanı insana kavuşturur, insanı insanla buluşturur. İnsan nedir, insanlık nedir? İnsan, alem denizine varacak suya testidir. Testi ise fıtratının gereğini suyu taşımakla yerine getirir. Topraktan oluşan bedenin dörtte üçünün suyla var olması gibi. Yar’a yarenlik, dünyaya misafirlik eder. Gezer de durmaz, yolu su gibi akar, bütüne ulaşır, deryaya kavuşur. İşte Yunus böyle düşünür, düşündürür.

‘Gâh eserim yeller gibi
Gâh tozarım yollar gibi
Gâh akarım seller gibi
Gel gör beni aşk n’eyledi..,’

Eskişehir Valiliği desteği ve MÜSİAD sponsorluğuyla düzenlenip Eskişehir Teknik Üniversitesi bünyesindeki akademik kadro ve öğrenciler tarafından hazırlanan tasarım yarışmasında Yunus felsefesindeki morfolojik anlatımlar incelenerek Eskişehir’in simgesi Porsuk Çayı ile beraber düşünülüp tasarlanacak mekânın suda seyyah misali ilerlemesi, suyun dinamik yapısıyla uyumlu bir kurgu oluşturulması beklenmektedir. Bu hareketli mekân, gün içerisinde belirli zaman aralığında bir rota izleyip kurgulanan konumlarda da sabitlenecektir.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi akademik kadrosunun öğrencilerle beraber yürüttüğü sürecin meyvesi, Su ve Dinamik Mekan Yarışması’nın detaylarına profildeki linkten ulaşabilirsiniz.
Başvurular 30 Ekim’de.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
Yarışmacılar aşağıdaki koşullara uymalıdır.
Yarışma ulusaldır. Türkiye ve KKTC üniversitelerinde eğitim gören Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açıktır.
– Yarışmacılar yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi ekip halinde de katılabilirler.
–Her yarışmacı / ekip yarışmaya bir öneri ile katılabilir.
– Ekipler en fazla 5 kişiden oluşmalıdır. Ekipte en az 1 tane mimarlık öğrencisi bulunmak
zorundadır.
-Katılımcıların başvuru sırasında öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenim belgesini ibraz
etmeleri zorunludur.
– Yarışma jürisi asıl ve danışman üyeleri, yedek üyeleri, yarışmayı açan kurum yöneticileri,
raportörler, yarışma düzenleme kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları yarışmaya
katılamaz.
– Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmalarında yer alan
danışmanlar ile birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.
– Yarışmayı açan kurumda, yarışma ile ilgili işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak
ve onaylamakla görevli kişiler ve birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz.
– Yarışmacı ve ekipler istenen belgeleri başvuru tarihine kadar ilgili e-posta adresine
göndermelidir.
– Yarışmacı ve ekipler pafta ve raporu belirtilen teslim tarihine kadar ilgili e-posta adresine
göndermelidir.
– Yarışmacılar kayıt işlemini tamamlayarak rumuz aldıktan sonra ekip üyelerinde değişiklik
yapamaz.
– Bu şartlara uymayan yarışmacılar, yarışma raportörlüğüne kaydolup proje sunmuş olsalar
dahi başvuruları geçersiz sayılır.
– Yarışmaya katılacak yarışmacıların (ekip olarak katılanların her birinin) yukarıdaki
hususları yerine getirmesi şarttır.
– Bu koşullara uymayanlar, projelerini teslim etseler bile yarışmaya katılmamış sayılır.

Yarışma, www.yunusemreeskisehir.com adresli web sitesi üzerinden yürütülecektir.