MİMARLIK VE KENT FİLMLERİ FESTİVALİ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

VI. İSTANBUL
ULUSLARARASI
MİMARLIK VE KENT FİLMLERİ FESTİVALİ

AMAÇ
Mimarlar Odası kurulduğu 1954 yılından günümüze, mimarlık kültürünün gelişmesi, tarihi mirasın korunması ve
yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için yoğun bir çalışma sürdürmektedir. Bu çalışmalara yeni bir boyut kazandırmak
amacı ile 2007 yılından bu yana, “İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali” adı altında bir
organizasyonu yaşama geçirmektedir. Etkinliğe, başta mimarlar olmak üzere, bu alana ilgi duyan her kesimin aktif
olarak katılımının sağlaması hedeflenmektedir.
Bu festival, “Dünya Mimarlık Günü” nedeniyle Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nce gerçekleştirilen
“Mimarlık ve Kent Şenliği” etkinlikleri kapsamında programlanmaktadır. “Dünya Mimarlık Günü” tüm dünyada,
her yıl ekim ayının ilk pazartesi günü, Uluslararası Mimarlar Birliği, UIA’nın üyesi 1.400.000 kişi tarafından kitlesel
olarak kutlanmaktadır.
“İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali” kapsamında bu yıl, Uluslararası kategoride tek
yarışma düzenlenecek ve ödüller verilecektir.
Festival, “mimarlık ve kent” odağında üretilmiş filmleri desteklemeyi, yeni yapımları özendirmeyi, beğeni
kazanmış filmleri seyirci ile buluşturmayı amaçlamaktadır. Ayrıca konuyla ilgili mimar, yönetmen ve uzmanların
etkinlik kapsamında İstanbul’da buluşmalarına ortam hazırlayarak ülkemizi ve mimarlık ortamımızı geniş
kesimlere tanıtmayı öngörmektedir.
KAPSAM
Festival kapsamında, belgesel ve canlandırma türündeki filmlere yer verilmektedir. Yurtiçinden ve yurtdışından
yarışmaya katılarak ön elemeyi geçmiş olan filmler, seyirci ile buluşturulacak ve bu filmler arasında bir yarışma
gerçekleştirilecektir. Ayrıca konuyla ilgili olarak, katılımcılar arasında düşünce alışverişlerinin sağlanabilmesi için
çeşitli söyleşi ve etkinlikler de düzenlenecektir.
2012 ULUSLARARASI YARIŞMA BAŞVURU KOŞULLARI
1. Yarışmaya belgesel ve canlandırma türünde, mimarlık ve kent konularını işleyen, 2011 ve 2012 yılları içinde
üretilmiş filmler başvurabilir.
2. Yarışmaya kabul edilecek filmlerin süresi 60 dakika ile sınırlıdır.
3. Yurtdışından katılacak, dili İngilizce olmayan, filmler İngilizce altyazılı olarak teslim edilmelidir.
Türkiye’den katılacak olan filmlerin dilinin Türkçe olmaması durumunda Türkçe ve İngilizce altyazı gerekmektedir.
4. Yarışmaya katılacak filmler hangi formatta üretilmiş olursa olsun, Düzenleme Kurulu’na 2 adet
DVD player’ da gösterilebilecek MPEG 2 DVD Pal kopyası teslim edilir. Filmin ön izlenmesi sırasında teknik
sorunlar olursa, yönetmenine haber verilir. Yönetmen en geç 24 saat içinde yeni bir kopyayı jüriye teslim etmekle
yükümlüdür.
Aksi takdirde film değerlendirme dışı bırakılır.
5. Yarışmacı, Düzenleme Kurulu’na film kopyaları ile birlikte, içinde;
a) Yarışma başvuru formu
b) Filmden 2 adet fotoğraf
c) 1 adet yönetmen fotoğrafı
d) Türkiye’den katılan yönetmenlerin Türkçe ve İngilizce,
yurtdışından katılan yönetmenlerin İngilizce biyografisi (en fazla 50 kelime)
e) Filmin öyküsü (en fazla 50 kelime )
bulunan 1 adet DVD teslim eder.
Yarışmaya internet üzerinden de başvurulabilir. Bu durumda ilgili başvuru formu www.archfilmfest.org
adresinden temin edilmeli ve diğer dokümanlar ile birlikte [email protected] adresine gönderilmelidir.
Ancak filmler kargo veya elden teslim edilmelidir.
Seçici kurul başvuru koşullarında eksiği bulunan filmleri yarışma dışı bırakma hakkına sahiptir.
6. Katılımcılar birden çok filmle yarışmaya katılabilirler.
7. Festival Düzenleme Kurulu, yarışmaya katılan filmlerden ön elemeyi geçenlerin tümünü festival programına
alır. Bu filmler jüri tarafından değerlendirilir ve dereceye girenler ödüllendirilir.
8. Yarışmada ön elemeyi geçen filmler, festival arşivinde saklanır, yönetmeni bilgilendirilerek ticari olmayan
gösterimlerde yer alabilir ve Mimarlar Odası’nın şubesi bulunan muhtelif illerde, bedelsiz olarak toplu gösterimi
yapılabilir. Film yönetmenleri ve yapımcıları bu kuralı baştan kabul etmiş sayılır.
9. Yarışma İlanı: 1 Mayıs 2012
10. Son başvuru tarihi: 31 Ağustos 2012
11. Jüri değerlendirme takvimi: 3-9 Eylül 2012
12. Filmlerin gösterimi sırasında üçüncü şahıslardan doğabilecek telif hakları eser sahibinin sorumluluğundadır.
13. Koşullar gerektirdiği takdirde Düzenleme Kurulu, Seçici Kurul isimlerinde değişiklik yapabilir, ön jüri ve son
jüriyi yeniden değerlendirebilir.
14. Ön elemeyi geçemeyen filmler 1 Kasım 2012 tarihine kadar başvuru sahibi tarafından başvuru adresinden
elden teslim alınabilir. Teslim alınmayan filmler “Yarışma Arşivi”ne devredilmiş kabul edilir. Bu filmler bir sonraki
festival kapsamında festival dışı kategoride ve/veya ticari amaç gütmeyen diğer gösterimlerde seyirci ile
buluşturulabilir.
15. Ödüller:
Yurtiçi ve yurtdışından gelen filmler birlikte değerlendirilir.
Belgesel ve Canlandırma türündeki her film kendi kategorisinde yarışır ve her dalın birincisine 4000 TL, ikincisine
2000 TL ve üçüncüsüne 1000 TL. ödül verilir. Yarışmaya Türkiye dışından katılanlara ödülleri aynı miktarlar
üzerinden TL karşılığı Avro para birimi ile yapılır.
Birinci, ikinci ve üçüncülük ödüllerinde paylaştırma yapılmaz.
Seçici kurul belirtilen ödülleri verip vermeme konusunda serbesttir. Seçici kurul isterse parasal karşılığı olmayan,
bir adet jüri özel ödülü verebilir.
16. Ulusal yapımların desteklenmesi amacıyla; yarışmaya Türkiye’den katılan ve ön elemeyi geçen filmlere bir
kereye mahsus olmak üzere 200 TL. gösterim ücreti ödenir. Ödül alan filmlere sadece ödül miktarı ödenir. Ayrıca
gösterim ücreti ödenmez.
17. Film gösterimi sırasında, filmin yönetmeni salonda hazır bulunuyorsa izleyici ile söyleşi olanağı sağlanır.
18. Yarışmaya TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanları
katılamazlar.
19. Seçici kurulun yargısı kesindir. Kararlar oyçokluğu ile alınır.
ÖNGÖRÜLEN YARIŞMA SEÇİCİ KURULU:
Behiç Ak (Mimar, Sanatçı)
Afife Batur (Prof. Dr., Mimar)
İsmail Doğanyılmaz (Y. Mimar)
Hilmi Etikan (Belgesel Film Yönetmeni)
Çağrı Kınıkoğlu (Belgesel Film Yönetmeni, Şehir Plancısı)
Esin Köymen (Y. Mimar)
Hasan Özgen (Belgesel Film Yönetmeni)
Süheyla Acar (Senarist, Yazar)
Ayşe Ak (Y. Mimar)
Cüneyt Cebenoyan (Sinema Yazarı)
Dağhan Celayir (Yönetmen)
Miyuki Aoki Girardelli (Sanat Tarihçisi, Akademisyen)
Petra Holzer (Yönetmen, Akademisyen)
Semra Güzel Korver (Belgesel Film Yönetmeni – TRT)
Fikret Terzi (Yönetmen, Yazar)
BAŞVURU ADRESİ :
Selma Erdem
TMMOB Mimarlar Odası
İstanbul Büyükkent Şubesi
Karaköy, Kemankeş Cad. No. 31
Beyoğlu 34425 İstanbul
Tel: (212) 251 49 00 – 205
Faks: (212) 251 94 14
E-Posta: [email protected]
Web: http:// www.archfilmfest.org

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin