Mimarlık ve İç Mimarlik Lisans Öğrencileri için Proje Yarışması

Proje Yarışması
Lisans Öğrencileri için Proje Yarışması

Duvar üzerinden mekanı kavrama ve yeniden üretme girişimi.

Yarışma; serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş mimarlık ve iç mimarlik bölümleri lisans öğrencilerine yönelik proje yarışmasıdır.

KATILIM KOŞULLARI
Yarışma, Yükseköğretim Kurulu’na bağlı üniversitelerin Mimarlık ve İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü lisans öğrencilerine açıktır. Öğrenciler yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi ekip halinde de katılabilirler.
Öğrenciler, yarışmaya sadece tek bir proje önerisi ile katılabilir.
Ekipler, ekip temsilcisi mimarlık ya da iç mimarlık öğrencisi olması koşulu ile farklı disiplinlerden öğrencilerin bir araya gelmesiyle oluşabilir. Ekip içinde yer alacak yarışmacıların hepsinin lisans öğrencisi olması ve öğrenimini sürdürdüğüne dair öğrenim belgesini (e-devlet üzerinden temin ederek) sunması zorunludur.
Yarışmaya, yarışma jürisinin, raportörlerin, danışman üyelerinin ve yarışmayı açan kurum birimi yöneticilerinin birinci dereceden yakınları katılamaz.
Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir.

Duvar, yüzyıllardır mimari tartışmaların odağında olmakla beraber; Çin Seddi’nden Meksika Duvarı’na, Pink Floyd’un “The Wall” albümünden Berlin Duvarı’na kadar farklı sembolik anlamlar içerir. Engeller koymanın, sahiplik belirlemenin, aidiyeti tarif etmenin, zıtlıkları bildirmenin; ayrışmanın-uzlaşmanın, iç-dış ilişkisi tanımlamanın ifadelerini barındırır.

Mekânın duvarlar/tanımlanmış sınırlar ile ilişkisinden söz etmek mümkündür. Beden, nesne ve eylemler bu tanımlanmış sınırlar içinde kendilerine varlık alanı bulurlar. Tarih boyunca duvarlar, politik, kültürel ve teknolojik açıdan gücü elinde bulunduranlar tarafından sahiplenilmeye çalışılmıştır. Bu durumun kamusal veya özel mekânı ele geçirerek duvarlarını kullanmak ve dönüştürmek anlamına geldiği ve de bu sebeple duvarların içinde olduğu zamana, döneme veya topluma yönelik izler barındırdığı söylenebilir. Bu nedenle, duvarın toplumların mimari, kentsel, teknolojik, politik ve sanatsal üretimlerinin göstergesi olduğu iddia edilebilir. Dolayısıyla, duvar manipülasyona açık olarak mimarların, sanatçıların, tasarımcıların ve iktidarların üretiminin sahnesi olmuştur.

Mekânın, eylemlerin, gündelik hayatın, kültürün ve kentin biçimlenmesinde önemli kavramsal ve yapısal unsurlardan biri olan duvara odaklanmak ve içeriğini sorgulamak, Covid-19 pandemisinin insanları mekanlarının sınırları içinde izole olmaya zorunlu tutması nedeniyle, anlamlı hale gelmektedir. Herkes gibi bizler de hayatta kalmak için evimize sığındık ve tüm günlük yaşam pratiklerini evin duvarları arasına sıkıştırdık. Dolayısıyla bugün mekanı üreten tüm kavramsal ve yapısal araçlar hakkında düşünmek ve sorgulama yapmak için elimizde önemli bir fırsat var. Bu bağlamda, bu yarışma günümüze kadar kavramsal, programa yönelik, yapısal veya imgesel olarak çeşitli anlamlar yüklenilen duvar hakkında yeniden düşünülmesini amaçlar. Duvar hakkında düşünmek sadece yapısal bir araca odaklanmak anlamına gelmez; kentsel, kamusal, özel mekanların ve bunların var edilmesine yönelik kavramsal ve yapısal araçların sorgulamasını gerektirir. Böylece, mekanı üretmeye yönelik süregelen kavramsal yaklaşımların ve üretimlerin sınırları keşfedilebilir, belki de bunların “ötesine” geçilebilir. Yarışma bu kapsamda tasarımcıları, kentleri, eylemleri, yapıları, imgeleri ve mekanları var eden duvarları, yaptıkları sorgulamanın araçları olarak yeniden tasarlamaya davet etmektedir.

“Duvarın ötesinde” olarak adlandırılan bu yarışma, duvar üzerinden mekanı kavrama ve yeniden üretme girişimidir. Yarışma duvarı farklı anlamlara taşımaya yönelik yapılacak tasarımsal denemeleri içerir. Tasarımcılar kendilerine içinde oldukları mekanın duvarını, kente, maddesel-yapısal niteliklere, eyleme veya imgesine yönelik olarak “Nasıl dönüştürülebileceklerini?” sormalıdır. Mekanın sınırını oluşturan duvarın hacimsel hale gelmesi, var olan halinin “ötesine” geçmesi, katılığının esnetilebilmesi ve içeriğinin dönüşmesi yarışmanın kapsamını oluşturur. Bu kapsamda, duvarın maddi ve maddi olmayan tüm anlam ve ifadeleri, var olan anlamlarının ötesine taşınabilir. Böylece, mekanın tüm kullanıcıları için yeni anlamlar/eylemler geliştirilebileceği gibi, duvarın etkileşimde olduğu tüm ortamlar ve çevre için, yeni mekânsal içerikler oluşturulabilir.

ÖDÜLLER
1. Ödül: 5.000 TL
2. Ödül: 2.500 TL
3. Ödül: 1.500 TL

Eşdeğer Mansiyon: 3 Kişiye 1.000 TL

Jüri Özel Ödülü: 1000 TL & Uygulama

Jüri özel ödülü tasarımcı tarafından yarışma için önerilmiş bir fikrin yerinde uygulanmasını içermektedir.
Jüri tarafından, yarışma şartnamesinde belirtilen amaçlara ve içeriğe uygun,
uygulanma olasılığı olan (ekonomik ve kolay yapılabilir) bir proje önerisi seçilecektir.
Bu fikir önerisi SAN DECO firmasının desteği ile tasarımcısı tarafından yerinde uygulanacaktır.
Uygulamaya yönelik boya ve tüm diğer malzemeler SAN DECO tarafından temin edilecektir.

SORU VE CEVAPLAR
Yarışmacılar, 11 Mayıs 2020 günü saat 23:59’a kadar, [email protected] adresine e-posta göndererek sorularını raportörlüğe iletebilirler.

Tüm cevaplar, 16 Mayıs 2020’de www.duvarinotesinde.com internet sayfasında yayınlanacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

fourteen + nine =