Mimarlık Öğrencileri 48 Saat Öğrenci Fikir Yarışması

Mimarlık Vakfı Mimarlık Enstitüsü tarafından mimarlık öğrencileri arası dijital ortamda gerçekleştirilecek olan “48 Saat Öğrenci Fikir Yarışması” başladı.

1. AMAÇ: Mimarlık Vakfı Mimarlık Enstitüsü, mimarlık öğrencilerine, yenilikçi toplum yararı öncelikli, geleceğe yönelik ya da güncel konulara ilişkin görüş ve tasarımlarıyla katılabilecekleri, 48 SAAT süre ile sınırlı, dijital ortamda gerçekleşecek yarışmalar düzenlemeyi hedeflemektedir. Deneysel ve özgür düşünme-üretme ortamı olarak yarışmaların enformel bir eğitim alanı olduğu gerçeği gözetilerek; belirli bir konuda, kısa sürede yoğun bir motivasyon ile fikirlerin ve alternatiflerin oluşabilmesinin, olgunlaşabilmesinin ve ifade edilmesinin önemi vurgulanarak 48 SAAT Öğrenci Fikir Yarışması kurgulanmıştır. Amaç,günümüz toplumunun yaşamsal sorunlarına çözüm aranması, hızlı karar alabilmek, tasarımcı düşünme pratiğini uygulamak ve farklı ortamlarda sunma becerisini geliştirmek.

2. YARIŞMA KONUSU: Önceden ilan edilecek olan gün ve saatte dijital ortamdan öğrenilecektir.

3. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ: Mimarlık Vakfı Mimarlık Enstitüsü tarafından serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş lisans öğrencilerine yönelik fikir projesi yarışmasıdır.Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir. Yarışma süresi ve işleyişi dijital ortamda gerçekleşecek olup, ödüle layık projeler yarışmananın web sayfasında 1 ay boyunca yayınlanacaktır.

4. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI: • Yarışma; Yükseköğretim Kurulu’na bağlı üniversitelerin Mimarlık Bölümü öğrencilerine açıktır. Öğrenciler yarışmaya bireysel olarak katılabileceği gibi ekip halinde katılabilir.Ekip içinde yer alacak mimarlık ve diğer disiplinlerden yardımcıların lisans öğrencisi olmaları ve öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenim belgesi sunmaları zorunludur. Ancak ekip başının mimarlık lisans öğrencisi olması zorunludur. • Katılımcı mimarlık öğrencilerinin, Mimarlar Odası’na öğrenci üyeliklerini yaptırmış olmaları ve bunu Mimarlar Odası’ndan alacakları üye tanıtım belgesi ile belgelemeleri zorunludur. Ekipte bulunan diğer disiplinlerde meslek odası öğrenci üyeliği var ise öğrenci üyeliğini belgelemek zorundadır. • Yarışmanın asil ve yedek jüri üyeleri yarışmayı açan vakıf-enstitü yöneticilerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz.

5. YARIŞMA TAKVİMİ : Yarışmanın ilanı: 23.07.2019 Yarışma Konusunun Duyurulması: 04.10.2019 saat 20.00 Dijital Ortamda Teslim İçin Son Tarih : 06.10.2019 saat 20.00 Jüri Değerlendirmesi Başlangıcı: 19.10.2019 Sonuçların Açıklanması: 01.11.2019

6. JÜRİ ÜYELERİ: Asıl Jüri Üyeleri (Soyadı sırasına göre) Ece Ceylan Baba, Ayşen Ciravoğlu, Görkem Güvenç, Serpil Muallaoğlu, Güven Arif Sargın, Yedek Jüri Üyeleri, İrem Uslu, Dilvin Usman, Raportörler, Ayça Yazıcı, Cemre Ergenç.

7. TESLİM TARİHİ VE SAATLERİ: Yarışma konusunun ilanı 4 Ekim 2019 Cuma günü 20.00 satinde duyurulacaktır. Teslim dökümanları 6 Ekim 2019 Pazar saat 20.00’ye kadar , yarışma mail adresi mimarlikvakfiyarisma@gmail.com ‘a mail olarak teslim edilecektir. *Belirtilen teslim saatinden sonra sistem kapanacak ve dosya kabulü yapılmayacaktır.

8. YARIŞMACILARDAN İSTENENLER: 48 saat öğrenci fikir yarışması için katılımcıların , 2 günlük süre içinde, yarışma konusuna ilişkin özgün fikir ve tasarım yaklaşımlarını güçlü bir şekilde anlatan ve kurumsal çerçevesi iyi kurgulanmış bir Senaryo/ Program geliştirmeleri ve senaryoları güçlü bir şekilde ifade edecek nitelikte Mimari Çizimler üretmeleri beklenmektedir. • Her türlü sunum ve anlatım tekniği serbesttir (Mimari çizimler,, kolaj, model, şema, diyagramlar, video, animasyon, yazı vb.) • Teslim edilecek ürün 50 mb’ı geçmemelidir. • Açıklama Raporu (en fazla 500 kelime, Word formatında olmalıdır).

9. TESLİM ŞEKLİ VE SUNUM TEKNİĞİ: Yarışma teslimi yalnızca dijital ortamda gerçekleşecektir. Yarışmaya katılacak tüm ekipler,projelerinin tüm belge ve paftalarını klasör adı rumuz rakamlarından oluşacak tek dosya içerisinde ‘’.zip’’ veya ‘’.rar’’ formatlarında, wetransfer aracılığıyla mimarlikvakfiyarisma@gmail.com adresine mail atarak teslim edeceklerdir.

“WETRANSFER İLE PROJEMİ NASIL GÖNDERECEĞİM?”

www.wetransfer.com adresine giriş yapın.
İsim bölümünde rumuzunuzun yazılı olduğu sıkıştırılmış dosya içindeki veriler şu şekilde olmalıdır: Her bir görseliniz Rumuz_01, Rumuz_02, Rumuz_03,… şeklinde devam etmelidir. Word dosyanız ise Rumuz_Metin şeklinde isimlendirilmelidir.
Hazırlamış olduğunuz dosyaları “+Dosya Ekle” butonuna tıklayarak ekleyin.
E-posta bölümüne mimarlikvakfiyarisma@gmail.com yazın.
Aşağıdaki bölüme kendi mail adresinizi yazın.
Mesaj bölümüne rumuzu yazın.
Aktar butonuna basın.
Gönderildiğinde size uyarı maili gelecektir.
Mail yoluyla teslim edilecek klasörde yer alacak dökümanlar şunlardır: • Kimlik belgeleri Şartname içinde yer alan kimlik bilgilerine ait form. Yarışmaya ekip içinde yer alacak tüm yarışmacıların lisans öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenim belgesi (öğrenci belgesi), (belge taranarak konulmalıdır.) Katılımcı mimarlık öğrencilerinin, Mimarlar Odası’na öğrenci üyeliklerini yaptırmış olmaları ve dijital kimlik dosyasına üyeliklerini belgeleyen üye tanıtım belgesini (Mimarlar Odasından temin edilmelidir.)tarayıp koymaları gerekmektedir.

• Teslim edeceği ürün ve açıklama raporu

10. YARIŞMACILARIN UYMAKLA ZORUNLU OLDUĞU ESASLAR: • Projenin ve raporun herhangi bir yerinde eserin sahibini belirten işaret bulunması ve/veya Kimlik Dosyasının veya içeriğinin eksik olması durumunda; jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla, proje yarışmadan çıkarılır. • Yarışmaya katılan özgün ve daha önce başka bir yerde yayılanmamış veya başka bir yarışmada ödül almamış olma şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin nitelikli çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje ödül kazandıysa, ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir. • Her yarışmacının, yarışmaya tek öneri ile katılması gerekmektedir.

11. SONUÇLARIN DUYURULMASI: Yarışmanın sonuçları www.mimarlikvakfi.org.tr ve yarışma web sitesinde belirtilen tarih aynı anda ilan edilecektir.

12. ÖDÜLLER: 3 adet Eşdeğer Birincilik Ödülü: 1500 TL 1 adet Sami Yılmaztürk anısına Özel Ödül: 1000 TL 10 adet Mansiyon : Kitap seti ve Sertifika

13. KOLOKYUM: Ödüle layık tüm projeler web sayfasında 1 ay süresince dijital ortamda sergilenecektir. Kollokyum tarihi ve saati yarışma sonuçlarıyla birlikte duyurulacaktır. Tüm projelerinin telif hakkı müelliflere ait olacak,ancak yarışmayı düzenleyen Mimarlık Vakfı Mimarlık Enstitüsü müellifin veya müelliflerin isimlerini belirtmek koşulu ile her türlü yayınlama ve sergileme hakkına sahip olacaklardır.

14. İLETİŞİM: Mimarlık Vakfı Adresi: Karaköy Kemankeş Caddesi No:31/4 Beyoğlu 34425 İstanbul Raportörlük İletişim Adresi: mimarlikvakfiyarisma@gmail.com

48 Saat Öğrenci Fikir Yarışması Stoneline’ın katkılarıyla gerçekleştirilmektedir.

EK KİMLİK BİLGİLERİNE AİT FORM

AD SOYAD

OKUL

BÖLÜM

MİMARLAR ODASI ÖĞRENCİ ÜYE NO (MİMARLIK ÖĞRENCİSİ İSE)

ADRES

TELEFON

İMZA