Mimarlık/Mühendislik Eğitimi için Yenilikçi ve Yaratıcı bir Yaklaşım: Biyobenzetim ve Biyotasarım

Mimarlık/Mühendislik Eğitimi için Yenilikçi ve Yaratıcı bir Yaklaşım: Biyobenzetim ve Biyotasarım
4005 – Yenilikçi Eğitim Uygulamaları

Biyobenzetim, doğanın zaman içinde test edilmiş kalıplarını ve stratejilerini taklit ederek insanoğlunun yaşadığı sorun ve zorluklara sürdürülebilir çözümler arayan, disiplinler arası bir yaklaşımdır. Biyotasarım ise doğayı inceleyerek bulguları disiplinler arası bir yaklaşımla sentezleyen, doğa dostu, kullanışlı ve insan sağlığına zarar vermeyen ürün ve sistem tasarımları üretilmesini sağlayan bir çalışma alanıdır. Dünya devi otomotiv, tekstil, mimarlık, elektronik firmaları tasarımlarında doğayı taklit etmektedirler. Çünkü doğanın tasarımları kusursuzdur. Mühendislik /mimarlık disiplinlerinde eğitim gören üniversite öğrencilerinin doğayı uygun tekniklerle inceleyebilmeleri ve tasarımlarında doğadan esinlenmeleri için buna ilişkin eğitimi almaları gerekmektedir. Dolayısıyla lisans ve lisanüstü seviyesindeki derslere söz konusu yöntemlerin entegre edilmesi önem taşımaktadır. Bu sayede öğrenciler çalışma hayatlarında yapacakları ürün ve süreç tasarımlarında bu yetilerini kullanarak farklılıklarıyla ön plana çıkacaklardır. Biyobenzetim ve biyotasarım teknikleri Avrupa ve ABD’de okullarda öğretilmekte olup ülkemizde, az sayıda ve birkaç dersle sınırlıdır. Bu doğrultuda projemiz, söz konusu eksikliğe yönelik bir kazanım hedeflemektedir.

Bu projenin amacı mimarlık ve mühendislik alanlarında eğitim ve araştırma faaliyetleri sürdüren öğretim üye ve elemanlarında biyobenzetim ve biyotasarım konularında farkındalık yaratmak, eğitim ve bilimsel düşünce sistematiklerinde bu temel yaklaşımı kullanmayı alıştırmak ve bunu gerçekleştirirken yenilikçi eğitim uygulamalarını kullanmalarını sağlamak olacaktır.

Proje Yürütücüsü
Özge Andiç-Çakır, PhD
Ege Üniversitesi

NOT : Web sitesi hazır olduğunda bu sayfamızdan yayına verilecektir.