Mimarlar Odası Bursa Şubesi 4. Ulusal Fotoğraf Yarışması

Mimarlar Odası Bursa Şubesi
4. Ulusal Fotoğraf Yarışması – 2015
Şartnamesi

1- Yarışmanın Adı:
“Engelli Olan İnsanımız Değil Yapılarımız”

2- Yarışmanın Amacı:
Nüfusunun yaklaşık %13’ü engelli olan Türkiye’de, engelli nüfusun %70’e yakınının engeline uygun mimari düzenlemelerden yoksun şekilde yaşadığını biliyoruz. Mimarlar Odası Bursa Şubesi olarak mimari engellerden arındırılmış mekânların, engelli-engelsiz tüm insanlarımız için bir lüks değil önemli bir ihtiyaç ve hak olduğuna inanıyoruz.
Ülkemizde ne yazık ki niteliksiz ve bilim dışı imar uygulamalarının etkisinde gerek kentsel alanlarımız (caddelerimiz, sokaklarımız, parklarımız bahçelerimiz vb) gerekse yapılarımız, bırakın engelli vatandaşlarımızı her yaştan engelli veya engelsiz vatandaşımızın mekânsal erişimi açısından türlü engeller barındırmaktadır.
Yürüme engelli vatandaşlarımızın tekerlekli sandalyeleri ile yardımsız asla çıkamayacağı eğimde engelli rampaları, görme engelli vatandaşlarımızın her an bir engele çarpabileceği kabartma yolları, girilemeyen asansörleri ve yürünemeyen yollarıyla yapılarımız ve kentlerimiz bırakın engelli insanlarımız için sağlıklı erişim sağlamayı engelsiz insanlarımız için dahi ulaşılamaz haldedir. Diğer yandan bu ve buna benzer birçok engel için kenti yönetenlerce ya hiçbir çözüm üretilmemekte; ya da göstermelik uygulamalarla yanlışlar, yanlışla düzeltilmeye çalışılmaktadır.
Tüm bu tespitlerden hareketle yarışmamızın amacı, “Engelli Olan İnsanımız Değil, Yapılarımız” sloganıyla Ulusal çapta profesyonel ya da amatör fotoğrafçılarımızın bu mimari eksiklikleri gözlemlemelerini sağlamak ve engel-insan ilişkisini çarpıcı karelerle ortaya koyacak çekimlerini bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında kamuoyuyla paylaşmalarını sağlamaktır.

3- Yarışma Sekreteryası:
Ali ÖZTAŞ
Telefon : 0224 453 56 00 Faks : 0224 453 56 01
E-posta : engelliyapılarımız@bursamimar.org.tr
Mimarlar Odası Bursa Şubesi Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi
Odunluk Mah. Akademi Cad. No: 8 A-3 Blok Zemin Kat Nilüfer / BURSA

4- Bölümler:
Yarışma, dijital (sayısal) ve tek bölümlü olarak yapılacaktır. Renkli ve/veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

5- Yarışma Koşulları:
Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Yarışma, Seçici Kurul/Jüri ve Danışman Jüri Üyeleri, TFSF temsilcisi, Yarışma Sekretaryası ve 1. derece yakınları dışında, amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açıktır.
Yarışmacılar, Türkiye’de çekilmiş en çok 4 (dört) adet fotoğrafla yarışmaya katılabilirler.

Yarışmaya sunulacak fotoğraflar için herhangi bir teknik sınırlandırma yoktur. Çekilen objenin özelliği bozulmamak koşuluyla fotoğraf düzenleyici program kullanılabilir. Ancak dijital ortamda fotoğraf düzenleyici programlar kullanılarak görsel veya teknik kalitesi, belirgin biçimde ana unsuru değiştirilen fotoğraflar, değerlendirme aşamasında elenecektir.

Yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme almış eserler katılamaz. Daha önce ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme almış bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

Kural ihlali yaptığı belirlenen katılımcının kazandığı ödül, sergileme, unvan ve tüm kazanımları geri alınır; ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

(kural ihlali suçu işleyen) kişilerin yarışmalara katılımı TFSF Yarışma ilkeleri gereğince 1 (bir) yıl kısıtlanır. Haklarında 1 (bir) yıl kısıtlama kararı verilmiş kişiler ikinci defa kural ihlali suçu işledikleri takdirde TFSF onaylı yarışmalardan süresiz olarak men edilirler. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar. Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi ve TFSF YK ile Düzenleme Kurulu kararı geçerlidir.

6- Telif (Kullanım) Hakkı:
Katılımcı, dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğrafların Mimarlar Odası Bursa Şubesi yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Mimarlar Odası Bursa Şubesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Kullanım hakkı Mimarlar Odası Bursa Şubesi ile fotoğrafçıya aittir.
Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/ muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Ödül ve sergileme alan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren yer ve muhteva sınırı olmadan Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
Ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilecek; gazete, dergi, TV, internet vasıtasıyla sanatçıların isimleri geçirilerek kullanılabilecek ve bu konuda katılımcıya ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir.
Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
Mimarlar Odası Bursa Şubesi, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar bir albümde toplanacak ve bu albüm her katılımcıya, TFSF üyesi derneklere, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı’na ve TFSF’ye birer tane gönderilecektir.
Ödül ve sergileme alan fotoğraflar TFSF’nin www.tfsf.org.tr ile www.tfsfonayliyarismalar.org/ web adreslerinde yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2015’te kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır. Yarışmaya, Yarışma Web Sayfasına üye olup fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.

7- Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin Ömer Eril Yılmaz için omery veya oeril veya oeyil gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “TRomeryD1_cinar_alti” veya “TRomeryD2_meydan” gibi…
İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Mimarlar Odası Bursa Şubesi
sorumlu olmayacaktır.

8- Seçici Kurul (Ada göre alfabetik sırayla):
Ahmet ÇETİN EFIAP, Fotoğraf Sanatçısı
Galip ÇETİNER EFIAP, Fotoğraf Sanatçısı
Gürsel Egemen ERGİN EFIAP, Fotoğraf Sanatçısı
Murat KORKMAZ, Fotoğraf Sanatçısı
Mustafa KARAKOÇ Mimar, Fotoğraf Sanatçısı
Osman ÖNDER EFIAP, Fotoğraf Sanatçısı
Umut BECENE Mimar, Fotoğraf Sanatçısı
Seçici kurul/jüri en az 3 kişi ile toplanır.

Danışman Jüri Üyeleri:
Can ŞİMŞEK Mimar, Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı
Serkan SAPAN Mimar
Raportörler:
Zeynep KANATLAR Mimar
Emel ACAR Mimar
TFSF Temsilcisi: Selma ÇUBUKÇU

9- Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Başlangıç Tarihi : 11.06.2015
Son Başvuru Tarihi : 13.09.2015 saat 23.00 (TSI)
Jüri Toplantı Tarihi : 19.09.2015
Sonuç Bildirim Tarihi : 21.09.2015
Sergi ve Ödül Töreni Tarihi : 01.10.2015

10- Ödüller:
Birincilik 2.500.- TL
İkincilik 1.750.- TL
Üçüncülük 1.250.- TL
Sergileme (En fazla 20 adet) 150.- TL

11- Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından TFSF 2015/066 patronaj ile
onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.