Mimari Tasarım Eğitimi 2. Ulusal Sempozyum

20-21 Ekim 2011

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü olarak, ilgili paydaşları bir araya getirmek, karşılıklı bilgi ve deneyimlerin aktarımını sağlamak ve yeni gelişmeleri ortaya koymak amacıyla, sizleri, “Mimari Tasarım Eğitimi” 2. Ulusal Sempozyumu’na bildiri sunmaya ve katılmaya davet ediyoruz.

“Bütünleşme 2” teması altında düzenleyeceğimiz sempozyum, kurumumuz tarafından önceden gerçekleştirilen “Mimari Tasarım Eğitimi” ile ilgili öncül iki toplantı üzerine kurgulanmaktadır. Kuram, kavram ve pratiğe dayalı yöntemlerin ve yaklaşımların çağrılı konuşmalar, bildiriler, poster sunumları ve atölye çalışmaları ile eleştirel ve yaratıcı bir ortamda ele alınacağı sempozyumdan elde edilecek sonuçların mimarlık alanına, mimarlık eğitiminde ulusal ve uluslararası akreditasyon süreçlerine ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’ne katkılar sağlayacağı öngörülmektedir.

Bilimsel Kurul
Semra AYDINLI (İTÜ)
Ayfer AYTUĞ (YTÜ)
Ayşe BALANLI (YTÜ)
Can BİNAN (YTÜ)
Hüseyin CENGİZ (YTÜ)
Gülen ÇAĞDAŞ (İTÜ)
Nur ÇAĞLAR (Gazi Ü.)
Neslihan DOSTOĞLU (İKÜ)
Nur ESİN (İTÜ)
Ahmet EYÜCE (Bahçeşehir Ü.)
Şengül Öymen GÜR (Beykent Ü.)
Deniz İNCEDAYI (MSGSÜ)
Eti AKYÜZ LEVİ (DEÜ)
Güven Arif SARGIN (ODTÜ)
Murat SOYGENİŞ (YTÜ)
Uğur TANYELİ (YTÜ)
F. Rengin ÜNVER (YTÜ)

Düzenleme Kurulu
F. Rengin Ünver, Z. Gül Ünal, M. Tolga Akbulut,
Ayşen Ciravoğlu, Pınar Arabacıoğlu, Hande
Düzgün, Polat Darçın

Sempozyum Takvimi
İlk duyuru Mart 2011
Bildiri özeti, atölye çalışma grubu ve poster önerisi son gönderme 26 Mayıs 2011
Kabul 17 Haziran 2011
Bildiri tam metin/poster son gönderme 08 Eylül 2011
Sempozyum 20–21 Ekim 2011

Konu Başlıkları
Mimari Tasarım Eğitiminde;
• Stüdyo Yaklaşımları ve Deneyimleri
• Kuramsal ve Uygulamalı Dersler
• Bilgi Üretme, Bilgi Edinme ve Öğrenme Süreci
• Bilgisayar Teknolojilerinin (Sayısal) Kullanımı
• Mimarlık ve İlgili Disiplinlerin Birlikteliği
• Sürdürülebilirlik ve Ekolojik Yaklaşımlar
• Enformel Yaklaşımlar

Etkinlikler
• Çağrılı Konuşmalar,
• Bildiri,
• Poster ve Atölye çalışmaları sunumları,
• Poster – Proje ve Atölye Çalışmaları Sergileri

Özetler
Tüm çalışmalara ilişkin özet başvuruları www.mteus.yildiz.edu.tr adresinde yer alan “Özet Formatı” kullanılarak hazırlanmalıdır.

Özetler mteus2011@gmail.com e-posta adresine gönderilmelidir.

1. Bildiri:
Genişletilmiş Bildiri Özetleri 1000–1500 kelimelik çalışmaya ilişkin temel kaynakları ve beş anahtar kelimeyi kapsamalıdır.

2. Atölye Çalışması:
Atölye çalışması önerileri 200–400 kelimelik bir metin ile açıklanmalı ve atölye adı, konusu, kapsamı, çalışma yöntemi, gereksinim duyulan katılımcı sayısı ve profiline ilişkin bilgiler belirtilmelidir.

3. Poster Sunumu:
Poster konusunu açıklayıcı 200–400 kelimelik bir metin ile poster çalışması açıklanmalıdır.

Katılım
Sempozyum katılım ücreti 8 Eylül 2011’e kadar 100 TL, bu tarihten sonra 120 TL’dir