Mimar Behaeddin Öğrenci Ödülleri Yarışması

Kıbrıslı Türk Modernist mimar Ahmet Vural Behaeddin’in yapıtlarını ve anısını yaşatmak amacı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü ve Mimarlık Fakültesi tarafından, TC ve KKTC’deki üniversitelerin ‘Mimarlık ve İç Mimarlık Bölüm’ öğrencilerinin katılabileceği bir öğrenci ödülleri yarışması düzenlenmektedir. Öğrenciler daha önce tamamladıkları 2017-2018 ve 2018- 2019 Güz ve Bahar dönemi projeleriyle yarışmaya katılabileceklerdir. Mezun olmuş öğrencilerin belirtilen dönemlerdeki projelerinin sunumuyla yarışmaya katılımı mümkün olacaktır.

Behaeddin Öğrenci Ödülleri Yarışmasında 4 Kategoride Ödül Verilecektir

Üçüncü ve dördüncü yıl öğrencileri bu yarışmaya, Mimari veya İç Mimari tasarım stüdyosunda gerçekleştirdikleri projelerini tanıtan bir poster paftası ile katılabilirler.

Ödüller

Tüm katılımcılara ‘Katılım Sertifikası’; ve 4 daldaki her birinciye 250’şer İngiliz Sterlini (STG) ödül verilecektir.

Başvuruda İstenenler

Her başvuru için öğrenciler www.farc.emu.edu.tr adresinden ve üniversitelerindeki bölümlerinden temin edebilecekleri başvuru formunu dolduracaktır.

Teslim Formatı

Teslim basılı ve dijital olmak üzere iki şekilde olacaktır.

-Basılı Poster Formatı: Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerden, yukarıda belirtilen akademik yıllarda tamamladıkları projelerini grafik olarak yeniden düzenleyerek en fazla bir dikey pafta olacak şekilde 70X100 cm fotoblok üzerinde sunmaları beklenmektedir. Paftaların üzerinde kişisel ve kurumsal kimlik ile ilgili hiçbir bilgi yer almamalıdır. Bununla birlikte, her paftanın arka sağ üst köşesine, 5 rakamlı rumuz; öğrencinin bölümü (Mimarlık veya İç Mimarlık); ve öğrenci projesinin kaçıncı yıl projesi olduğu (3. Yıl, 4. Yıl) bilgileri yazılmalıdır. Aynı rumuz ve gerekli bilgiler başvuru formunda da belirtilmelidir. Başvuru formu doldurulup, yarışmaya gönderilecek projenin yürütücüsü veya ilgili bölümün başkanı tarafından da imzalandıktan sonra kapalı zarf içerisine konulacaktır. Zarfın üzerinde sadece 5 rakamdan oluşan rumuz yer alacaktır. Öğrencinin üniversitesi, adı, ve/veya başka hiçbir bilgi hiç bir şekilde paftada yer almamalıdır.

Bozulmayı önleyecek iyi bir şekilde paketlenen basılı ‘Yarışma Paftası’, 21 Ekim Pazartesi günü, mesai bitimine kadar Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, P.K. 95, Salamis Yolu, Mimar Sinan Caddesi adresine teslim edilmelidir. Teslim, jüri raportörleri tarafından alındı belgesi verilerek ve imza karşılığı yapılacaktır. (Projeler, jüri ve ardından sergi sonrasında 04 Kasım 2019, Pazertesi günü 10:00-12:00 saatleri arasında, DAÜ Mimarlık Fakültesi’nden geri alınacaktır. Zamanında teslim alınmayan projelerden sorumluluk kabul edilmiyecektir).

-Dijital Format: Teslim CD/DWD formatında olacaktır. CD/DVD içerisindeki paftalar en az 300 dpi çözünürlükte, PDF formatında ve CMYK renk modunda olacaktır. Teslim edilecek CD/DVD, kapalı bir zarfa konulmalı, zarfın üzerinde sadece 5 rakamdan oluşan rumuz yer alacaktır. Dijital format teslimi, basılı pafta teslimi ile aynı zamanda, aynı adrese yapılacaktır.

Teslim Adresi

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, P.K. 95, Salamis Yolu, Mimar Sinan Caddesi