MİLLİ SERVETİMİZ BOR

Ana Alan: BİYOLOJİ
Tematik Alan: Sağlık Teknolojileri

MİLLİ SERVETİMİZ BORUN MEDİKAL ÜRÜNLERDE
OLUŞAN MAYA KOLONİZASYONU ÜZERİNDE
BİYOFİLM ÖNLEYİCİ ETKİSİ

Öğrenci: NİL CANTÜRK Öğrenci: İDİL ÖZEN
Danışman: YASİN YUNUS EREN

Dünya bor rezervlerinin %73’üne sahip olan ülkemizde, sağlık alanında
kullanımı oldukça az olmasına rağmen son yıllarda borlu bileşiklere
olan ilgi gittikçe artmaktadır. Bor bileşiklerinden özellikle borik asitin,
mikrop öldürücü özelliğinden yola çıkarak, borik asit ve sodyum boratın
fırsatçı mayaların oluşturduğu biyofilmi önleyici etkisini araştırmak ve
medikal araçlardan özellikle idrar torbalarında kullanılabilirliğini
araştırmak uzun süreli kullanım sonucu ortaya çıkabilecek istenmeyen
sağlık sorunlarına bir çözüm önerisi oluşturabilmek projemizin temel
amacını oluşturmaktadır. Proje önerisi kapsamında; borik asit ve
sodyum boratın Candida albicans Candida glabrata, Candida krusei ve
Candida parapsilosis mayalarında 3, 1.5, 0.75, 0.375 ve 0.187 mg/mL
konsantrasyonlarda biyofilm önleyici etkisini araştırdık. En düşük
konsantrasyon olan 0.187 mg/ mL’de borik asit ve sodyum boratın C.
albicans üzerinde önemli bir antibiyofilm önleyici etkiye sahip olduğunu
gözlemledik. Bu nedenle medikal araçlardan idrar torbası üzerindeki
deneylerimizi C. albicans üzerinde aynı konsantrasyonlarda tekrarladık.
Ve yine en düşük konsantrasyon olan 0.187 mg/ mL’de borik asit ve
sodyum borat’ın idrar torbasından kestiğimiz parçalar üzerinde biyofilm
önleyici etkisi olduğunu kanıtlamış olduk. Milli servetimiz olan bor
bileşiklerinin sağlık alanında kullanımını arttırmak ve ekonomimize
olan katkısına dikkat çekmek anlamında projemiz özgün değer
taşımaktadır. Projemiz; seramik, temizlik ve tarım alanlarında
kullanımının yanında ülkemiz 2023 vizyonunda bulunan bor
bileşiklerinin sağlık alanında kullanılabilirliğini arttırmak, milli ve yerli
ürünlerin kullanımına dikkat çekmek için önemli bir potansiyele
sahiptir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

3 × 5 =