Milli Mücadelenin 100. Yılı Anısına Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu

Değerli Genç Bilim İnsanları,
Sizleri, doğal, tarihsel ve kültürel güzelliklere sahip Van şehrimizin köklü bir geçmişe dayanan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde 18- 19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumuna davet ediyoruz.

Eğitim kurumlarında sunulan ilimleri öğrendikten sonra sorgulamak, içselleştirmek ve kendi anlam dünyamızla harmanlayıp yeniden formüle edebilmek talep edilen öncelikli hedefler arasındadır. Üniversiteler sadece belirli derslerin öğretildiği yerler değil, yelpazesi çok geniş akademik faaliyetlerin icra edildiği mekânlardır. Öğrencilerin entelektüel gelişimlerine katkı sağlayabilecek faaliyetlerin başında da öğrencilerin kendi ürünlerini sunabilecekleri ve kendilerini sınayabilecekleri panel, konferans ve sempozyum gibi etkinlikler gelmektedir.

Bu gayeye matuf olarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Bilim ve Hikmet Araştırmaları Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu, Milli Mücadelenin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında icra edilecektir.

Siz değerli bilim insanlarının katılımından memnuniyet duyarız.

Konu Başlıkları
Antropoloji
Arkeoloji
Coğrafya
Dilbilim
Edebiyat
Eğitim Bilimleri
Felsefe
Güzel sanatlar
İktisat
İlahiyat
İletişim
Mimarlık
Psikoloji
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Tarih
Uluslararası İlişkiler

Sosyal Bilimlerin bütün dalları sempozyum kapsamındadır. Sosyal Bilimlerin herhangi bir alanına ait bir çalışmayla sempozyuma başvuru yapılabilir.

Düzenleme Kurulu
Doç. Dr. Bekir KOÇLAR
Doç. Dr. Ömer OBUZ
Doç. Dr. Tahir ZORKUL
Dr. Öğr. Ü. Hakan HEMŞİNLİ
Dr. Öğr. Ü. Yunus KAPLAN
Dr. Öğr. Ü. Ercüment TOPUZ
Dr. Öğr. Ü. Ramazan TURGUT
Öğr. Gör. Mehmet Emin AKASLAN

Bilim Kurulu
Prof. Dr. Abdulbaki GÜNEŞ
Prof. Dr. Erdal BAYKAN
Prof. Dr. Hasan ÇİÇEK
Prof. Dr. Mehmet Salih ARI
Prof. Dr. Mehmet ÜNAL
Prof. Dr. Mehmet AYGÜN
Prof. Dr. Zeki TAŞTAN
Prof. Dr. Cemalettin ERDEMCİ
Prof. Dr. Mehmet Şirin ÇIKAR
Prof. Dr. Orhan DENİZ
Prof. Dr. Rafet ÇAVUŞOĞLU
Prof. Dr. Şevket ALP
Doç. Dr. Haluk YERGİN
Doç. Dr. Mehmet KESKİN
Doç. Dr. Suvat PARİN
Doç. Dr. Zihni MEREY
Doç. Dr. Bekir KOÇLAR
Doç. Dr. Fuat TANHAN
Doç. Dr. Mehmet PINAR
Doç. Dr. Ömer OBUZ
Doç. Dr. Tahir ZORKUL
Doç. Dr. Ahmet YAYLA
Dr. Öğr. Ü. Ali HATALMIŞ
Dr. Öğr. Ü. Ercüment TOPUZ
Dr. Öğr. Ü. Esra ÇAĞRI MUTLU
Dr. Öğr. Ü. Mehmet TOP
Dr. Öğr. Ü. Zehra YILMAZ
Dr. Öğr. Ü. Mehmet Selim AYDAY
Dr. Öğr. Ü. Muhammet Nasih ECE
Dr. Öğr. Ü. Süleyman ERATALAY
Dr. Öğr. Ü. Abdullah OĞRAK
Dr. Öğr. Ü. Abdurrahman ÇALIK

https://ogrencisempozyumu.yyu.edu.tr