Millî Mücadelenin 100. Yıl Anısına 17. Üniversite Öğrencileri Resim Yarışması

Resim Yarışması
Üniversite Öğrencileri Resim Yarışması

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, ülkemizdeki
üniversitelerde öğrenim gören genç sanatçı adaylarını destekleyerek özendirmek, yeni ürünler ortaya koymalarını sağlamak ve Çağdaş Türk Sanatına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Millî Mücadelenin 100. Yıl Anısına 17. Üniversite Öğrencileri İçin Resim Yarışması’nda
adaylar başvuruları e-posta ile gerçekleştirilecektir. Başvurular sonrasında ilk değerlendirme, Seçici Kurul tarafından adayların e-posta ile dijital ortamda gönderdikleri eser görselleri üzerinden yapılacaktır. Ön elemeyi geçen eserler, eser sahipleri tarafından, elden ya da kargo yoluyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne teslim edilecektir. Teslim edilen eserler Seçici Kurul tarafından değerlendirilerek ödül kazanan eserler ve sergilenmeye değer bulunan eserler belirlenecektir.

KATILIM KOŞULLARI
* Yarışma konusu serbesttir.
* Yarışmaya, Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinde kayıtlı Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans
ve Doktora öğrencileri (yabancı uyruklu öğrenciler de dâhil) katılabilirler.
* Yarışmaya gönderilen eserlerin Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine aykırı olmaması
gerekir.
* Katılımcıların eserleri ile birlikte, öğrenci olduklarına dair son 1 ay içerisinde alınmış öğrenci belgelerini de göndermeleri gerekmektedir. Aksi hâlde resimler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
* Yarışmaya e-posta ( ksuresim@gmail.com ) ile son başvuru tarihi 19 Nisan 2020 Pazar
günü saat:23.59’a kadardır.
* Ön elemeyi geçen eserler, 24 Nisan 2020 Cuma günü Üniversitemizin (www.ksu.edu.tr) ve Fakültemizin (guzelsanatlar.ksu.edu.tr) web sayfalarında duyurulacaktır. Ön elemeyi geçen eser sahiplerine de e-posta ile bilgi verilecektir.
* Seçici Kurul tarafından yapılacak ön elemeyi geçen eserler, sergilenmeye hazır bir şekilde 04 Mayıs 2020 Pazartesi günü mesai bitimine (17:00) kadar KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’ne elden ya da kargo yoluyla teslim edilecektir. Bu tarihe kadar gönderilmeyen eserler elenmiş sayılacaktır.
* Eserler elden veya masrafı yarışmacı tarafından karşılanmak üzere kargo ile gönderilecektir.
* Yarışmaya gönderilecek olan çalışmalarda, tuval üzerine yağlıboya, akrilik veya benzeri
teknikler kullanılacaktır; Özgün Baskı ve Enstalasyon eserler dâhil değildir.
* Resim çalışmalarının kısa kenarları 70 cm’den küçük, uzun kenarları 200 cm’den büyük
olmayacaktır.
* Her yarışmacı en fazla 3 (üç) eserle katılabilecektir.
* Gönderilen her eserin arkasına ayrı ayrı olmak üzere; yarışmacının adı soyadı, eserin tekniği ve boyutlarını belirten eser bilgi fişi (Form-2) yapıştırılacaktır.
* YARIŞMA FORMLARI EKSİKSİZ DOLDURULACAKTIR.
* Yarışma şartnamesine uymayan (farklı ölçülerde yapılmış, henüz kurumamış, taşıma sırasında hasar görmüş, sergilemeye hazır olmayan v.b.) eserler DEĞERLENDİRME DIŞI
bırakılacaktır.
* Seçici Kurul gerekli gördüğü takdirde, yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya
yarışmayı iptal edebilir.
İLK BAŞVURU SIRASINDA SİSTEME YÜKLENECEK GÖRSELLER VE BELGELER
* Eser görsellerinin çözünürlüğü 300 dpi- JPEG formatında kaydedilmiş olmalıdır. Görsellerin
her biri en az 1 MB (Megabayte) en fazla 5 MB (Megabayte) boyutunda olacak şekilde
kaydedilmesi sağlanmalıdır.
* Başvuruda esere ilişkin görsellerin yer aldığı klasör, eserin farklı açılardan çekilmiş en fazla üç (3) görselinden oluşmalıdır.
* Yarışmacının adı soyadı, eserin tekniği ve boyutlarını belirten eser bilgi fişi (Form-2) de hangi esere ait olduğunu belirtecek şekilde isimlendirilerek siteme yüklenmelidir.
* Son 1 (bir) ay içerisinde alınmış Öğrenci Belgesi.
* Gönderilecek görsellerin düz bir fonda ve temiz bir zeminde olmasına özen gösterilmelidir.
* Sisteme yüklenecek görsellerin eseri en iyi şekilde yansıtması zorunludur. Aksi takdirde,
yarışmacı uyarılmadan yarışma dışı bırakılır.
* Yarışmaya katılan eserlerin özgün olması temel koşuldur. Seçici Kurul; değerlendirme
aşamasında, başvuruları anlam, özgünlük, farklılık, sanatsal kaygı ve estetik bütünlük
çerçevesinde ele alacaktır.
* Sisteme yüklenecek görseller ve belgeler “ksuresim@gmail.com” e-posta adresine
gönderilmelidir.

ÖDÜLLER
– Başarı ödülü 4000 TL
Başarı ödülü 4000 TL
Başarı ödülü 4000 TL olmak üzere toplam 3 adettir.
– Mansiyon ödülü 1000 TL
Mansiyon ödülü 1000 TL
Mansiyon ödülü 1000 TL olmak üzere toplam 3 adettir

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Avşar Kampüsü ONİKİŞUBAT / KAHRAMANMARAŞ
ksuresim@gmail.com