Millî Eğitim Vakfı Burs ve Öğrenim Yardımı

Burs ve Öğrenim Yardımı

Millî Eğitim Vakfı Merkez Yönetim Kurulunun 16/11/2017 tarih ve 2017/13-560(7) sayılı kararıyla yürürlüğe giren ‘Burs ve Öğrenim Yardımı Yönetmeliği’ gereği Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve lise ile ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim gören başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilerden burs veya öğrenim yardımı almak isteyenlere burs veya öğrenim yardımı sağlamaktadır.

Ayrıca şartlı bağış yapan bağışçılarımızın istek ve arzuları doğrultusunda bağışçımızın talep ettiği koşulları taşıyan öğrencilere de burs verilmektedir.

Millî Eğitim Vakfı ‘Burs ve Öğrenim Yardımı Yönetmeliği’ gereği tüm burslar ve eğitim yardımları karşılıksızdır.

Burs için başvuruda bulunacak öğrencilerde aranacak koşullar

T.C. Vatandaşı olmak,
Maddi desteğe ihtiyacı olmak,
Başka bir kurumdan burs almamak (KYK Bursu dahil),
Eğitimi sırasında “kısa süreli uzaklaştırma” cezasından daha ağır ceza almamış olmak,
İlkokul, ortaokul ve lise bursu için ayrıca,
Sınıf tekrarı yapmıyor olmak,
Yatılı olarak okumamak,
Açık ortaokul veya lisede okumamak,
Lisans bursu için ayrıca, Açık öğretim, ekstern ve yurt dışında öğrenim görmemek,
Lisansüstü bursu için ayrıca, öğrencinin lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 (100’lük sistemde not veren üniversitelerden en az 75) olması, 30 yaşını geçmemiş olmak,
Doktora için ayrıca, lisansüstü bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 olması, 35 yaşını geçmemiş olmak,
koşulları aranmaktadır.

Vakfımız ayrıca çeşitli doğal felaketlerde kayba uğramış ya da sağlık yardımına ihtiyaç duyan öğrenci ve öğretmenlerimze imkânları ölçüsünde destek olmaktadır.

Bursun kesilmesine sebep olan koşullar

Aşağıda belirtilen durumlarda öğrencinin bursu kesilir.
– Beyanın ve istenen belgelerin doğru olmadığının anlaşılması,
– Kınama cezasından daha ağır bir ceza alması veya terör olaylarına karışması,
– Burs almaya başladıktan sonra diğer resmi veya özel kuruluşlardan burs veya öğrenim yardımı alması,
– Kendi isteğiyle veya başka nedenlerle öğrenimini bırakması,
– Kendi isteğiyle burs almaktan vazgeçmesi,
– Öğrenimini tamamlaması,
– Geçerli bir gerekçe göstermeksizin öğrenimine ara vermesi, öğrenimini dondurması,
– Bursun devamına ilişkin Vakıfça yapılan yazışmalara (Bilgi Yenileme Formu vb.) cevap vermemesi,

İlkokul, ortaokul ve lise bursu için ayrıca,

– Öğretim yılı sonunda başarısızlık ya da devamsızlıktan sınıfta kalması,
– Yatılı statüsüne geçmesi,

Lisans bursu için ayrıca,

– Öğrenim süresinin aşılması,

MEV burslarına ait sonuçlar sadece seçilen öğrencilere SMS, e-posta veya yazı ile bildirilir. Bu bildirime istinaden gerçekleştirilecek işlemlerin takibi bursiyerin sorumluluğundadır.

Yıllık burs süresi 12 aydır. Burslar her ayın son günü öğrenciler tarafından vakfımıza bildirilen banka hesap numaralarına yatırılır. Burs alan öğrenciye, burs alma şartları devam ettiği sürece bursa hak kazandığı bölümün öğrenim süresi kadar burs verilmeye devam edilir. Burs miktarındaki artışlar ve artışların burslara yansıması Millî Eğitim Vakfı Merkez Yönetim Kurulu’nun takdirindedir.

MEV Yükseköğrenim Burslarından yararlanmak isteyen öğrencilerde herhangi bir yaş sınırlaması aranmaz. Ancak, Lisansüstü eğitim için 30 yaşını, Doktora eğitimi için 35 yaşını aşmamış olmak şartı aranmaktadır.

http://www.mev.org.tr/bursbasvuru2

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

5 + twelve =