MİKRODALGANIN RADYASYONU

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI

Bu Benim Eserim Matematik ve Fen Bilimleri Proje Yarışması

Projenin Amacı: Mikrodalga fırının çevresine yaydığı  radyasyonun canlılar üzerindeki etkisini tespit ederek insanları bilgilendirip çağımızın hastalığı olan kansere karşı önlem almak.

Projenin Hedefleri:

1. Mikrodalga fırının çevresine radyasyon yayıp yaymadığını araştırmak.

2. Mikrodalga fırının çevresine yaydığı radyasyonun canlılar üzerindeki olumsuz etkilerinin o canlıyı ne kadar etkilediğini tespit etmek.

3. Radyasyonun canlılar üzerindeki olumsuz etkilerinden biri olan kanser hastalığına sebep olması konusunda insanların bilinçlendirilip kanser vakalarının artışına engel olmak.

Literatür Taraması:

1. http://www.hastane.com.tr/saglik/evinizde-radyasyon-temizligi-yapin.html

Yararlanılan kaynak:  Prof. Dr. Selim Şeker, Hayykitap 2009. • Radyasyon Kuşatması, Elektriğin ve Nükleer Enerjinin Sağlığımıza Etkileri, Prof. Dr. Selim Şeker Osman Çerezci, Boğaziçi Üniv. Yayınevi, İst. 2000.

2. http://www.iyilikguzellik.com/haber.php?haber_id=1688

Yararlanılan kaynak:  Cep Tehlikesi / Prof. Dr. Selim Şeker

3. http://sufizmveinsan.com/arastirma/microdalga.html

4. http://www.bilgiustam.com/radyasyon-nedir-zararlari-nelerdir/

5.http://www.habermedical.com/tag/kanser

Gerçekleştirilen Faaliyetler:

Mikrodalga fırının canlılar üzerindeki etkisini araştırmak üzere üç adet çuha bitkisi alınarak biri normal ortamda kalan, diğer ikisi mikrodalga fırının etkilerine maruz kalan bitkiler olarak tespit edilmiştir. Bu bitkilerin üzerlerine hangi ortamda bulunmaları gerektiği yazılarak karışıklık olması engellenmiştir. Her üç bitkinin de aynı sıcaklıkta, eşit miktarda su alan ve eşit miktarda güneş ışığı alan ortamda yan yana bulunacak şekilde gelişmeleri sağlanmıştır.Bir bitkinin her zaman hazırlanan normal ortamda, bir bitkinin mikrodalga fırının üzerinde, bir diğer bitkinin ise mikrodalga fırının arkasına yerleştirilmesi sağlanmıştır. Mikrodalga fırının etkilerine maruz kalan iki bitki sadece alet çalıştırılırken bulunduğu normal ortamdan alınmış diğer zamanlarda her üç bitki de aynı ortamda yetiştirilmiştir. Mikrodalga fırın 5 dakika süreyle 600 derecede çalıştırıldığında bir çiçek üzerine, bir çiçek ise arkasına yerleştirilerek araştırma yapılmıştır. Bu çalışma 3 hafta süreyle takip edilmiştir.

1.  Birinci hafta normal ortamda bulunan ve hiçbir şekilde mikrodalga fırının etkilerine maruz kalmayan bitkinin çiçeklerinde bir solma olmadığı ancak  mikrodalga fırının etkilerine maruz kalan iki bitkinin ise çiçeklerinde bir miktar solma gerçekleştiği gözlemlenmiştir.

2.İkinci haftada normal ortamda bulunan bitkinin çiçeklerinde bir miktar solma olduğu ancak  mikrodalga fırının etkilerine maruz kalan iki bitkinin çiçeklerine göre solma miktarının daha az olduğu gözlemlenmiştir.

3. Üçüncü haftada ise normal ortamda bulunan bitkinin çiçeklerinde biraz daha solma olduğu ancak  mikrodalga fırının etkilerine maruz kalan iki bitkinin çiçeklerinde ise  daha da  fazla solma olduğu ayrıca  bu iki bitkinin bir de yapraklarında da sararmaların daha fazla olduğu gözlemlenmiştir.3. haftada normal ortamda bulunan bitki ile mikrodalga fırının radyasyonuna maruz kalan bitkiler arasındaki değişim farkının oldukça fazla olduğu gözlenmiştir.

Proje Takvimi:

Kaynaklardan araştırmanın yapılması: Ekim 3-4. hafta

Projede kullanılacak materyal temini: Kasım 1. hafta

Projenin hazırlanması: Kasım 2. hafta

Bitki gelişiminin izlenmesi: 20 Aralık-03 Ocak

Projeyle ilgili raporun hazırlanması: Ocak  2 . hafta

Kullanılan yöntemler:

Kontrollü deney,gözlem.

Proje Bütçesi:

Çuha çiçeklerine verilen 3’er tl den toplam 9 tl para kullanılmıştır.

Ulaşılan Sonuçlar:

Mikrodalga fırın etrafına radyasyon yaymakta ve bu radyasyon canlılar üzerine olumsuz etkilere sebep olmaktadır.

Projenin Özeti:

Elektrikli ev aletlerinin etrafına radyasyon yaydığı yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır. Bu elektromanyetik alanların (EMA) insanlar üzerindeki etkileri çok çeşitli ve vücut yapılarına göre de değişiklik göstermektedir. Uzun sürede ortaya çıkan etkilerden bazıları, bağışıklık sistemini zayıflatmak, hücrelerarası aktiviteyi, hormon salgısını etkilemek, embriyolarda anormal gelişmelere neden olmak olarak sıralanabilir. Ayrıca hücre yapılarının bozulması, kanser, beyin tümörü ve DNA hasarının olması da diğer etkileridir.Stockholm İktisat Fakültesi’nden Prof. Bengt Jönsson, Karolinska Enstitüsü’nden Dr. Nils Wilking ve İ3 Innovus uzmanlarından Daniel Högberg tarafından hazırlanan raporda Türkiye’de her yıl yaklaşık 160 bin kişiye kanser teşhisi konulduğu ve yaklaşık 100 bin kişinin de bu hastalıktan dolayı yaşamını yitirdiği belirtilmiş, hala Türkiye’de erkekler arasında en yaygın kanser türlerinin akciğer, prostat; kadınlarda ise meme ve kolorektal kanserler olduğu ifade edilmiştir.

Bu çalışmada etrafına radyasyon yayan elektrikli ev aletlerinden biri olan mikrodalga fırının kullanımının günümüzde yaygınlaşması sonucu canlıları olumsuz etkileyip etkilemediği araştırılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda mikrodalga fırının etrafına radyasyon yaydığı ve bu radyasyonun canlıları olumsuz etkilediği tespit edilmiştir. Bu araştırma ile insanların radyasyon ve radyasyon yayan elektrikli aletler konusunda bilgilendirilip çağımızda hızla artan kanser vakalarının azalmasına katkıda bulunulması amaçlanmıştır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin