mıknatısın çekim alanı

DENEYİN ADI:MIKNATISIN ÇEKİM ALANI

DENEYİN KONUSU:Bir mıknatısın çekim alanını ve sınırlarını görmek

DENEYİN MALZEMELERİ: Karton, demir tozu, çubuk mıknatıs, cam levha.

 DENEYİN YAPILIŞI:

1.Kitapları aralarında 10cm uzaklık bırakarak birbirine paralel şekilde masaya koyunuz.

Kitapların arasındaki boşluğun ortasına mıknatısı yerleştiriniz.

2.Cam levhanın üzerine demir tozunu döküp levhanın her tarafına eşit dağılmasını sağlayınız.

3.Cam levhayı kitapların üzerine yerleştiriniz.

4.Cam levha üzerindeki demir tozlarının hareketini ve levha üzerindeki görünümünü gözlemlemeli, demir tozlarının sıralanışına bakmalıyız.

DENEYİN SONUCU:

1.Mıknatısın manyetik kutupları arasında demir tozlarının dağılımı,

2.Cam levha üzerinde mıknatıstan etkilenmeyen demir tozlarının olması mıknatısın ancak belirli bir alanda etkili olabilmesi,

*Çubuk mıknatısın bir manyetik madde olan demir tozlarının her birini bir mıknatıs haline getirdiğini gözlemledik. Böylece mıknatısın birer mıknatıs haline getirdiği demir tozları birbiriyle etkileşerek manyetik kutuplar arasında sıralar  oluşturdu.

Bu sıralar mıknatısın çekim alanını belirleyen manyetik alan kuvvet çizgilerini gösterir.

Manyetik alan kuvvet çizgilerinin sık olduğu bölgelerde manyetik alan kuvvetli seyrek olduğu  bölgelerde zayıftır. Aynı kutuplu iki mıknatısın oluşturduğu manyetik alanları mıknatısın manyetik alanıdır.Manyetik alanının büyüklüğü manyetik alan kuvvet çizgilerinin sayısına bağlıdır.