Microsoft’an 21. yüzyıl Öğretim Tasarımı Eğitimleri

Tasarım Eğitimleri
21. yüzyıl Öğretim Tasarımı Eğitimleri

21. Yüzyıl Öğretim Tasarımı müfredatı 8 online kurstan oluşan 20 saatlik bir öğrenim yoludur. Her online kurs 4 ile 6 modülden oluşmaktadır. Modüller, Office Mix dersleri, videolar ve modül değerlendirme sınavlarından oluşmaktadır.

Bu öğrenme yolu eğitimcilere dijital teknolojileri kullanarak öğrencilerin 21.Yüzyıl becerilerini geliştiren öğretim tasarımı yapmaları için pratik ve net yaklaşımlar sunar.

Office Mix dersleri koleksiyonundan oluşan 21. Yüzyıl Öğretim Tasarımı kursu, bilimsel bulgulara dayanan teknopedogojik yaklaşımlarla eğitimcilerin öğrencilerin öğrenim deneyimlerini dönüştürmeye yönelik yetkinlik kazandırmayı hedefler.

21. Yüzyıl Öğretim Tasarımı: Kurs 1 – 21. Yüzyıl Öğretim Tasarımına Giriş
Bu kurs öğretmenlerin, öğrencilerin 21.yüzyıl becerilerini neden geliştirmesi gerektiğini açıklar ve 21. yüzyılın kilit becerilerine odaklanır: işbirliği, nitelikli iletişim, bilginin yapılandırılması, öz denetim, gerçek dünya promlemlerine yenilikçi çözüm getirme, öğretimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) kullanımı ve de 21. Yüzyıl Öğretim tasarımını uygulamaya koyma. Bu kurs 21. yüzyılda öğrencilerin nasıl öğrendiğini dikkate alarak, öğretmenlerin teknoloji tabanlı yenilikçi öğretim tasarımı ile öğrencilerinin 21.yüzyıl becerilerini geliştirmesini destekler.

Öğrenme Hedefleri
Yenilikçi eğitim ve öğretim: ‘yenilikçi öğretim uygulaması’ ne anlama gelir?
21. yüzyılda bir eğitimci hangi niteliklere sahip olmalıdır?
21. yüzyıl öğreneninin karakteristik özellikleri nelerdir?
Yenilikçi eğitim modellerinin en belirleyeci faktörleri nelerdir?

21. Yüzyıl Öğretim Tasarımı: Kurs 2 – İşbirliği
Bu kurs, işbirliği yapma becerisinin daha geniş manasını tanımlar ve sizin bu kavramdan ne anladığınızı ele alır. Bugünün işyerinde gençlerin işbirliği yapması beklenmektedir ve bu kurs işbirliği yapma becerisini geliştirmek ile neyi kastettiğimizi inceler. Öğrencilerin işbirliği becerilerini geliştirebilecekleri dersler tasarlamanıza yardımcı olur. Ayrıca gruplar ve çiftler halinde çalışma, sorumluluk paylaşımı, birlikte önemli kararlar alma gibi işbirliğinin boyutlarını da tanıtacaktır.

Öğrenme Hedefleri
Takım çalışması becerisini geliştirmeye yönelik temel yaklaşım ve kabuller nelerdir?
Takım çalışması ne demektir?
Sorumluluğu takım olarak paylaşmak ne demektir?
Birlikte önemli kararlar almak ne anlama gelmektedir?
Öğrenenlerin birbirbirlerine bağlı olarak takım halinde çalışması ne anlama gelir?

21. Yüzyıl Öğretim Tasarımı: Kurs 3 – Nitelikli İletişim
21. yüzyıl öğreniminde nitelikli iletişim bireylerin sözlü, yazılı ve sözsüz dilleri kullanarak net iletişim kurma yetenekleri anlamına gelir. Günümüz toplumunda tüm bireylerin bu becerilere sahip olmasını beklenmektedir. Çünkü sosyal ilişkiler ve küresel ekonominin talepleri bireylerden çok daha çeşitli iletişim becerilerine sahip olmalarını bekler. Bu kurs, nitelikli iletişim kavramını tanıtır ve eğitimcilere, öğrenenlerin bu önemli beceriyi geliştirebilecekleri öğrenme etkinlikleri tasarlamalarına destek olur.

Öğrenme Hedefleri
Nitelikli iletişimdeki temel kabul ve yaklaşımlar nelerdir?
Genişletilmiş iletişim veya çok modlu iletişim ne anlama gelir?
Destekleyici kanıt ne anlama gelir?
Belirli bir hedef kitle için iletişimi nasıl tasarlayabilirsiniz?

21. Yüzyıl Öğretim Tasarımı: Kurs 4 – Bilginin Yapılandırılması
Bilginin Yapılandırması, öğrenenlere ezberlemenin ötesine geçerek, eleştirel düşünme ve akıl yürütme becerilerini geliştirme fırsatı için temel oluşturur. 21. Yüzyıl Öğretim Tasarımı: Bilginin Yapılandırılması kursu, öğrencilerin pratikte aktarabilecekleri ve uygulayabilecekleri derin bilgileri inşa edebilmeleri için bilgi yapılandırmasının boyutlarını tanıtmaktadır.

Öğrenme Hedefleri
Bilgi yeni bir bağlamda nasıl uygulanır?
Öğretim tasarımında bilgi yapılandırması becerisi nasıl geliştirilir?
Bilginin Yapılandırılması ne anlama geliyor?
Bilginin Yapılandırılmasında temel yaklaşımlar ve kabuller nelerdir?

21. Yüzyıl Öğretim Tasarımı: Kurs 5 – Öz Denetim
Öz denetim öğrencilerin öğrenimlerini bilinçli bir şekilde organize edip, izleyip, değerlendirerek nihayetinde kendi kontrolleri altına almalarıyla gerçekleşir. Eğitimciler, öğrenenlerin öz denetim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan öğrenme etkinlikleri tasarlayabilir. 21. Yüzyıl Öğretim Tasarımı: Öz Denetim Kursu size, öz denetim fikrini ve uzun vadeli projelerde çalışma boyutlarını tanıtarak, eğitimcilerin öğrencilerine kendi çalışmalarını planlama ve geribildirim ile yeniden düzenleme fırsatları sunar.

Öğrenme Hedefleri
Öz denetim becerisini geliştirmeye dair temel yaklaşım ve kabuller nelerdir?
Uzun süreli bir aktivite ne anlama gelir?
Aktiviteye başlamadan önce öğrenme hedeflerini ve başarı kriterlerini tanımlamak ne kadar önemlidir?
Öğrencilerin çalışmalarını geri bildirim ile yeniden düzenleme fırsatına sahip olmaları ne kadar önemlidir?

21. Yüzyıl Öğretim Tasarımı: Kurs 6 – Gerçek Dünya Problemlerine Yenilikçi Çözüm Getirme
Gerçek dünya problemlerini çözme ve inovasyon, 21. yüzyılda yaşamak ve çalışmak için elzem becerilerdir. Eğitimciler, gençlere dünyamızın gerçek problemlerine çözüm sunan uygulamalar yaptırabilir. Bu ders, problem çözmek nedir sorusunu yanıtlar ve öğrenme aktivitelerinde bulunması gereken boyutlarını tanımlar.

Öğrenme Hedefleri
Problem çözme ve yaratıcılık becerilerini geliştirmeye yönelik temel yaklaşım ve kabuller nelerdir?
İnsanların karşılaştığı gerçek sorunlar nelerdir?
Problem çözmek için belirgin bağlamlar var mıdır?
Gerçek veriler bir sorunu çözmek için nasıl kullanılabilir?

21. Yüzyıl Öğretim Tasarımı: Kurs 7 – Öğretimde BİT kullanımı
Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) eğitim dahil yaşamın her alanında yaygınlaşmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitimde kullanılması bilgi ve fikir tüketimini sıklıkla destekler. 21. yüzyıl Öğretim Tasarımı: Öğretimde BİT kullanımı kursu, öğrenme deneyimlerini dönüştürmek, yeni bilgiler oluşturmak ve tasarlamak için BİT kullanma gereğini vurgular.

Öğrenme Hedefleri
Öğretimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımına dair temel yaklaşım ve kabuller nelerdir?
Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanarak temel becerileri nasıl geliştirebilir veya bilgi oluşturabiliriz?
Bilgi ve iletişim teknolojileri bilginin yapılandırılmasını desteklemek için nasıl kullanılabilir?
Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak gerçek kullanıcılar için özgün ürünler nasıl üretilir?

21. Yüzyıl Öğretim Tasarımı: Kurs 8 – 21.Yüzyıl Öğretim Tasarımını Uygulamaya Koyma
21. yüzyıl Öğretim Tasarımı: Uygulamaya Koyma, 21. yüzyıl Öğretim Tasarımını ders tasarımı için bir çerçeve olarak kullanarak, 21. yüzyıl becerilerini uygulama ve sınıfınıza öğrenme için pratik bir bakış yaratmaktadır. Bu kurs size yaptığınız uygulamaları ve diğer öğretmenlerin uygulamalarını öğrencilere yansıtabileceğiniz uygulamalı etkinlikler sağlayacaktır. Bu kendi kendine yansıtma ve gözlem, öğrencilerinizin 21. yüzyıl becerilerini geliştirmek için BİT kullanarak profesyonel uygulamalarınızı geliştirmeye devam edebilmenizi sağlar.

Öğrenme Hedefleri
Öğrencilerinizin 21. yüzyıl becerilerinin geliştiğini nasıl anlıyorsunuz?
21. yüzyıl becerilerine sahip olduklarını bulmak için öğrenci çalışmalarını nasıl kullanırsınız?
Sınıfta yaptığınız uygulamalara etkisi nedir?
Öğretmenler bu konuda ne düşünüyor? (öğretmen referansları)
Öğretmenler bu konuda ne düşünüyor? (öğrenci fikirleri)

https://education.microsoft.com/tr-tr/learningPath/e9a3beec

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.