MEVLANAYA MEKTUP KONULU MEKTUP YAZMA YARIŞMASI

MEVLANA’YI ANMA HAFTASI MÜNASEBETİYLE “MEVLANA’YA MEKTUP” KONULU MEKTUP YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM:  İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü

YARIŞMANIN KONUSU: Mevlana’ya Mektup

YARIŞMANIN AMACI : Ortaöğretim okullarındaki öğrencilerimizin, mektup  türü  ile Mevlana’yı ve Mevlana sevgisini Güzel Türkçemizle ifade etmelerini sağlamak.

TÜRÜ : Mektup

HEDEF KİTLE : Ortaöğretim Öğrencileri

YARIŞMA TAKVİMİ
24 Kasım 2011: İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine duyurulması.
25 Kasım 2011: İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin okullara duyurması.
05 Aralık 2011: Eserlerin katılımcı öğrencinin okul müdürlüğü aracılığı ile
[email protected]  adresine  doğrudan  gönderilmesi  (En  geç  saat
14.00’e kadar). 
06 Aralık 2011: Eserlerin İl Millî Eğitim Müdürlüğünde değerlendirilmesi.
08 Aralık 2011: Ödül Töreni (Mevlana’yı Anma Program)

KATILIM ŞARTLARI
İstanbul dâhilindeki resmi-özel ortaöğretim okullarının öğrencileri

YARIŞMA ŞARTLARI
Eserler,  okunaklı  bir  yazıyla  pilot  veya  tükenmez  kalem  kullanılarak yazılacak.  Hiçbir  yerden  alıntı  yapılmayacak,  mektup  tamamen  orijinal olacaktır.  Bir  sayfayı  (A4)  geçmeyecektir.  Eserlerin  orijinali  tarayıcıda (scanner) taranarak doğrudan İl Millî Eğitim Müdürlüğü Kültür Bölümü’nün [email protected] mail adresine doğrudan gönderilecektir. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Mektupla birlikte öğrencinin  adı,  soyadı,  sınıfı, okulu,  açık adresi, okul ve ev  telefonu,  öğrenciyi  mektubu  yazmak  için  yönlendiren  öğretmenin  adı-soyadı ve branşı yazılıp, ekte Word dosyası olarak gönderilecektir.

SEÇİCİ KURUL
İl Millî Eğitim Müdürlüğü İnceleme Komisyonu

ÖDÜLLER
Ödüller,  İstanbul  Millî  Eğitim  Müdürlüğü  tarafından  belirlenecek, Mevlana’yı Anma töreninde verilecektir.