“Mevlana’nın Felsefesinde İnsaniyet Öğretisi” Kompozisyon Yarışması

Kompozisyon Yarışması
Kompozisyon Yarışması

“Mevlana’nın Felsefesinde İnsaniyet Öğretisi” Kompozisyon Yarışması

Vefatının 744. Yıldönümünde, dünyanın hemen her yerinde kabul görmüş bir şahsiyet olan Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerini anmak; evrensel fikirleri, çağlar ötesi mesajları ve insaniyet okyanusundan derlenmiş eserlerinden hareketle Mevlana’yı yâd etmek; insani değerlerin âdete cisim giymiş hâli olan bu yüce şahsiyeti gençliğin gündemine almak ve onun insaniyet mektebinin kılavuzluğunda yol almak

2. YARIŞMANIN KONUSU:

Mevlana’nın hayatından ve eserlerinden hareketle Mevlana’nın düşünce dünyasında “insaniyet” kavramının yeri ve önemini belirlemektir.

3. YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI:

a) Yarışmaya Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî ve özel okul/kurumlarda görev yapan tüm ortaöğretim öğrencileri başvuru yapabileceklerdir.

b) Başvuru yapılan kompozisyonun yazımında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

c) Başvuru sahipleri en fazla bir kompozisyon ile yarışmaya katılacaklardır. Birden fazla kompozisyon ile katılanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

ç) Yarışmaya başvurusu yapılan kompozisyonun daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve yayımlanmamış olması gerekmektedir.

d) Yarışmaya katılanlar katıldıkları eserin her türlü yayım hakkını eser sahibinin izni ile Şehit Mehmet Koçdağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ücretsiz olarak devrettiğini kabul ve yayımlanan eser için telif ücreti almayacağını taahhüt eder.

e) Kompozisyon içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin ifşa edilmesiyle ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

f) Yarışmaya başvuru yapanlar kompozisyon yazımlarını A-4 kâğıtlara, Times New Roman karakteriyle 12 punto büyüklüğünde iki sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlayıp ayrıca Şehit Mehmet Koçdağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin web sitesinde ye alacak başvuru formu aracılığıyla teslim edeceklerdir. Posta, kargo vb. yöntemlerle okula gönderilecek başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

g) Şehit Mehmet Koçdağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kompozisyon yazımı ile ilgili her türlü tasarruf hakkına sahiptir.

ğ) Şehit Mehmet Koçdağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, gerekli gördüğü durumlarda şartnamede değişiklik yapma/iptal etme hakkına sahiptir.

h) Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Şehit Mehmet Koçdağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine aittir.

ı) Başvurusunu tamamlayan her katılımcı şartnamedeki tüm hususları kabul etmiş sayılacaktır.

4. YARIŞMAYA KATILIM TARİHLERİ
Yarışmanın Duyurulması 20 Kasım -5 Aralık
Kompozisyonların Gönderilmesi (son tarih) 5 Aralık – 25 Aralık
Ödül Alan kompozisyonların Duyurulması 27 Aralık
Ödül Gönderimi 27 – 31 Aralık

5. DEĞERLENDİRME:
Şehit Mehmet Koçdağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlığında, 3 Türk Dili ve Edebiyatı, öğretmeninden oluşan 3 (üç) kişilik inceleme ve değerlendirme komisyonu oluşturulacaktır. Gerektiğinde birden fazla komisyon kurulabilecektir.

6. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI:
İnceleme ve değerlendirme süreci bitiminden itibaren ilk üç dereceye giren öğrencilerin bilgileri http://sehitmehmetkocdagimtal.meb.k12.tr/ adresinden yayımlanacaktır.

7. ÖDÜLLER
Değerlendirme sonucunda ilk 3 kişiye derece ödülü olarak 6 Ciltli Mesnevi ve 3 kişiye mansiyon ödülü olarak da kitap dağıtılacaktır. Ödül gönderimi okul müdürlüğümüz tarafından karşılanacaktır.

Yarışma Başvuru Formu için tıklayınız

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

eight − 8 =