MEVLANA ORTAOKULU AMBLEM YARIŞMASI

MEVLANA ORTAOKULU
AMBLEM YARIŞMA ŞARTNAMESİ
1. Konu ve amaç:
Mevlana Ortaokulu Okul Aile Birliğinin 11.10.2013 tarih ve 3 nolu kararı doğrultusunda Yeni Eğitim Sistemi ve yenilenen ismi ile Mevlana Ortaokulu kurum kimliğinde kullanılacak özgün amblem tasarlanmasıdır.

2. Değerlendirme kriterleri:
Yarışmaya katılan tasarımların özgün olması ilk koşuldur. Çalışmalar, kavramsal yaklaşım ve estetik bütünlük açısından değerlendirilecektir. Tasarımda “Mevlana Ortaokulu” yazısı kullanılacaktır. Logo, kavramsal olarak amaca uygun tasarlanmış bir simge ve / veya bunların birleşiminden oluşabilir. Amblem de kullanılan görsel figürlerin,desenlerin vs. neyi ifade ettiği ve ne amaçla kullanıldığını belirten bir açıklama yazılı olarak ifade edilecektir .

3. Amblem/Logonun kullanım alanları:
Yarışma sonunda seçilecek Amblem/Logo tasarımı, Mevlana Ortaokulunun tanıtımına yönelik etkinliklerde, okulda, her türlü basılı malzemede, web sayfası ve tanıtım filmi gibi hareketli mecralarda, müdürlük araçlarında kullanılabilecektir. Tasarımda, kullanım alanlarındaki çeşitlilik göz önüne alınmalıdır.

4. Katılım koşulları
a. Yarışmam tüm Niğde halkına açıktır. Sadece kişisel katılımlar kabul edilecektir.Herhangi bir kurum adına katılım yapılmayacaktır.
b. Düzenleyici kurul, raportör, seçici kurul ve seçici kurulun birinci derece yakınları bu yarışmaya katılamaz.
c. Her katılımcı en fazla üç adet eserle yarışmaya katılabilir.
d-Yarışmaya katılacak ilkokul,ortaokul ve lise öğrencileri yarışma evrakları ile birlikte e-okul sisteminden alacakları onaylı öğrenci belgesini ekleyeceklerdir.
5. Teknik koşullar:
Her tasarım A4 ebadında, beyaz zemin üzerine kara kalem çalışması şekilde yer alacaktır. Tasarımlar, karton, v.b. malzemeye yapıştırılmadan teslim edilecektir.
Logo / Amblemin anlamı ve ne ifade ettiği A4 kağıdına yazılacaktır.
Gönderilen eserler, yarışmadan sonra iade edilmeyecektir.

6. Başvuru koşulları:

6.1. Yarışmaya katılmak isteyenler, Şartnameyi ve başvuru formunu imzalı; eseri de rumuz yazılmış olarak Mevlana Ortaokuluna zarf içinde ulaştıracaklar.

6.2. İmzaladıkları başvuru formunu eksiksiz olarak doldurup, imzaladıkları şartnameyle birlikte bir zarfa koyacak ve zarfı kapattıktan sonra üzerine sadece 6 harf / rakamdan oluşan bir RUMUZ yazacaklardır. Aynı rumuz, çalışmanın arka yüzünde yer almalıdır. Amblem/Logo tasarımının üzerinde isim, imza veya ayırıcı bir işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır.
6.3. Yarışmaya katılmak isteyenler, eserlerini, 23 ARALIK 2013 Pazartesi günü saat: 16:30’a kadar Merkez Mevlana Ortaokulu Niğde adresine, elden teslim etmeli ya da o tarihte yukarıdaki adrese ulaşmak koşuluyla posta ya da kargoya vermelidirler. Bu tarihten sonra iletilen çalışmalar dikkate alınmaz.
Okula zarf içinde ulaştırılacaklar:1.İmzalı şartname
2.İmzalı başvuru formu
3.Eser
4.Amblem/Logo anlamının açıklaması
(Bilgi: 0505 582 2282) ŞAFAK ŞAHİN

7. Yarışma takvimi:
Yarışma İlan tarihi: 13 / KASIM / 2013
Son teslim tarihi: 23 / ARALIK / 2013

8. Değerlendirme:
Seçici kurul değerlendirmesi: 25 / ARALIK / 2013
Sonuçların ilan edilmesi: 26 / ARALIK/ 2013
Ödül töreni: 30/ ARALIK / 2013

9. Seçici kurul:
Seçici kurul aşağıda isimleri belirtilen okulumuz öğretmenlerinden oluşacaktır.;
Ramazan KOYUNCU – Okul Müdürü
Eser ETİ -Rehber Öğretmen
Hicran ŞAHİN – Teknoloji Tasarım Öğretmeni
Rukiye KATIRCIOĞLU – Türkçe Öğretmeni
Funda ÖZDERE – Teknoloji Tasarım Öğretmeni
Melek YARDIMCI – Resim Öğretmeni
Sertaç ERDEM – Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Yarışma Koordinatörü:
Şafak ŞAHİN 0505 582 2282

10. Ödüller:
Birincilik ödülü : 500,00 TL

11. Amblem/Logo hakları:
11.1. Yarışmada birincilik ödülü alan Amblem / Logonun, telif ve yayın hakları Mevlana Ortaokuluna ait olacaktır. Sözü edilen çalışma, Mevlana Ortaokulu tarafından her türlü görsel / yazılı iletişimde kullanılabilecektir..

11.2.Seçici kurul, birinci seçilen Amblem / Logo üzerinde teknik düzeltmeler yapılmasını isteyebilir. Bu çalışmalar için yarışmacıya ayrı bir ücret ödenmez. Yarışmada birinci seçilen yarışmacı, birincilik ödülü alan tasarımının telif ve yayın haklarını, kendisine ödenmiş olan ödül bedeli ile, süresiz olarak Mevlana Ortaokuluna vermiş olduğunu ve buna bağlı olarak, gerek Fikri Sınai Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yasaların verdiği en geniş ölçüde, sözü edilen tasarımın FSEK 20, 21, 22, 23, 24. maddelerinde belirtildiği şekilde, çoğaltma, işleme, yayma, temsil, umuma iletim gibi mali hakları ile yine FSEK 14, 15, 16, 17. maddelerinde belirtildiği şekilde, adını belirtme yetkisi, eserde değişiklik yapma yetkisi, umuma arz yetkisi, eser sahibinin zilyet ve malikine karşı haklarını kullanma yetkisi gibi bilumum manevi haklarını Mevlana Ortaokuluna devrettiğini kabul ve taahhüt eder.

11.3. Bu şekilde kullanılan Amblem/Logo için tasarım sahibi, verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve Amblem/Logonun yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini, bir başkasına hak tesis etmeyeceğini, başkaca herhangi bir telif hakkı veya maddi / manevi talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
11.4. Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili ( kopya, çalıntı vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur.
11.5. Yarışmada birinci olan tasarımcı, birinci seçilen Amblem/Logo için Mevlana Ortaokulundan ya da diğer kişilerden herhangi bir başlık altında hiçbir şekilde
başkaca bir bedel talebi olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

12.1.Yukarıdaki şartname hükümlerini okudum ve aynen kabul ediyorum.
Adı ve soyadı :
Adresi :
İmza :

MEVLANA ORTAOKULU
AMBLEM/LOGO TASARIM YARIŞMASI
BAŞVURU FORMU

RUMUZ :
ADI SOYADI :
TC KİMLİK NO :
DOĞUM TARİHİ :
(Gün/Ay/Yıl)
OKULU/BÖLÜMÜ :
ADRESİ :
EV TELEFONU :
İŞ TELEFONU :
CEP TELEFONU :
E-POSTA :
TARİH :