Mevlana Değişim Programı

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yürürlüğe giren program, dünyanın bütün bölgelerindeki üniversitelerle işbirliği öngörmektedir. Ancak 2013-2014 akademik yılında yapılacak değişimlerde Erasmus programına dahil ülkeler kapsam dışı bırakılmıştır.

Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler, öğrenim yaşamlarında bir kez burslu olmak üzere, en az 1, en fazla 2 yarıyıl boyunca öğrenim görmek üzere programdan faydalanabilirler. Öğretim elemanları ise, her akademik senede bir kez olmak üzere, en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle ders vermek üzere programa katılabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına program kapsamında gelerek eğitim-öğretim faaliyetlerine katılabilirler.

1) Öğretim Elemanı Hareketliliği
Giden Öğretim Elemanı
Öğretim elemanlarının hareketlilik kapsamında yer alan akademik faaliyetleri haftalık olarak toplam 6 saatten daha az olamaz. Öğretim elemanı tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin saat olarak hesaplanmasında dersler esas alınır. Ders saatlerinin haftalık olarak 6 saati doldurmaması durumunda seminer, panel veya konferanslar gibi akademik faaliyetler de bu kapsamda değerlendirilir. Ders verme faaliyeti içermeyen öğretim elemanı hareketliliği planları, Mevlana Değişim Programı kapsamında değerlendirilemez ve değişim için kabul edilemez.
Mevlana Değişim Programı kapsamında yurtdışına gönderilecek öğretim elemanlarına 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenir.
Öğretim elemanı değişimine sadece resmi olarak ders veren öğretim elemanları katılabilir, araştırma görevlileri katılamaz.
Gelen Öğretim Elemanı
Yurt dışından gelecek öğretim elemanlarına ise 6245 sayılı Kanun uyarınca harcırah ile 2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre ek ders ücreti ödenir. Yapılacak ek ders ücretinin ülkeler ve unvanlar itibariyle belirlenmesine YÖK Yürütme Kurulu yetkilidir.

2) Öğrenci Hareketliliği
Giden Öğrenci:
Seçim Kriterleri:
– Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) olması,
– Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 3 (üç) olması.
– %50 Dil Puanı + %50 Not Ortalaması

Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıliçin bu programdan faydalanamazlar.
Burslar ve Katkı Payı
Öğrencilere değişim programına katıldıkları süre boyunca ödenecek burs tutarı, öğrenim için gidilen ülkenin ekonomik hayat standartlarına göre farklılaşmaktadır. Burslu Mevlana Değişim Programı öğrencisine, 5102 sayılı “Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun” uyarınca lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının 3 katına kadar, YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda burs ödenir. 2013 yılı için Kredi Yurtlar Kurumu aylık hibe miktarı 280 TL olduğundan bir öğrencinin alabileceği en yüksek hibe aylık 840 TL’dir.
Mevlana Değişim Programı’na katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder ve kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Öğrenciler, gidecekleri yükseköğretim kurumuna ayrıca eğitim-öğretim ücreti ödemezler.
Öğrencilere yapılacak ödemelerde, burs miktarının %70’i aylıklar halinde ödenir. Öğrencinin geri kalan burs tutarının ödemesi, öğrencinin başarılı olduğu derslerin toplam kredisinin, almakla yükümlü olduğu derslerin toplam kredisine oranı esas alınarak yapılır.
Gelen Öğrenci:
Değişim programı kapsamında dünyanın farklı coğrafyalarından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelen öğrencilere de YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda burs ödenir. 2013 yılında Kredi Yurtlar Kurumu hibesinin 2 katının ödenebileceğine dair görüşler olduğundan gelen öğrenciye ödenecek aylık hibenin 560 TL olması beklenmektedir.

3) Mevlana Kapsamında İmzalanacak Protokoller
Yükseköğretim kurumları, Mevlana Değişim Programı kapsamında öğretim elemanı ve öğrenci değişimi gerçekleştirmek için, Yükseköğretim Kurulu tarafından diploma denklikleri tanınan yurtdışı yükseköğretim kurumlarıyla Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayabilirler. Protokoller imzalanmadan önce yurtdışındaki üniversitelerin denklikleri konusunda YÖK’ten onay istenmesi gerekmektedir.

Değişime ilişkin mali işlemlerin tümü yurtiçi yükseköğretim kurumları üzerinden yürütülecektir.

4)      İlgili Bağlantılar

Mevlana Değişim Programı

Mevlana Yönetmelik

Mevlana Esas ve Usuller

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin