Metin Tespitinden Metinsel Eleştiriye

Metin Tespitinden Metinsel Eleştiriye
Günay Kut Onuruna

“Metin Tespitinden Metinsel Eleştiriye” Uluslararası Sempozyumu

İSTANBUL 1-2 Kasım

Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Rektörlük Konferans Salonu

1 Kasım 2012 Perşembe

09.30 Açılış

Rektör Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu

Açılış Konuşması

Açılış Oturumu

Süheyla Artemel

Gönül Tekin

Zehra Toska

Zeynep Sabuncu

10.15-10.30 Ara

I. Oturum Oturum Başkanı Mehmet Fatih Köksal

10.30 Mertol Tulum

“Metin Neşrinin Genel Problemleri”

10. 50 İnci Enginün

“Yeni Türk Edebiyatı Metinlerinin Neşriyle İlgili Meseleler”

11.10 Nihat Öztoprak Marmara Üniversitesi

“Hakemli Akademik Dergilerde Editörlük Meselesi”

11.45-13.30 Öğle Yemeği

II. Oturum Oturum Başkanı Zehra Toska

13.30 Walter Andrews-Mehmet Kalpaklı University of Washington, Bilkent Üniversitesi

“Osmanlı Şiirinin Yaşadığı Yer Olan Meclis: Kökenleri ve Sosyal Uygulamalar”

13.50 Gülşah Taşkın Koç Üniversitesi

“Kişisel Bir Anlatıda Padişah Algısı: Arz-ı Hâl ü Sergüzeşt-i Gilanî ve Kanunî Sultan Süleyman”

14.10 Erol Köroğlu Boğaziçi Üniversitesi

“Bir Süreci Şeyleştirmek: Filoloji, Metinsel Eleştiri ve Okumanın Değişen Doğası”

14.45-15.00 Ara

III. Oturum Oturum Başkanı Nihat Öztoprak

15.00 Saliha Paker Boğaziçi Üniversitesi / Okan Üniversitesi

“Telif Kavramı Üzerine”

15.20 Emel Kefeli Marmara Üniversitesi

“Edebiyat İncelemelerinde Disiplinlerarası Yaklaşımlar: Géocritique”

15.40 Halim Kara Boğaziçi Üniversitesi

“Modern Türk Edebiyatı Tarihinde Dönemleştirme Meselesi”

16.15-16.30 Ara

IV. Oturum Oturum Başkanı İnci Enginün

16.30 Ömür Ceylan İstanbul Kültür Üniversitesi

“Klasik Şerh Metinlerinin Neşrinde Karşılaşılan Sorunlar ve Öneriler”

16.50 Murat Umut İnan

“Şirazlı Hafız’ı Ahmed Sudi’nin Şerh-i Divan-ı Hafız’ından Okumak: Şerh, Şarih ve Eleştiri”

17.10 Cemal Demircioğlu Okan Üniversitesi

“Çeviribilim Bakış Açısıyla Eski Türk Edebiyatı Sahasında Tercüme Eserlerin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Tartışma”

2 Kasım 2012 Cuma

I. Oturum Oturum Başkanı Ömür Ceylan

09.15 Selim Sırrı Kuru University of Washington

“Yazma Mecmualarda Bulunan Kısa Eserlerde Kişisellik ve Bu Eserlerin Yayılımı Üzerine Gözlemler”

09. 35 Sebahat Deniz Marmara Üniversitesi

“Şiir Mecmuaları Metinlerinin Kurulması Meselesi”

09.55 Mehmet Gürbüz Bozok Üniversitesi

“Cönkler ve Mecmualar Üzerinden Osmanlı Toplumunun Şiir ve Şair Tercihlerine Bir Bakış Denemesi”

10.30-10.45 Ara

II. Oturum Oturum Başkanı Nüket Esen

10.45 Nuran Tezcan Bilkent Üniversitesi

“Aşk Mesnevilerinin Kurgusu Bağlamında Şeyh Galib’in Hüsn ü Aşk’ı”

11.05 Nur Gürani Arslan Boğaziçi Üniversitesi

“Yeniden Yazma: Hüsn ü Aşk Örneği”

11.25 İ. Hakkı Aksoyak Gazi Üniversitesi

“Edebiyat Tarihinin Yazılmasında Farsça Divanların Önemi: Antepli Aynî’nin Farsça Divan’ı Örneği”

12.00-14.00 Öğle Yemeği

III. Oturum Oturum Başkanı Emel Kefeli

14.00 Mehmet Fatih Köksal Ahi Evran Üniversitesi

“Metin Neşrinde Aparat Birliğine Doğru: Öneriler”

14.20 Cihan Okuyucu – Sadık Yazar Yıldız Teknik Üniversitesi – Medeniyet Üniversitesi

“Dikkatli Bazı Müstensih veya Müstensih-Yazar/Şairlerin İsim Tamlaması ve Bazı Ses Değişikliklerini Gösterme Gayretleri”

14.40 Orhan Bilgin 29 Mayıs Üniversitesi

“Yazmalarla İlgili Birtakım Istılahlar”

15.15 -15.30 Ara

IV. Oturum Oturum Başkanı Orhan Bilgin

15.30 Esat Harmancı, Gülçin Tanrıbuyurdu Kocaeli Üniversitesi

“Bir Uzmanlık Alanı Olarak Metin Tamiri Meselesi”

15.50 Arzu Atik, Fatma Büyükkarcı Yılmaz Boğaziçi Üniversitesi

“Otobiyografik Metinler Olarak 19. Yüzyıl Divanları”

Kapanış

İletişim

Fatma Büyükkarcı Yılmaz

Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

[email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin