Metaschool Projesi

Metaschool Projesi
Metaschool Projesi

Değişimler bizleri kaçınılmaz bir şekilde teknolojiye daha da yaklaştırmakta, daha fazla etkileşim halinde olmamıza neden olmaktadır. Dijitalleşme ile insan hayatı bir çok alanda değiştiği için eğitimde aynı oranda etkilenmektedir. Dijital dönüşüm dün ve bugünde var, gelecekte de var olacaktır. Dijital dünyanın fayda, hız ve konforunu eğitime taşımayı ve öğrencileri bu anlamda bir adım öteye taşımaya, gerekli bilgi ve donanımı sağlamayı hedeflemektedir.

Eğitim hayatının daha rahat bir hale getirilmesi, öğrencilerin öğrenmelerine hizmet edecek şekilde bilginin sunulması ve derslerin verimliliğinin artırılması projemiz için önceliklidir. Öğrencilerimizin sanal dünyada neleri yapıp neleri yapmamaları, kendi faydalarına olan beceri ve bilgileri edinebilmeleri, edindikleri becerileri sergilemelerine fırsat tanımaktadır.

Çeşitli kurslar, eğitici oyunlar, robot tasarımları, kodlamalar ve bunların yanında web3 araçları ile 3D tasarımlar yapabilmelerini sağlayacak çalışmalar proje içeriklerimizden sadece bazılarıdır. Geleceğin dünyasına göz kırpmanın ötesinde gerekli bilgi donanımı ile hazır olacaklar.