metaller ve genleşme

Deneyin Konusu : Metal çiftinin genleşmesinin incelenmesi.

Deneyin Amacı : Birbirine perçinleşmiş iki metal şeridin sıcaklığı değiştiğinde şeklinin nasıl olacağını incelemek.

Kullanılan Araç ve Gereçler :

1) Metal çifti (alüminyum ve demir şerit)

2) Üçayak

3) Destek çubuğu

4) Bağlama parçası

5) İspirto ocağı

6) Buzlu su

7) Kibrit

8) Beherglas

Deneyin Yapılışı :

1) Metal çiftini bağlama parçası yardımıyla destek çubuğuna tutturunuz.

2) İspirto ocağını yakarak metal çiftini tutturunuz.

3) İspirto ocağını söndürerek metal çiftinin soğumasını bekleyiniz. Daha sonra metal çiftini buzlu suya batırarak bir süre bekleyiniz.

Deneyin Sonucu : Metal çiftinin ısıtılınca genleşme katsayısı daha büyük olan

alüminyum demirden daha çok genleşir.