Metalik Fikirler 4. Ar-Ge Proje Yarışması

Metalik Fikirler

Vizyon: Metal Sektöründe daha güçlü olabilmek için sanayi ve akademinin bir arada birlikte hareket edebilecekleri bir platform olmak.

Misyon: Metal Sektörünün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatının sürdürülebilir kılınması, Üniversite-Sanayi işbirliği kültürünün yaygınlaştırılarak sanayinin ihtiyaçlarına katkı sağlayacak ortak proje önerilerinin oluşturulması hedeflenmektedir.

Ar-Ge Proje Pazarı Başvuru

Etkinlik başvurusunun birincil alanı demir ve demirdışı metal ürünlerin hammadde/yarımamul çalışmalarıdır. Sektörümüzün ve diğer sektörlerin ihtiyaç duyduğu primer malzemelerden ortaya çıkan inovatif mamuller de etkinlik kapsamında değerlendirilecektir. Etkinliğe gönderilen projenin fonksiyonel özelliklerinden çok malzeme yönünden değerlendirmesi yapılacaktır.

Ana Başvuru Alanı

Demir ve Demirdışı Metaller (öncelikle primer malzemeler/hammaddeler)

Demir Metal Hammadde Çalışması
Demir Dışı Metal Hammadde Çalışması
Demir Metal Nihai Ürün Çalışması
Demir Dışı Metal Nihai Ürün Çalışması
Kompozit Malzeme Üretim Tekniği
Kompozit Malzeme Nihai Ürün
Demir Çelik Paslanmaz
Alüminyum
Bakır
Özel Metal Grubu
Kompozit

KATILIM KOŞULLARI

Metalik Fikirler 4. Ar-Ge Proje Pazarı`na 2 başvuru kategorisi bulunup söz konusu proje sahibin bu dört kategoriden birinden giriş yapması zorunludur.

Bunlar;

Öğrenci Kategorisi: Önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri bu kategoride değerlendirilmektedir. Akademizsyen, üniversite, şirket v.b. ortak gerçekleştirilen çalışmalar Profesyonel kategorisinde değerlendirilir.
Profesyonel Kategorisi: Yalnızca öğrencilerin başvuru yaptıkları projelerin dışında kalan tüm çalışmalar bu kategoride değerlendirilir.

Ar-Ge Proje Pazarı odaklı çalışan tüzel kişi (Ar-Ge Merkezleri, araştırma yapan firmalar, kamu kurumları; Teknoparklar, Üniversiteler vb.) ve bireylerin katılımına açıktır.

Ar-Ge Proje Pazarına grup olarak katılmak mümkündür. Söz konusu katılım grup şeklinde olacak ise projeye kayıt yapılırken “proje ortakları” kısmında proje grubunun mensuplarının isimlerinin ve unvanlarının da yazılması gerekmektedir.

Ar-Ge Proje Pazarına sergilenmeye hak kazanan proje, etkinliğin yapılacağı güne en az bir kişi (grup ise) ile katılım göstermesi gerekmektedir. Sergilenmeye hak kazanan proje katılım teyidini vermez ise veya olumsuz verir ise etkinlik günü sergileme hakkı sıralamada kendisinden sonra gelen projeye verilecektir. (Söz konusu katılım teyidi tarihi Birlik tarafından belirlenip, tarih aşımı olduğu takdirde proje sahibinin teyidinin olumsuz olduğu varsayılacaktır.)

Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğine sergilenmeye hak kazanan proje sahiplerinin (başvuru sırasında belirtilen proje ortaklarının) ödül kurulu toplantısının yapıldığı gün ile etkinlik gününe ulaşımları (aktarmasız uçuşları; gidiş- geliş, tren ve otobüs) ve konaklamaları (Birlik tarafından onaylanan bir otelde)Birlik tarafından karşılanmaktadır. (Taksi ve benzin masrafları karşılanmamaktadır.)

Ulaşım belgelerinin beyanı Birlik tarafından etkinlik günü sonrasında belirtilen belli bir tarihe kadar istenilecektir. Söz konusu belgelerin bu tarihe kadar gönderimi sonucu ödemeler yapılacak olup, tarih aşımı sonrasında gelen belgelerin ödemelerinden Birlik sorumlu olmayacaktır.

Konaklama konusunda olumlu teyit verip, Birlik tarafından belirlenen otelde konaklama yapmayan ve mazeret göstermeksizin etkinliğe en az 3 gün kala yapılan iptallerde konaklama ödemelerin Birlik sorumlu değildir.

Metalik Fikirler 4.Ar-Ge Proje Pazarı`na başvurulan projelerin Türkçe olması gerekmektedir.

Metalik Fikirler 4.Ar-Ge Proje Pazarı`na başvuru yapacak projelerin daha önceden herhangi bir yarışma platformundan ve/veya proje pazarlarından (Metalik Fikirler 1., 2. ve 3. Ar-Ge Proje Pazarları da dahil) ödül almamış olması esastır. Söz konusu proje daha önceki proje pazarlarında doğru alıcı ile buluşamaması sebebi ile projeyi sergilemiş olabilir. Aynı zamanda, Metalik Fikirler Ar-Ge Proje Pazarlarının önceki senelerinde sergilenmiş; fakat ödül almamış, projesini yaptığı görüşmeler doğrultusunda yenilemiş ve sanayiye yeniden sunmak için geliştirilmiş proje tekrardan katılabilir.

Metalik Fikirler 4.Ar-Ge Proje Pazarı`na katılan projenin daha önce yapılmış/var olan proje ile aynı olmaması, akademik açıdan sahibi olan bir proje ile kısmen ya da tamamen sahipli olunduğunu bile bile kullanmaması esastır. Aksi takdirde proje ödül almaya hak kazansa bile proje pazarından diskalifiye edilerek, etkinlik kataloğundan çıkarılacak ve para ödülü kazanmış ise geri alınacaktır.

Para ödülü kazan projelere ödemeleri proje sahiplerinin şahıslarına ait verecekleri IBAN numaralarına T.C Kimlik fotokopisi beyanı ile yapılacaktır. Para ödülleri günün koşullarına göre Birlik Yönetim Kurulunca belirlenecek ve etkinlikten önce açıklanacaktır.

İDDMİB, Metalik Fikirler 4.Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği sürecinde yukarıda belirtilen maddeler üzerinde her türlü değişikliği yapabilme hakkına sahiptir. Proje başvurusu yapan kişi/ler yukarıda belirtilen hususları çerçevesinde başvuru formundaki eksik bilgilerden veya teknik aksaklıklardan dolayı projesinin yeterince doğru bir şekilde değerlendirilememesinden kimseyi sorumlu tutmayacağını, İDDMİB’ in proje değerlendirmesini, ödül kriterlerini kabul eder ve proje başvurusu ve sonrasındaki bütün bilgilerinin doğrulunu taahhüt eder.

Son Başvuru Tarihi : 12 Eylül 2015