Mesleki ve Teknik Liselerin STEM Eğitimi ve Endüstri 4.0 Bileşenleri ile Güçlendirilmesi Projesi

STEM
STEM Eğitimi

Mesleki ve Teknik Liselerin STEM Eğitimi ve Endüstri 4.0 Bileşenleri ile Güçlendirilmesi Projesi

TÜSİAD ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında “Meslek Liselerinde STEM Eğitimi (Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik) ve Sanayi 4.0 Farkındalığının Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü” imzalandı. İmza töreni, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay ile TÜSİAD Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Bahadır Kaleağası’nın katılımıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nda gerçekleştirildi.

İki yıl sürecek işbirliği protokolü kapsamında Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde görev yapan öğretmenlerin STEM eğitimi ve Sanayi 4.0 konusunda farkındalık ve yetkinliklerinin güçlendirilmesi ve ayrıca öğretmen ve öğrencilerin proje temelli çalışmalarını desteklemek üzere programlama kiti verilmesi hedefleniyor.

İlk olarak 2018-19 öğretim dönemi için alınacak başvuruların değerlendirilmesi sonrasında, belirlenen meslek okullarının öğretmenlerine STEM ve Sanayi 4.0 konusunda yüzyüze & online eğitimler ve seminerler düzenlenecek, öğretmen ve öğrencilere yönelik proje fuarları ve ödüllü yarışmalar gerçekleştirilecek. Dow’ın bu yıl ana sponsor olduğu projede, STEM eğitimi ve Sanayi 4.0 farkındalığı programının yürütücülüğü İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Devrim Akgündüz tarafından üstlenilecek. Proje ile ilk aşamada İstanbul ve Kocaeli’nde 40 öğretmenin eğitimlere doğrudan katılması, 200 öğretmenin ve 2000 öğrencinin eğitimlerden faydalanarak STEM projeleri gerçekleştirmesi planlanıyor.

Proje Hakkında:
STEM (Fen, teknoloji, mühendislik, matematik) eğitimi teorik bilgilerin ürüne dönüştürülmesi ve 21. YY. becerileri kazanılması açısından büyük önem teşkil etmektedir. STEM eğitimi ile disiplinler arası bir öğrenmenin sağlanması ve Endüstri 4.0 bileşenlerinin eğitim sistemimize dâhil edilmesi ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınması yolunda önemli avantajlar sağlayacaktır. Mesleki ve teknik liselerde fizik, kimya, biyoloji ve matematik dersleri ile meslek dersleri arasında bilgi ve uygulama açısından güçlü bağlar kurulması gereklidir.

Proje İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından ve Dr. Devrim Akgündüz yürütücülüğünde gerçekleştirilecektir.

Projede; İstanbul ve Kocaeli’nden belirlenecek dört mesleki ve teknik lisede görev yapan fizik, kimya, biyoloji, fen ve matematik öğretmenleri (her okuldan 5 kişi) ile teknik alan öğretmenlerinin (her okuldan beş kişi) STEM eğitimi ve Endüstri 4.0 bileşenlerini içeren bir eğitim programı ile yetkinliklerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Eğitim kapsamında; İstanbul Aydın Üniversitesinde 6 gün ve 60 saatlik STEM ve Endüstri 4.0 bileşenleri eğitimi, 45 saat online eğitim ve 45 saat okulda uygulama ile birlikte toplam 150 saatlik program uygulanması planlanmaktadır. Projeye katılan öğretmenlerin bir yıl boyunca izlenerek desteklenmesi ve okullarda proje tabanlı STEM ve Endüstri 4.0 bileşenleri projeleri gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Projenin tüm aşamaları ve katılımcılardan beklenenler www.tusiadstem.org adresinde yer almaktadır. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Aydın Üniversitesi ve TÜSİAD imzalı sertifika düzenlenecektir.

Başvuru Formu için Tıklayınız

STEM EĞİTİMİ
21. Yüzyılda dünyadaki en önemli paradigmalardan birisi olan STEM (Fen, teknoloji,
mühendislik, matematik) eğitimi teorik bilgilerin ürüne dönüştürülmesi ve 21. YY.
becerilerinin kazanılması açısından büyük önem teşkil etmektedir. STEM eğitimi ile fen ve
matematik gibi temel bilimler mühendislik ve teknolojinin sağladığı uygulama ile entegre
edilmektedir. Böylece STEM eğitimi ile disiplinler arası bir öğrenme sağlanmaktadır. STEM
eğitimi, ekonomik olarak ilerlemeyi, bilgi ve bilişim çağını yakalamış bireyler yetiştirmeyi
amaçlamaktadır. Temel bilimlere, teknolojiye, mühendisliğe ve dolayısıyla üretim tabanlı bir
ekonomiye sahip ülkelerin gelişmiş ülkeler seviyesine ulaştığı görülmektedir.

ENDÜSTRİ 4.0
Endüstri 4 dönemde incelenmektedir. Bunlar Endüstri 1.0, 2.0, 3.0 ve 4.0’dır. Şu anda
Endüstri 4.0 dönemi başlamış olup, siber fiziksel sistemlere dayalı üretimin önü açılmıştır.

Endüstri 4.0

Kaynak: http://www.endustri40.com/endustri-tarihine-kisa-bir-yolculuk

ENDÜSTRİ 4.0 BİLEŞENLERİ
Endüstri 4.0 bileşenleri siber fiziksel sistemler adı altında otonom robotlar, sistem
entegrasyonu, büyük veri, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, bulut bilişim sistemleri,
siber güvenlik vb. olarak sayılabilir.

Kaynak: http://www.endustri40.com/endustri-tarihine-kisa-bir-yolculuk

PROJENİN GEREKÇESİ
STEM eğitimi ile okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm süreçlerde disiplinler arası bir
öğrenmenin sağlanması ve Endüstri 4.0 bileşenlerinin eğitim sistemimize dâhil edilmesi
ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınması yolunda önemli avantajlar sağlayacaktır. Bu
kapsamda mesleki teknik liselerde STEM eğitimi ve Endüstri 4.0 bileşenlerine önem verilmesi
değerli bir adım olacaktır.
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerindeki eğitimin disiplinler arası ve bütünleşik olarak
yapılması; Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik dersleri ile meslek dersleri arasında bilgi ve
uygulama açısından güçlü bağlar kurulması gereklidir. Bu husus, eğitimin niteliğinin
gelişmesinin yanı sıra öğrencilerin fen bilimleri ve matematik derslerinin neden mesleki
eğitimde gerekli olduğunu kavrayabilmeleri bakımından da önemlidir. Fen bilimleri ve
matematik dersleri ile elde edilen bilgilerin mesleki dersler ile uygulamaya ve ürüne
dönüştürülerek birbirine entegre edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca Endüstri 4.0 bileşenlerinin özellikle mesleki ve teknik liselerde ele alınarak okulların
öğretmen yeterliliklerinin buna göre geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Mesleki ve
Teknik Anadolu Liselerinin böylece geleceğin mesleklerine hazır nitelikli teknik
çalışanların yetişmesi sağlanacaktır.

PROJENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
Projenin amacı, proje kapsamındaki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin STEM eğitimi ve
Endüstri 4.0 bileşenleri ile güçlendirmektir.
Projenin Hedefleri
* Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde görev yapan fizik, kimya, biyoloji, matematik
öğretmenleri ile teknik alan öğretmenlerinin STEM eğitimi ve Endüstri 4.0 bileşenleri
ile yeterliliklerini artırmak
* Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde ayrı ayrı ele alınan disiplinlerin birlikte
kullanılacağı proje tabanlı STEM ve Endüstri 4.0 bileşenleri projeleri gerçekleştirmek
* Proje kapsamındaki okullardaki öğretmenlerin ve öğrencilerin STEM eğitimi ve
Endüstri 4.0 bileşenleri ile farkındalıklarını ve yeterliliklerini artırmak
* STEM eğitimi alan öğretmenleri 1 yıl boyunca izleyerek desteklemek

PROJENİN HEDEF OKULLARI
Proje 4 Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinden 40 öğretmeni doğrudan kapsayacaktır.
Okul türleri ve kontenjanları:
– MTAL Devlet Okulları: 4 Okul
Okul Lokasyonu:
– İstanbul 3 Okul
– Kocaeli 1 Okul
Öğretmenlerin branşı (her okuldan 10 öğretmen*):
– Temel Bilimler (Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik) (her okuldan 5 öğretmen)
– Teknik Branşlar (Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Otomasyon, Makine,
Mekatronik) (her okuldan 5 öğretmen)
*Gerekli durumlarda kontenjan her okuldan 8 öğretmene indirilebilir.
*Her okuldan 10 öğretmenden az seçim yapıldığında diğer okullara eklenebilecektir.

PROJE YÖNETİM EKİBİ
Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Devrim Akgündüz
Proje Danışmanı: Prof. Dr. Hamide Ertepınar
Proje Asistanı: Arş. Gör. Zeynep Türk

PROJE EĞİTİM EKİBİ*
Eğitim Koordinatörü ve STEM Eğitmeni: Yrd. Doç. Dr. Devrim Akgündüz
Endüstri 4.0 Konuşmacısı: TÜSİAD Özel Sektör Temsilcisi
Robotik ve Programlama Eğitmeni: Yrd. Doç. Dr. Burak Şişman
Mobil Programlama ve LOT Eğitmeni: Prof. Dr. Yaşar Özden
3-D Tasarım Eğitmeni: İAÜ Meslek Yüksekokulu
Bulut Bilişim Sistemleri Eğitmeni: İAÜ Endüstri 4.0 Platformu
Siber Güvenlik ve Büyük Veri Eğitmeni: İAÜ Endüstri 4.0 Platformu
Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Eğitmeni: Doç. Dr. Deniz Yengin, Doç. Dr. And Algül, Ar.
Gör. Tamer Bayrak
Otomasyon ve Sistem Entegrasyonu Eğitmeni: Özel Sektör Uzmanları
Not: Eğitmenlerin yanında ilgili alanda çalışan iş dünyası temsilcilerinin deneyimlerini
aktaracağı 1’er saatlik oturumlar düzenlenecektir.
*Eğitmenlerin bazılarından teyit beklenmektedir. Bazı programlarda yardımcı eğitmen
desteği alınacaktır. Doktora öğrencileri de görev alabilecektir.

PROJENİN İŞ PAKETLERİ
Proje aşağıdaki iş paketlerinden/aşamalardan oluşmaktadır.
1) STEM ve Endüstri 4.0 Eğitim Programı için Hazırlık
– Yönetim ekibi tarafından eğitim programının hazırlanması
– Başvuru formu hazırlanarak İstanbul ve Kocaeli’nde mesleki ve teknik liselere
duyurulması.
– Katılımcı okulların seçilmesi: 3 adet İstanbul’dan ve 1 adet Kocaeli’nden okul
belirlenmesi. Öğretmenlerin “Temel Bilimler” (Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik / her
okuldan 5 öğretmen) ve “Teknik Branşlar” (Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel
Otomasyon, Makine, Mekatronik / her okuldan 5 öğretmen) olarak seçilmesi.
– Katılımcı okulların seçilmesinde değerlendirilecek kriterler:
– Okul yönetiminin kararlı olması
– Öğretmenlerin eğitimler için istekli ve kararlı olması
– Okul yönetimlerinin ve öğretmenlerin çalışmalar için gerekli raporlamalar
konusunda taahhütte bulunması
– Okul yönetimlerinin bu kapsamda bir başvuru dosyası hazırlayarak yönetim
ekibine sunması
– Ek kriterler belirlenebilecektir.

2) STEM Eğitimi ve Endüstri 4.0 Farkındalık Programı
– Eğitimler 2018 Eylül ayında yönetim ekibi tarafından belirlenecek tarihlerde İstanbul
Aydın Üniversitesinde yüz yüze ve online olarak harmanlanmış öğrenme (blended)
şeklinde gerçekleştirilecektir.
– Öğretmenler 1 defada İstanbul Aydın Üniversitesinde 6 gün ve 60 saatlik STEM ve
Endüstri 4.0 bileşenleri eğitimine katılmak üzere İstanbul’a gelecektir. Katılımcılara
ayrıca 45 saat online eğitim verilecektir. Katılımcılara ayrıca eğitimlerde yararlanılmak
üzere birer “teknoloji-programlama kiti” verilecektir.
– İl dışından katılımcılar İstanbul Aydın Üniversitesine yakın otel ya da öğretmenevinde
konaklayacaktır.
– Katılımcılar için eğitim süresince öğle yemekleri ve kahve molaları verilecektir.
– Katılımcılara üniversite gezisi ve fabrikalarda Endüstri 4.0 gezisi düzenlenecektir.
– Online Eğitimler İAÜ Online Eğitim Merkezi uhdesinde yürütülecektir.
– Online eğitimler video olarak saklanacak ve katılımcıların her zaman kullanımına açık
olacaktır.
– Katılımcılara eğitim öncesi ve eğitim sonrası çeşitli bilimsel testler yapılacak,
görüşmeler yapılarak veri toplanacaktır. Bu veriler proje sonunda yazılacak olan rapor
ve yayınlarda kullanılacaktır. Konferanslarda bildiri olarak sunulacaktır.
– Katılımcıların eğitim sırasında fotoğrafları çekilecektir.
– Katılımcıların STEM’le ilgili çizimleri, formları ve ürünleri portfolyo haline
getirilecektir.
– Eğitimle ilgili alınacak malzemeler İAÜ’de yapılacak eğitimlerde kullanılacaktır.

3) STEM ve Endüstri 4.0 Eğitim Programı sonrası İzleme Safhası
– Eğitim alan katılımcılar okullarında STEM ve Endüstri 4.0 koordinatörü olarak görev
yapacaktır. Okullarda Koordinatörler kurulu oluşturulacak ve okulun çalışmaları bu
öğretmenler tarafından takip edilecektir. 5 temel bilimci ve 5 teknik öğretmen okulun
“STEM eğitimi ve Endüstri 4.0 eylem planını” hazırlayacak ve proje yönetim ekibinin
onayına sunacaktır.
– Koordinatörler kurulu 4 okuldan ortalama 200 öğretmene STEM ve Endüstri 4.0
bileşeni eğitimi gerçekleştirecektir. Bu eğitimlerin içerik başlıkları ve saatleri proje
yönetim ekibi tarafından belirlenecektir. Öğretmenlere bu süreçte danışmanlık
yapılacaktır.
– Koordinatörlerin vereceği eğitimlere tam olarak katılan ve 1 yıl boyunca
raporlamalarını gerçekleştiren, yıl sonunda yapılacak proje fuarına ve konferansa
katılan öğretmenlere TÜSİAD ve İAÜ tarafından katılım belgesi verilecektir.
– Eğitim alan tüm öğretmenler tarafından okullarındaki öğrencilere STEM ve Endüstri
4.0 farkındalık eğitimleri verilecektir. Toplam olarak 4 okuldan 2000 öğrenciye bu
eğitimlerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
– Okullarda tercihen 9. ve 10. Sınıf öğrencileri ile proje tabanlı STEM çalışmaları
gerçekleştirilecektir. Proje tabanlı STEM formları yönetim ekibi tarafından
sağlanacaktır. Her dönem 1 adet olmak üzere 2 dönemde 5 kişilik gruplar halinde her
grup 2 adet proje hazırlayacaktır. Projeler STEM yaklaşımı kullanılarak
gerçekleştirilecektir. Projelerin sonuç raporları hazırlanacaktır. Ortaya çıkan ürünler
saklanacaktır. Bu ürünler 2018-2019 öğretim yılı sonunda proje okullarında yapılacak
olan STEM ve Endüstri 4.0 fuarında sergilenecektir. Bu ürünlerin belgeleri ve
fotoğrafları proje yönetim ekibine dönem sonlarında gönderilecektir.
– Okullarda yapılan çalışmalar 2 ay arayla yapılacak toplantılarda proje yönetim ekibine
rapor olarak sunulacaktır. Rapor formatı yönetim ekibi tarafından koordinatörlere
gönderilecektir. Proje yürütücüsü ve asistanı okulları ziyaret ederek yerinde
danışmanlık ve izleme faaliyeti de sürdürecektir.
– Toplanan raporlar klasörlerde toplanacak ve diğer verilerle yayın ve rapor
yazımlarında kullanılacaktır. Klasörlerin elektronik nüshaları da saklanacaktır.
– Proje sonunda 40 öğretmene MEB, TÜSİAD ve İAÜ imzalı, 150 saatlik sertifika
düzenlenecektir.

4) Konferans ve Proje Fuarı
– İzleme safhası sonunda Haziran 2019’da belirlenecek bir gün, İstanbul Aydın
Üniversitesinde bir konferans ve projede ortaya çıkan ürünlerin sergileneceği bir fuar
ve yarışma düzenlenecektir.
– Konferansa STEM ve Endüstri 4.0 koordinatörleri katılacaktır. Katılımcılar poster
hazırlayacak ve okullarında yapılan çalışmaları anlatacaklardır. Bunlar; öğretmenlerin
eğitimleri, öğrencilerin eğitimleri, öğrencilerle hazırlanan projeler olacaktır.
– Konferansa MEB yetkilileri, TÜSİAD yönetimi ve üyeleri, İAÜ yöneticileri, üniversiteler,
okullar ve STK kuruluşları temsilcileri davet edilecektir.
– STEM ve Endüstri 4.0 fuarının geniş katılımlı olması, İstanbul ve çevre illerden öğrenci
ve öğretmenlerin ziyaretçi olarak katılması planlanmaktadır.

5) Rapor Yazımı ve Yayın Çalışmaları
– Proje ekibi TÜSİAD’ın da desteği ile projenin sonuç raporunu oluşturacaktır. Bu sonuç
raporu TÜSİAD yayınlarından basılacaktır.
– Projede elde edilen verilerden yayınlar hazırlanacaktır ve uygun kongrelerde
sunulacaktır. Bazı verilerden makaleler oluşturulacaktır.

PROJENİN ÇIKTILARI (ÖZET)
– 4 okuldan 40 öğretmen STEM ve Endüstri 4.0 Öğretmeni olarak sertifikalandırılacak
(MEB, İAÜ ve TÜSİAD logolu sertifikalar verilecek)
– 4 okulda en az 2000 öğrenci bu eğitimlerden faydalanacak
– 4 okulda en az 200 öğretmen bu eğitimlerden faydalanacak
– Koordinatörler tarafından STEM Portfolyo Değerlendirme Raporu hazırlanacak
– Okullarda yıl sonu STEM fuarı düzenlenecek
– Proje sonunda yapılacak konferans, yarışma ve proje fuarı ile farkındalık faaliyetleri
gerçekleştirilmiş olacaktır.
– Öğretmenlerden elde edilecek veriler yayına dönüştürülecek (Makale, konferans
bildirisi). Ayrıca Mesleki Teknik Liselerin #STEM Eğitimi ve Endüstri 4.0 Bileşenleri ile
Güçlendirilmesi isimli bir rapor ISBN alınarak ücretsiz olarak basılı ve elektronik
olarak yayınlanacaktır.

PROJENİN YAYGINLAŞTIRILMASI ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
– Proje, bitiminden itibaren Milli Eğitim Bakanlığına örnek proje olarak sunulacaktır.
Öneri amaçlı bu bilgi dokümanında, projenin, koordinatör öğretmenlerin bulundukları
ilçelerde diğer okulların öğretmenlerine İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri desteği ile
farkındalık faaliyetleri ve eğitimler vermesinin sağlanmasının, projenin geliştirilerek
sürdürülmesine sağlayabileceği katkıya dikkat çekilecektir. Ayrıca projenin uzaktan
eğitim faaliyetleri ile internet sitesi üzerinden sürdürülebilmesi için zemin
oluşturulabilecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

10 − four =