Meslek Yüksekokullarında Düşünen, Tasarlayan, Geliştiren Beyinler 2012

‘Sanayileşmiş ülkelerde, Meslek Yüksekokulları veya bu okullara karşılık gelen eğitim kurumlarından mezun olan teknikerler tabandan tavana doğru İşçi-Teknisyen-Tekniker-Mühendis piramidinde vazgeçilmez bir konuma sahiptirler. Çünkü mühendislerin isteklerini tabana doğru iletmek ve mühendislere Ar-Ge çalışmalarında yardımcı olmak teknikerlerin en önemli görevlerindendir. Meslek Yüksekokulları, ülkemizde de üretim ve hizmet sektörünün vazgeçilmez eleman kaynağı olarak varlıklarını ve önemlerini artırarak devam ettirmekte; bunun sonucunda, Meslek Yüksekokulları’nın veya bölümlerinin sayısı da ihtiyaca paralel olarak, hatta daha hızlı bir şekilde, artmaktadır. Şu da bir gerçektir ki artık sadece teknikerlik diploması iş bulabilmek için yetmemektedir. İş dünyası diplomanın yanında uygulama ağırlıklı iyi bir eğitimle yetişmiş kalifiye eleman istemektedir. Bu nedenle, Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin kalifiye düzeyi yüksek meslek erbabı olmaları için, aldıkları eğitim, bilimsel ve teknik uygulamalarla, çalışma ve etkinliklerle takviye edilmelidir. Ayrıca bu öğrenciler, mesleki alanları ile ilgili problemleri tespit etmeye ve tanımaya, bu problemlere çözüm üretmek amacıyla düşünmeye, düşüncelerini somutlaştıran projeler üretmeye ve üretmiş oldukları projelerden çözümler çıkarmaya veya projelerini ürüne dönüştürmeye teşvik edilmelidirler.
Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin istenilen düzeyde ve istenilen vasıflara sahip olacak şekilde eğitim almalarına bir ölçüde de olsa yardımcı olmak amacıyla, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuz, komşu illerimizdeki Meslek Yüksekokulları’nı kapsayan, teknik içerikli programların tümüne yönelik, geniş katılımlı, ‘’Meslek Yüksekokullarında Düşünen, Tasarlayan, Geliştiren Beyinler 2012’’ başlıklı bir proje fuarı ve yarışması düzenleme kararı almıştır. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Hasan İbicioğlu’nun Meslek Yüksekokulları’na ve mesleki eğitime verdiği önem de bu kararı almamızda itici güçlerden biri olmuştur. Düzenlenecek fuar, ayrıca, Meslek Yüksekokulları’nın artı bir ivme kazanmasına, tekniker veya ara eleman kavramının daha iyi anlaşılmasına, birbirlerine yakın Meslek Yüksekokulları arasında diyalogun artmasına ve öğrencilerin, geliştirecekleri projelerle, eğitimlerini takviye etmelerine büyük katkı sağlayacaktır.

Fuarın diğer bir amacı da mesleki eğitim ile ilgili ülke çapında bilinen isimlerin davet edilerek görüşlerini katılımcılarla paylaşmalarını sağlamaktır.

KAPSAM
”Meslek Yüksekokullarında Düşünen, Tasarlayan, Geliştiren Beyinler 2012″ Fuarı’na sosyal bilimler ve sağlık bilimleri ile ilgili  Meslek   Yüksekokulu programlarının   haricinde   teknik  içerikli tüm programlar projeleri ile katılabilirler. Fuarda yer alacak proje konularının alanları ile ilgili şu örnekler verilebilir: İnşaat, Makine, Elektronik ve Otomasyon, Biyomedikal Cihazlar, Elektrik, Tekstil, Bilgisayar, Harita, El Sanatları, Radyo ve TV Programcılığı.

Gönderilebilecek projeler bu programlarla sınırlı olmayıp teknik içerikli tüm programları ilgilendiren projeler de fuar kapsamına girmektedir.
 
ÖDÜL 
Fuarımıza gönderilen Meslek Yüksekokulu projelerinin sayısına bağlı olarak yaklaşık 100 projenin seçilerek sergilenmesi düşünülmektedir. Sergilenen projeler arasından en iyi dört proje bilim jurisi tarafından seçilecek ve aşağıdaki ödüller verilecektir.
Derecesi  Öğrenci Ödülü         Danışman Ödülü
 
Birinci          2.000 TL          1.500 TL
İkinci           1.500 TL          1.000 TL
Üçüncü        1.250 TL            750 TL
Teşvik         1000 TL             500 TL
 

Fuarımızda ayrıca Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri ile Teknik Eğitim Fakültesi ve Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin gönderecekleri projeler arasından 10’ar proje seçilerek sergilenecektir.  Bu projeler  arasından  seçilecek birer projeye ise sırayla ‘Ortaöğretim Jüri Özel Ödülü’’ ve ‘’Lisans Jüri Özel Ödülü’’ takdim edilecektir.
Ödül Türü                         Öğrenci Ödülü    Danışman Ödülü   
Ortaöğretim Jüri Özel          1000 TL              750 TL
Lisans Jüri Özel                   1000 TL             750 TL
 

Para ödüllerine ilaveten dereceye giren öğrencilerimize ve danışman öğretim elemanlarına fuarımıza maddi destek sağlayan firmalarımızın sürpriz ödülleri olacaktır.
ÖNEMLİ TARİHLER  
  
 17 Şubat 2012          : Başvuru Formu Son Gönderme Tarihi
02 Mart 2012           : Proje Özeti Son Gönderme Tarihi
16 Mart 2012           : Proje Özeti Kabul Duyuru Tarihi
06 Nisan 2012          : Tam Metin Son Gönderme Tarihi
02-04 Mayıs 2012    : Fuar (Proje Sergi) Tarihleri 

İLETİŞİM
Süleyman Demirel Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Batı Kampüsü 32260 ISPARTA
Tel   : (246) 211 1517 – (246) 211 1927 – (246) 211 4225
Faks: (246) 237 1717

E-posta: [email protected]
[email protected]
[email protected]

Web sayfası: http://tbmyo.sdu.edu.tr/tbmyo2012