Mersin Üniversitesi Çocuklar İçin Arkeoloji Okulu 2014

ME. Ü. Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezinin Mersin Çocuk Üniversitesi etkinlikleri kapsamında, Çocuklar İçin Arkeoloji Okulu çalışmaları başlıyor.
Amaç ve İçerik

Bu projenin amacı, öncelikle yıllar süren arkeoloji eğitimimizle kazandığımız bilgiyi ve deneyimi paylaşmak ve bunları yaşa uygun aktarmaktır. Arkeolojiyi ulaştıracağımız kitleyi, bilim için teşvik ederek bağımsız düşünmeyi, araştırmayı ve öğrenmenin sürekliliği konusunda güdülemeyi planlıyoruz. Bu sayede toplumda yerlerini ve önemlerini keşfetmelerine ve böylelikle kendine güvenen, ayrıca birbirine saygılı ve destek olan bireylerin yetişmesinde katkımız olacağına umuyoruz. Arkeolojiyi anlayacak yaştaki çocuklara, gençlere ve her yaştan meraklısına ulaştırarak, ülkemizin tarihi ve arkeolojik zenginliği için ortak bir bilinç oluşturulmasında payımıza düşeni yapacağımıza inanıyoruz.

Bu yapılırken bilginin topluma anlaşılır bir biçimde aktarılmasının oldukça önemli olduğu fikrinden yola çıkarak hedef kitlenin seviyesine uygun; bilimsel konu, kavram ve süreçleri gözlem ve uygulamalarla anlamasına olanak sağlayacak şekilde uygulamalar gerçekleştirilecektir. Arkeoloji biliminin yöntemlerine ve Antik Dönem uygarlıklarına, kültürel mirasa ait bilgi bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla hedef kitleye aktarılacaktır. Böylece, katılımcıların basit bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek uygulamalar ve derslerle hedef kitleye çeşitli yetenekler kazandırılması da amaçlanmaktadır. Bunlar arasında, katılımcıların izleyici ve dinleyici konumundan çıkıp, aktif görevler almalarını sağlayarak bilginin daha kalıcı olmasına katkıda bulunmak vardır. Yapılması planlanan etkinlikler ve kazandırılması amaçlanan becerilerin bilimsel yöntemler olması sebebiyle, proje kapsamında Arkeoloji ile bağlantılı farklı bilim dallarından eğitmenlere de yer verilmesi ve hedef kitleye farklı bakış açıları kazandırılması da planlanmaktadır. Böylece, projeye disiplinlerarası bir bilimsel içerik kazandırmak hedeflenmektedir.
Arkeoloji bilimi hakkında bir bakış açısı kazandırılmasının da çeşitli geri dönüşlerinin olacağı düşünülmektedir. Bunlar arasında, Türkiye’nin sahip olduğu zengin kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması yeralmaktadır. Bunun eğitim yoluyla olabilecegi; özellikle hedef kitle olarak belirlenen İlköğretim Okulu öğrencilerine verilecek olan arkeoloji ve kültürel mirasın korunması bilincinin, gelecek dönemlerde önemli bir koruma ve sahip çıkma bilinci yaratacağı düşünülmektedir.

Yaş Grubu, Başvuru ve Kontenjan

Başvurularda İlköğretim Okullarının 2,3,4 ve 5. sınıflarında okuyan öğrencilere öncelik verilecektir. 2014 İlkbahar çalışmalarındaki üst sınır ise 30 öğrencidir. Başvurular bu web sayfasında bulunan katılım formu doldurularak ve verilen adrese yollanarak yapılacaktır.
İletişim

İletişim için aşağıdaki mail adreslerini kullanabilirsiniz…

Ümit Aydınoğlu (ME. Ü Arkeoloji Bölümü)
uaydinoglu@mersin.edu.tr
Cezmi Koca (ME. Ü. Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Md. Yrd.) czmkoca@gmail.com

BAŞVURU FORMUNU İNDİRMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ..